Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Can Marfà Gènere de Punt del Museu de Mataró obre la segona planta de l’edifici

Escoltar

Can Marfà Gènere de Punt del Museu de Mataró obre la segona planta de l’edifici

S'ha obert al públic la segona planta de Can Marfà Gènere de Punt del Museu de Mataró. Aquest nou espai s’ha concebut amb una doble funcionalitat: com a magatzem i zona de treball tècnic i com un espai visitable per tal d'aprofundir en aspectes concrets de les col·leccions.

Actualment és tendència en les pràctiques museogràfiques més actuals, disposar d’aquests espais multifuncionals per donar a conèixer als visitants un nombre molt més gran de les col·leccions que conservem als museus, així com bona part de les tasques que s’hi desenvolupen: documentar, protegir i preservar, indispensables, per poder transmetre, contextualitzar i difondre.

Reserva de col·leccions tèxtils

Les col·leccions tèxtils que es conserven al Museu de Mataró es caracteritzen per la diversitat de tipologies i materials que les componen, des dels elements industrials i tecnològics als teixits i peces de vestir, fins als mostraris, catàlegs i elements de publicitat.

Cronològicament, abasten més de dos segles d’història: des de mitjan segle XVIII fins a començaments del segle XXI. El volum més important d’objectes procedeix de la col·lecció Fundació Jaume Vilaseca, formada per més de cinc mil peces relacionades amb tots els processos de producció industrial i comercialització del gènere de punt.

La voluntat principal és que aquesta extensió del Museu de Mataró es consolidi com un equipament especialitzat de referència en l'estudi del tèxtil en general, i en concret del gènere de punt, ara que ja forma part de la Xarxa de Museus d’Història, de la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya i que en breu, formarà part del Sistema de museus de ciència i tècnica del mNACTEC.

Els antecedents. La Col·lecció Jaume Vilaseca

Mataró va ser durant molts anys la capital del gènere de punt. El teixit de punt ha esdevingut un dels puntals de la seva economia i l’activitat industrial que ha donat singularitat i identitat a la ciutat dins del territori.

Amb la posada en marxa i obertura al públic de Can Marfà Gènere de Punt, el 28 de març de 2015, culminà un llarg procés que s’havia iniciat el 1990, quan l’industrial mataroní Jaume Vilaseca i Beltranpetit, juntament amb alguns col·laboradors entusiastes, es van dedicar a recuperar, restaurar, estudiar i classificar tota mena de testimonis materials relacionats amb la indústria del gènere de punt procedents de les indústries o fàbriques que anaven desapareixent per efecte de les successives crisis del tèxtil o per la renovació de la maquinària, amb l’objectiu de crear un museu del gènere de punt a Mataró que expliqués la història d’aquesta indústria a la ciutat i la comarca. L’any 1996 la Fundació Jaume Vilaseca va signar un compromís amb l’Ajuntament de Mataró perquè la col·lecció esdevingués pública; i el 2013 es va signar el conveni definitiu on s’acordava que la Nau petita de Can Marfà seria l’extensió del Museu Mataró dedicada a la indústria del gènere de punt.

Després de successives campanyes anuals per procedir a l’inventari i catalogació completa de la col·lecció, la Fundació Jaume Vilaseca la va cedir formalment a la ciutat el passat setembre de 2018.

Can Marfà Gènere de Punt de Museu de Mataró compta amb 1.800 m2 distribuïts en tres plantes.

La planta baixa està concebuda com un espai polivalent obert a la ciutat és on es desenvolupa el programa d’activitats del museu: exposicions temporals, conferències, jornades, presentacions, tallers didàctics, entre d’altres. Ofereix un programa atractiu per a diferents tipus de públic.  

La planta primera acull l’exposició permanent que,  amb el relat “Mataró, capital del gènere de punt”, exhibeix una col·lecció molt significativa de l’abast temàtic i cronològic de les col·leccions que la Fundació Jaume Vilaseca havia anat recuperant al llarg de 25 anys amb la col·laboració de centenars de persones. Amb una atractiva museografia, que va guanyar el 2016 el primer premi atorgat per l’Associació de Museòlegs  de Catalunya de Museologia al millor “Projecte de creació o reforma integral de museus i equipaments patrimonials” de Catalunya, es proposa un recorregut seguint un doble fil argumental, d’una banda, el procés de fabricació del teixit de punt, i d’altra l’evolució d’aquesta indústria a Catalunya des del segle XVIII fins a l’actualitat.  Durant el 2018, amb el suport de la Diputació de Barcelona dins el programa “mirada tàctil”, s’ha adequat tot el discurs expositiu perquè sigui accessible a les persones amb discapacitat visual i sensorial. També s’ha dotat d’una audioguia www.visitmuseum.gencat.cat  que estarà disponible a partir del mes de maig, en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

A la segona planta es mostra una selecció de peces d’indumentària dels anys 1960 al 1980 a partir d’una àrea de maniquins, una àrea d’exposició de mostraris i una àrea que explicarà i  mostrarà bona part de la col·lecció inventariada d’elements de calceteria, roba interior, roba infantil i roba de nina, roba de bany i roba esportiva. Així com la veu de diferents testimonis orals que formem part de l’arxiu documental de la col·lecció.

L’adaptació de la segona planta ha comptat amb el suport de la Fundació Vilaseca, la Diputació de Barcelona i amb el patrocini de Velcro Brand.