Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici 2017 amb un resultat positiu d’1.754.060 €

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici 2017 amb un resultat positiu d’1.754.060 €

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar ahir els comptes anuals del 2017. PUMSA va tancar l’any amb un guany d’1.754.060 €. Aquest benefici s’ha pogut assolir per la venda de dues finques, la reversió de deterioraments de terrenys i solars registrats en anys anteriors i per l’augment dels ingressos per lloguers (bàsicament per la gestió de l’aparcament de Plaça de les Tereses).


Situació patrimonialPUMSA té un patrimoni net mercantil al tancament de l’exercici 2017 de 55.514.832 € (39.724.385 € de patrimoni comptable, més 15.790.447 € de préstecs participatius rebuts de l’Ajuntament de Mataró).
L’aportació municipal ha estat de 6.269.268 €, 3.218.856 € per fer front a la quota anual a pagar a FCC per la construcció de l’Edifici del Rengle (capital més interessos) i els restants 3.050.412 € per a fer front a part del deute amb bancs. En contrapartida a aquestes aportacions s’escripturarà la transmissió a l’Ajuntament d’una sèrie d’immobles.


Endeutament financerL’endeutament financer de l’empresa municipal s’ha anat reduint dels 93.547.779 € del 2011 als 33.062.111 € a 31 de desembre de 2017.
La despesa financera bancària al 2017 ha estat de 915.820 €, mentre que al 2016 va ser d’1.214.152 €, és a dir, una reducció del 25%, conseqüència de la reducció d’endeutament.


Ingressos i despesesLa xifra de negocis del 2017 ha estat d’11.593.979 €. Al 2017 s’han venut dues finques: una a l’avinguda d’Ernest Lluch amb l’avinguda del Maresme, per 1.000.000 €, i una altra a Can Serra, per import de 360.720 €.
D’altra banda, els ingressos derivats de la zona blava han estat d’1.412.828 €, xifra molt similar a la de l’any anterior. Per la refacturació a l’Ajuntament dels costos incorreguts per la gestió dels dipòsits municipals de vehicles, s’han comptabilitzat 305.581 € d’ingressos.
Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests pugen a 3.732.170 €, enfront els 2.852.268 € del 2016. Aquest increment de 879.902 € en els ingressos per lloguers ve donat substancialment pel següent:
a) des del febrer de 2017 PUMSA porta la gestió de l’aparcament de la plaça de les Tereses (ha suposat uns ingressos de 625.659 euros) ib) la finalització al 2017 de la carència en el lloguer dels locals de l’Edifici del Passeig de La Marina i la d’un local en planta baixa de 2.282 m² de l’Edifici del Rengle, llogat a la Fundació Tecnocampus, destinat a ampliar espais docents.
PUMSA gestiona el lloguer de 52 locals, 21 oficines i 11 naus, uns 34.406 m² de sostre, del quals, actualment, es té llogat un 86 %. També gestiona 1.228 places d’aparcament per a cotxes -distribuïdes entre 23 aparcaments-, amb una ocupació mitjana que s’ha incrementat fins assolir el 90%, així com altres 835 places en aparcaments de rotació: l'aparcament de Plaça de Cuba, el de Plaça Granollers, Parc Central i el de Plaça de les Tereses.
PUMSA també gestiona un parc de 263 habitatges de lloguer de titularitat municipal. En aquest punt cal esmentar que en base a l’acord pres per la Comissió d’Habitatge de Mataró -de la qual PUMSA n’és membre- el 90% d’aquells habitatges públics que finalitzen els seus contractes d’arrendament són posats, prioritàriament, a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament per cobrir les demandes que els hi arribin. El lloguer d’aquests habitatges el marca directament el Servei de Benestar Social, el qual resta condicionat a les circumstàncies de les famílies que accedeixen a ells. De la mateixa manera que succeeix amb la política de preus, el control de la morositat es troba supeditada a les polítiques socials que l’Ajuntament determina en cada moment.


Gestió urbanística
Al 2017 PUMSA ha gestionat obres d’urbanització en diferents àmbits de la ciutat per un import total d’1.808.424 €. Les principals actuacions urbanístiques han estat les següents:
- A finals de 2017 es va executar la primera fase de les obres d’urbanització del sector del Sorrall que contempla la urbanització del nou vial paral·lel a la carretera d’Argentona que passa pel Sorrall, entre l’inici del terme municipal de Mataró i la rotonda on conflueixen l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i les rondes de Bellavista i de Josep Tarradellas (rotonda del d’Ara). Aquesta obra també ha comportat la creació d’una nova rotonda que servirà per connectar la carretera d’Argentona amb la nova rotonda que la Generalitat va posar en servei a la Via Sèrgia dins el projecte de millora dels accessos de la C-32.Aquest any s’ha executat la segona fase de les obres, consistent en la construcció d’una de les dues calçades del vial d’enllaç entre aquestes dues rotondes.- Al mes de desembre de 2017 finalitzà la primera fase del projecte d’urbanització de l’àmbit de l’avinguda d’Ernest Lluch. La inversió total duta a terme al 2017 ha estat d’1.147.471 €.

De cara al 2018 està previst executar la segona fase del projecte i l’electrificació del sector, amb una inversió total prevista de 450.822 €.- Al 2017 s’ha urbanitzat la plaça de Ventura Ametller amb un cost de 219.251 €.Per al 2018 les previsions són les següents:- Al mes de març de 2018 es van iniciar les obres d'urbanització i electrificació de l’Eix Herrera, amb una inversió total d’uns 2.000.000 € (pel 2019 la previsió d’inversió és de 840.000 €). Aquests treballs contemplen la pavimentació dels carrers, l’enllumenat públic, les xarxes de serveis, enjardinament, mobiliari urbà etc.- Al 2018 està previst a l’àmbit del Rengle la urbanització de dues parcel·les al carrer de Jaume Vicenç Vives, i l’adquisició i urbanització de quatre parcel•les per destinar-les a zones verdes. El cost total d’aquestes actuacions es preveu sigui de 545.429 €.