Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró revisa la Xarxa d’Espais Joves de Mataró en clau de gènere

Escoltar

Mataró revisa la Xarxa d’Espais Joves de Mataró en clau de gènere

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut ha reconegut la tasca de revisió de Mataró com a bona pràctica

L’Ajuntament de Mataró ha iniciat un treball de revisió i adaptació del funcionament de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró per a convertir-los en veritables espais amb perspectiva de gènere. Aquest projecte s’emmarca en un procés de formació i investigació liderat pel Consell Comarcal del Maresme, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de les Dones.El punt de sortida és la constatació que en la Xarxa d’Espais Joves de Mataró, al igual que passa en d’altres municipis catalans, es fan accions per treballar la temàtica del gènere de forma puntual i aïllada normalment al voltant de campanyes de sensibilització estipulades com són el 25N i el 8M però no com a plantejament global ni integrat en el projecte educatiu dels equipaments. I l’altra constatació, aquesta de caire numèric, és que hi ha un major nombre d’usuaris davant d’un menor nombre d’usuàries dels equipaments juvenils. El nombre d’usuàries el curs 2015-2016 va ser d’un 23% i el del 2017-2018 va ser d’un 32%.L’objectiu d’aquesta revisió és introduir la perspectiva de gènere com un eix transversal i incidir en tots els aspectes que tenen a veure amb el funcionament de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró formada pels equipaments de Rocafonda, Cerdanyola, La Llàntia i Pla d’en Boet. També s’ha plantejat, com a fruit d’aquest procés de reflexió i treball, la creació d’una guia adreçada al conjunt d’agents educatius implicats en el desenvolupament de les polítiques de joventut.Més concretament es tracta d’eliminar estereotips o idees preconcebudes sobre les característiques que han de tenir les persones en funció del seu sexe; reconèixer la diferència com quelcom positiu; educar valorant les diferències i qualitats individuals de cada persona per promoure el desenvolupament de totes les seves capacitats; i donar valor als aspectes vinculats al quotidià, a “la vida privada” i a les aportacions de les dones en els diferents àmbits. 
Accions concretesEl treball de revisió es centrarà en diferents aspectes com són el paper dels equips educatius, les dinàmiques que es donen entre els joves, el treball amb les famílies, l’organització de l’espai, el disseny de la programació i la comunicació i imatge del projecte.

En la formació es continuarà treballant amb els agents educatius implicats però també en els usuaris i les seves famílies. Pel que fa a l’organització de l’espai i dels recursos es crearà nou material, es tindrà en compte la distribució i usos dels espais per part de tots els usuaris i en el disseny de la programació es tindrà en compte les peticions de les usuàries i la programació de tallers més atractius per a elles per aconseguir una major participació.Aquesta revisió, portada a terme pel Servei de Joventut i el d’Igualtat de l’Ajuntament de Mataró, ha estat reconeguda per L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut com a bona pràctica i s’ha presentat, avui 25 d’octubre, a Vilafranca del Penedès en el marc de les jornades de Bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2018 que tenen com a títol “Equipaments juvenils: treballem el gènere?”.