Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Declaració institucional insta la Generalitat, el Congrés i el Senat perquè reguli el parc d’habitatge social

Escoltar

Una Declaració institucional insta la Generalitat, el Congrés i el Senat perquè reguli el parc d’habitatge social

La Junta de Portaveus, celebrada el 2 de juliol, va aprovar una Declaració institucional presentada pel grup municipal de VOLEMataró per instar la Generalitat de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat perquè es reguli el parc de l’habitatge a tot l’estat i es doti de pressupost econòmic a Mataró per donar resposta a l’alta demanda d’habitatge de lloguer social i habitatge de protecció. Els grups municipals del PSC, CiU, ERC-MES, VOLEMataró, CUP, ICV-EUiA van votar a favor; en contra van votar Ciutadans i el PP i es va abstenir PxC.
El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:
“L’habitatge considerat con el dret constitucional a obtenir un habitatge digne i assequible, es el gran repte que tenen per davant les administracions catalanes i espanyoles. Fer compliment de la responsabilitat dels poders públics de promoure condicions per una llibertat i igualtat real, continua sent una urgència i una assignatura pendent (art.9.2 CE). Vetllar per l’ utilització racional dels recursos naturals i justos del territori ha de ser una prioritat des de l’administració local a la nacional (art.138.1),(arts.45,46, 47). I si ja establint i posen en marxa l’article 40 de la CE, que parla del progrés social, promoció econòmica i de distribució de la renda regional i personal més equitativa...reben un bany de realitat social desatesa per aquesta i d’altres administracions superiors respecte a l’oportunitat de l’habitatge.
Atès el breu resum iniciat en aquests document es necessari posar en marxa des de Mataró i a tot l’estat el foment del lloguer assequible, generant polítiques de promoció de l’habitatge que donin resposta a la demanda urgent del mateix, prioritzant a les famílies mes vulnerables i després donen oportunitat a la resta de ciutadans, creant equilibri de mercat mitjan l’ intervenció directa i estratègica en la generació i creació d’habitatge social, de protecció i de lloguer, a través de la creació d’un parc d’habitatge públic intentant regular el mercat en un 40%. Tal i com han demostrat altres països com Alemanya amb un 48’3%, 45% Àustria, 38%Dinamarca, 34’8% Regne Unit i així troben nombrosos exemples amb una llarga trajectòria històrica i estratègia territorial de foment d’habitatge de lloguer part públic i sent la majoria de lloguer.
Amb aquests sistema d’intervenció pública, trenquem amb l’herència de les polítiques Franquistes implantades durant la dictadura, que consideraven l’habitatge com un bé d’inversió i especulació. Es aquesta formula la que ha generat una cultura social en Espanya de l’adquisició de l’habitatge i una perversió en les economies familiars, ja que una bona part dels ingressos familiars som destinats al pagament de tal inversió. Generant un ofegament a les famílies de conseqüències lamentables en la nostra societat actual. A aquests relat hem d’afegir les diferents crisis provocades per les especulacions entorn a les bombolles immobiliàries i la gran quantitat de famílies que estan sent desnonades dia rere dia en el nostre país. Amb un mal moral,psicològic, econòmic i social de difícil recuperació per les mateixes, convertint-se els desnonaments en una lacra social, que a tots els polítics ens ha d’angoixar i preocupar terriblement. (recordo el recent suïcidi en Cornellà Jordi R. F. el passat 14 de juny, la cara de terror de Mireia de Mataró, les llàgrimes de Claudia i així la llista es molt llarga tant sols en la nostra ciutat.).
Durant els últims mesos s’ha presentat al congres un avant projecte que recull tot un seguit de canvis legislatius i pressupostaris per poder dur a terme el desenvolupament de polítiques d’habitatge que per fi organitzin, legislin i planifiquin estratègies d’habitatge a tot l’estat, esperen i desitgen que amb els canvis succeïts al parlament i al congres es posi fil a l’agulla i es comenci a plantejar de debò, el donar resposta a la desesperació ciutadana respecte al tema de l’habitatge. Que Desde les administracions públiques es promocioni mitjans accions reals i contundents la creació de parcs d’habitatge per ser llogar i es promocioni la cultura del lloguer. Posant l’habitatge en un valor essencial de vida i no una inversió destinada a l’especulació. Esperen que els congressistes d’aquests país siguin a l’alçada de la necessitat de la gent i estableixin un marc legislatiu digne i garantiu de la vivenda per a tothom, cuidant i garantint així l’accés i oportunitat pels ciutadans d’aquests país.


Per últim no volem oblidar i destacar: -“relator Especial sobre la vivienda de la ONUA/HRC/7/16Add.2, de 7 de febrero de 2008 apuntó sobre españa y este tema.conclusiones y recomendaciones de su visita a España, “ A pesar de que en las disposiciones de la constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un bien de consumo, que se compra y se vende. En este contexto, debe recuperarse la función socialde la vivienda y aplicarse el artículo 47 de la constitución”. En el 2012 la misma comisión relatora de las Naciones Unidas emplazaba a los estados A/67/286 agosto del 2012 a “establecer condiciones jurídicas, financieras e impositivasadecuadas para alentar la provisión de viviendas sociales de alquilesy otras formas de tenenciacolectivae individual”
Es per tot l’exposa’t que proposen a la junta de portaveus de juliol els següents acords i aprovació d’aquesta declaració institucional:
1. Instar al congres dels diputats, la Generalitat i el senat posin en marxa l’elaboració d’un marc legislatiu que reguli els preus del mercat de l’habitatge i consideri l’habitatge un bé essencial.
2. Instar a la Generalitat a que de forma urgent doti a Mataró d’un pressupost econòmic i un pla per desenvolupar entre serveis socials, urbanístics i territorials. un pla estratègic territorial de creació d’habitatge que doni resposta als milers d’habitants de Mataró que a dia d’avui pateixen emergència habitacional.
3. Instar tant a la Generalitat i diputació com a l’estat espanyol es coordinin amb l’ajuntament de Mataró per posar en marxa el més aviat possible la creació d’un parc d’habitatge social i de lloguer per la ciutat de Mataró.”