Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA acorda iniciar les accions civils per reclamar fins prop d’1,7 milions d’euros per sobrecostos no justificats en les obres de l’edifici El Rengle

Escoltar

PUMSA acorda iniciar les accions civils per reclamar fins prop d’1,7 milions d’euros per sobrecostos no justificats en les obres de l’edifici El Rengle

L’Ajuntament va crear també una comissió especial per investigar la licitació, construcció i comercialització de l’edifici que està a punt de presentar conclusions

El Consell d’Administració de l’empresa municipal PUMSA va aprovar el passat 19 de desembre interposar les accions civils pertinents per reclamar a l’empresa GPO els sobrecostos no justificats de l’edifici El Rengle. GPO va ser contractada en el seu dia per l’empresa municipal per portar a terme la Direcció Integrada de Projecte (DIP) en la fase final de l’execució de les obres. Segons un informe pericial, la quantitat abonada per la construcció de l’edifici que no ha estat correctament justificada ascendeix a 1.692.902,86 €.
PUMSA va adjudicar al juliol de 2007 a FCC la construcció d’un edifici d’usos terciaris al sector del Rengle per un pressupost de 15.647.859 €, però les obres, acabades al maig de 2010, van passar a 22.329.850 € de cost real final (ambdós preus sense IVA). D’aquest import, l’Ajuntament acabarà pagant 21.160.208,96 € més l’IVA després de negociar amb FCC el pagament ajornat, que acaba al 2019 i ha meritat un tipus d’interès d’ajornament de l’euríbor a un any més el 3,5%.
El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va adreçar a l’Ajuntament el 21 de gener de 2016 un escrit sobre suposades irregularitats en la contractació i execució de les obres de l’edifici. Prèviament, al novembre de 2015, l’OAC havia posat els fets en coneixement de la Fiscalia per si se’n derivaven responsabilitats penals; denúncia que la Fiscalia va arxivar el 23 de desembre de 2015 en considerar que no hi havia indicis de delicte penal.
Des d’aleshores, l’Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions per aclarir si l’edifici va tenir un sobrecost injustificat. L’alcalde, David Bote, va demanar a PUMSA i als serveis municipals de contractació, per decrets d’1 i 23 de febrer i 12 de setembre de 2016, l’elaboració d’informes que aprofundissin en las valoracions de l’OAC sobre possibles irregularitats en l’adjudicació.
Paral·lelament, el Ple municipal va aprovar al desembre de 2016 la creació d’una Comissió Informativa Municipal Especial relativa a la licitació, construcció i comercialització de l’edifici del Rengle. La comissió, presidida pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, ha celebrat diferents reunions i està previst que tanqui i faci públiques en breu les seves conclusions.
Els conceptes facturats per les obres de l’edifici El Rengle que no estarien correctament justificats i per tant seran objecte de reclamació corresponen, principalment, a l’extracció i transport de terres, despeses indirectes i a partides sense justificació de preu contradictori.
L’Ajuntament donarà compte a l’OAC del resultat de les actuacions realitzades.