Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Proposta de resolució vol garantir el manteniment de l’Arxiu Audiovisual i fer possible la consulta pública

Escoltar

Una Proposta de resolució vol garantir el manteniment de l’Arxiu Audiovisual i fer possible la consulta pública

El Ple ordinari del mes de novembre va aprovar una Proposta de resolució, presentada per CiU, per garantir el manteniment de l’Arxiu Audiovisual de Mataró i fer possible la seva consulta pública. La resolució es va aprovar amb tots els vots favorables menys els negatius del PSC.
El text íntegre de la proposta és el següent:
“El setembre de 1984, fa trenta-quatre anys, Televisió de Mataró iniciava les seves emissions regulars. El projecte inicial de televisió local va patir molts canvis, passant per ser absorbit pel primer canal públic de televisió comarcal, M1tv, del Consorci Digital Mataró-Maresme i darrerament integrant-se en una sola empresa municipal, l’EPE Mataró Audiovisual, juntament amb Mataró Ràdio. Tot això ho ha fet mantenint la seva essència original: un projecte de proximitat, arrelat al territori, amb vocació de servei públic i amb la informació com a columna vertebral.
Als anys vuitanta, un grup de persones, la majoria completament amateurs i altres futurs professionals, es van formar per poder agafar una càmera i editar les imatges per impulsar la que seria la segona televisió local del país després de TV Cardedeu. El

projecte va ser liderat pel desaparegut Lluís Lligonya i va iniciar les seves emissions regulars des de la GaleriaTertre, al carrer Los Álamos, que fa anys va desaparèixer, i després des de Can Xammar i Can Marfà.
El projecte es va convertir ràpidament en un mitjà de referència que la majoria de mataronins seguien per estar informats del que succeïa a la ciutat. Era un mitjà que, des del voluntariat i l’amateurisme tenia el rigor i la pluralitat com a principis bàsics.
Gràcies a TV Mataró, la ciutatcompta amb un arxiu gràfic i històric molt important sobre els fets, transformacions urbanístiques, esdeveniments i personatges del darrers anys. Més de 4.500 cintes que, amb una important aportació econòmica municipal, es

van digitalitzar i que actualment es troben dipositades a l’arxiu municipal situat a Can Palauet.Per altra banda, aquest fons documental, que l’Ajuntament prèviament havia comprat per 670.000 €, al Col•lectiu de Mitjans Audiovisual de Mataró, entitat gestora de TVM, s’ha anat ampliant amb les gravacions realitzades per m1tv i ara per Mataró Televisió.
El 2010, l’empresa pública Mataró-Maresme Digital, SLU, va redactar i presentar un projecte a l’Ajuntament de Mataró per a la “Digitalització, Gestió i Disposició Pública del Fons Audiovisual de Mataró”.
El document tenia per objectiu descriure el conjunt d’actuacions que l’empresa portaria a terme per gestionar i posar a l’abast del públic un fons audiovisual sobre Mataró que reunia l’arxiu de Televisió de Mataró i la producció audiovisual d’M1tv relacionada amb la ciutat fins aquell moment. Partia de la necessitat de preservar i posar en valor les més de 8.500 hores de vídeo enregistrades per Televisió de Mataró des de l’inici de la seva activitat, cosa que requeria necessàriament la seva digitalització i catalogació i, per la seva indiscutible importància i interès, la seva posada a l’abast del públic.
Les imatges, digitalitzades i dipositades a l’Arxiu Municipal, estan guardades en diversos discs durs, però com a mínim un ja s’ha danyat, sense que existeixin còpies de seguretat. És evident el risc de perdre aquests importants documents històrics

audiovisuals si no s’actua de manera immediata.
Amb motiu dels treballs i negociacions per l’elaboració del Pressupost Municipal per l’exercici 2017, coincidint amb la integració de les cadenes públiques comarcal i local de televisió i ràdio, respectivament, es va consignar un import per tal d’iniciar els

treballs per la implantació d’un servidor que fes possible allotjar les imatges, la realització de còpies de seguretat i també la disponibilitat tant per part de mitjans de comunicació, com d’estudiosos o altres interessats.
Fins aquest moment, aquest grup no té constància que s’hagi realitzat cap treball o inversió en aquest sentit, mentre que el risc de perdre part del fons documental audiovisual és real i segueix existint.
És per tot això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents acords,
PRIMER.- Amb càrrec als romanents provinents de l’adjudicació dels diferents concursos per a contractes d’obra i servei realitzats durant l’actual exercici, s’iniciaran de manera immediata les diferents propostes i contractacions amb base a l’estudi

realitzat el 2010 per l’empresa pública Mataró-Maresme Digital, SLU per tal de completar la “Digitalització, Gestió i Disposició Pública del Fons Audiovisual de Mataró” i garantir el manteniment i d’aquest fons.
SEGON.- S’encarregarà a l’Arxiu Municipal i Comarcal, en col•laboració amb el Servei de Comunicació i l’EPE Mataró Audiovisual, tenint en compte l’opinió dels antics membres del Col•lectiu de Mitjans Audiovisual de Mataró, un protocol per la cessió a

tercers de les imatges que componen els Fons Audiovisual de Mataró.”