Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró registra un augment del nombre de gossos inscrits en el Cens municipal d’animals domèstics

Escoltar

Mataró registra un augment del nombre de gossos inscrits en el Cens municipal d’animals domèstics

La taxa es va reduir de 30 a 20 € i també hi ha exempcions pels gossos adoptatsEl Cens municipal d’animals domèstics compta actualment amb 3.217 animals censats, una xifra que va augmentar durant el 2017 quan es van registrar 605 gossos. Durant el 2016 es van censar 350 gossos, i 260 durant el 2015. La taxa anual per tinença d’animals domèstics de Mataró es va rebaixar de 30 a 20 € l’any 2017 i també va introduir exempcions per a determinats casos com per els animals adoptats del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia de Mataró (CAAD).
De totes formes, el nombre d’animals censats encara no és el desitjat perquè segons les dades d’Identificació d’Animals de Companyia del Consell de Veterinaris de Catalunya (microxip) la població de gossos a Mataró a finals de l’any 2017 era de 15.432 animals.
Un dels objectius del Cens municipal d’animals domèstics és evitar els abandonaments i millorar la trobada dels animals perduts. Aquest darrer supòsit s’incrementa en els mesos d’estiu quan el nombre d’abandonaments s’incrementa. També és necessari per altres gestions relacionades amb la salut pública.
Des del Servei de Salut i Consum s’està procedint a verificar quins són els animals que hi ha a la ciutat que tot i estar identificats amb microxip, no han fet el tràmit d’inscripció de l’animal al cens municipal. Un cop detectats els animals que es trobin en aquesta situació, les persones propietàries rebran una carta al seu domicili on s’explica la necessitat de censar l’animal de forma voluntària en el termini d’un mes.
A l’hora de fer aquesta verificació, també es mira les races dels animals i si alguna d’elles implica que cal disposar de la llicència de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. En aquests casos, també s’informa de l’obligatorietat de sol•licitar aquesta llicència.
L’incompliment de les obligacions d’inscripció al registre censal municipal d’animals de companyia és una infracció lleu que es sanciona amb multes per import de 100 € a 400 € d’acord amb l’Ordenança municipal sobre tinença, control i protecció dels animals i és una infracció lleu no inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic del municipi i es poden imposar multes entre 60,10 € fins a 150,25 €.
L’objectiu del cens municipal i de la llicència municipal de gossos potencialment perillosos és poder actuar en situacions de risc per a la sanitat animal o de salut pública, i també ha de permetre protegir els animals de les pràctiques d’abandonament que malauradament es produeixen cada any, especialment durant els mesos d’estiu.


Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD)
El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Cal Pilé és municipal i el servei està gestionat, a través d’una concessió, per la Societat Protectora d’Animals de Mataró. Durant el 2017, es van recuperar 68 gossos i 38 gats perduts pels seus propietaris i es van adoptar 568 gossos i 582 gats que vivien al CAAD.
L’Ajuntament, durant el 2017, va destinar 127.500 € al CAAD i la Diputació de Barcelona va aportar una subvenció de 15.139 € per a la gestió dels animals domèstics de la ciutat.