Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Proposta de resolució demana pal·liar i donar suport a les famílies que pateixen desnonaments

Escoltar

Una Proposta de resolució demana pal·liar i donar suport a les famílies que pateixen desnonamentsEl Ple ordinari del 6 de setembre ha aprovat una Proposta de resolució per pal•liar i donar suport a les famílies que estant patint desnonaments a Mataró, des de l’Ajuntament, amb una eina efectiva i concreta com la creació d’un equip en Benestar Social de professionals que es dediquin a fer un acompanyament digne en tot aquests processos d’emergència social. El text, presentat per VOLEMataró, va ser aprovat amb el suport de tots els grups municipals i les dues regidores no adscrites i l’abstenció de Plataforma X Catalunya. 
La Proposta de resolució és la següent:
“La creació de l’estat de Benestar a Espanya al 1977 després de la dictadura inclou com a cinquè pilar els serveis socials, els experts classifiquen el sistema actual vigent de ‘Model Mediterrani’ els serveis socials que coneixen a tot l’estat espanyol i Catalunya. (Els quatre pilars que composen l’estat de benestar son Sanitat pública, Educació pública, ocupació i treball i seguretat social). Els estats, autonomies i administracions públiques es converteixen en garants d’aquests sistemes dins de l’estat de benestar. L’ultima en ser dotada de pressupost i de les mes tardanes es serveis socials.
En els últims anys hem estat observadors com les polítiques neoliberals i les crisis estructurals, els retallaments i manques de dotacions econòmiques han deteriorat sistemes de l’estat com Educació, sanitat i serveis socials en un intent d’abandó de les responsabilitats per part de l’estat i les autonomies, alguns d’aquests sistemes fins i tot han patit una degradació lenta i paulatina en els seus serveis, ho hem vist en educació, sanitat i serveis socials sobre tot, en allò que més necessita la població i que dona resposta a la igualtat d’oportunitats en la societat actual.
Són coneixedors que l’estat amb governs del PP havien plantejat en comissions de treball, l’externalització de serveis socials i es per aquests motiu que les inversions i dotacions econòmiques cada vegada eren menors i el discurs de l’estat no pot fer front a les despeses i manteniment, mentre observaven atònics com es rescataven autopistes i bancs en aquests país, oblidant a les persones, les necessitats i urgències habitacionals, índex de pobresa que han clamat al cel, famílies amb absoluta vulnerabilitat econòmica i estructural.
Des del nostre Grup i amb la responsabilitat que ens ocupa en aquests consistori, volem donar i reclamar l’atenció del govern davant l’emergència social que un 16% dels ciutadans/nes de Mataró pateixen sense que es doni una resposta social, econòmica i política efectiva. Identificada aquesta necessitat en determinats barris de la societat Mataronina amb el perill de segregació pertinents.
Un 42% des de l’any 95 es el que es destina del pressupost estatal a resoldre pilars de Benestar social...molt juny dels països nòrdics que inverteixen entre un 50% i 70% del PIB en garantit l’estat de benestar amb el ferma convenciment de que una societat avança sempre es redueixen les desigualtats socials, aquesta es la fita final de VOLEMataró, prioritzar en l’agenda del consistori les emergències socials i sobre tot donar una empenta constructiva als serveis socials en Mataró.
Desde l’any 2015 han estat moltes les reunions amb serveis socials, per fer el protocol de l’aigua treballat amb altres Grups i els tècnics d’ AMSA, sol•licitar una auditoria de gestió per conèixer la situació actual de serveis socials després de la crisis estructural patida des de el 2008.
Sol•licitar en aquestes diverses reunions acompanyaments en els desnonaments habitacionals per part de les treballadores socials...(No hem rebut cap resposta clarificadora del tema, malgrat aprovar-ne, determinades precs, preguntes, protocols i demés feina presentada des de el Grup Municipal a aquests govern i al propi consistori.
En els últims mesos hem assistit a tot un seguit de desnonaments molt durs en aquesta ciutat els jutjats donen nombres elevats mes darrera mes en Mataró, estem parlant d’una mitjana de 8 desnonament mes arribant alguns mesos a 14. Els funcionaris i jutges de Mataró es veuen desbordats i en els desnonaments, negociacions prèvies les famílies no son acompanyades en tot el procés d’inici al final per les treballadores socials de serveis. El fets de tants desnonaments té un impacte social que afecta a centenars de famílies, que es veuen obligades a acollir a d’altres familiars a aglutinar-se en pisos tal i com succeïa en la dècada dels 60 en aquesta ciutat, estem visquem un retrocés social i històric, sense que l’ajuntament posi tots els recursos i eines al servei de la gent. Si parlem d’impacte econòmic, per les famílies i les institucions, junt amb el tercer sector es brutal, nomes cal mirar els ITEMS de la ciutat a qualsevol estadística del IDESCAT i la pobresa de Mataró i els seus ciutadans, sempre per sota de la mitjana catalana d’altres ciutats.
En el 2016 en ajuda alimentaria a menors en risc dins del Municipi de Mataró un 4’6% sobre la població total, expedients informatius el mateix any un 66’3%...la renda bruta disponible en Mataró es de 14.100€, es a dir uns 6’3 punts per sota que la mitjana catalana d’altres ciutats. Aquests es una part del context del nostre Municipi.
Ara farà tres anys que van presentar un prec sol•licitant una auditoria de gestió per millorar, diagnosticar i ajudar als treballadors/es i usuaris de Benestar social, va estar aprovat per a la llavors Regidora del moment Isabel Martínez...Mai més hem sabut del tema malgrat la ja coneguda insistència del nostre Grup en especial en aquests tema.
És per tot l’esposa’t que proposem al consistori els següents acords:
1. Duu a terme l'auditoria de gestió, diagnosis del servei de benestar social, de manera urgent.
2. Consolidar un equip de treball específic, mentre duri la situació de crisis habitacional que estem patint a Mataró. Aquest equip d'experts es composaria d'un/a psicòleg/a, mediador/a i treballadores socials que tractin l' urgència, prevenció i acompanyament a les famílies.
3. Revisar els barems i criteris dels ajuts relacionats amb l'alimentació.
4. Informar als Grups Municipals, Consell de Benestar, 3er Sector i Comissió de desnonaments”.