Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova adaptar la web de les diferents empreses municipals en el seu portal de transparència

Escoltar

El Ple aprova adaptar la web de les diferents empreses municipals en el seu portal de transparència

El Ple ordinari del mes d’abril va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada per la CUP per adaptar la web de les diferents empreses municipals en el seu portal de transparència.

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“La Llei de transparència 19/2014 de 29 de desembre, obliga a fer públics tots els procediments de contractació i de recursos humans com els convenis, sous, taules salarials, relació de llocs de treball, plantilles, categories, càrrecs de responsable, concursos de personal, totes les convocatòries de processos lliures i restringits, tots els processos de provisió de llocs de treball, adjudicacions etc. Per accedir a un lloc de treball a l’administració pública, o al sector públic (empreses municipals) la llei obliga a seguir tot un procés; publicitat - igualtat- mèrits- capacitat.

La prioritat és l’absoluta transparència pel que fa a la publicació del contingut dels acords de condicions (personal funcionari) i dels convenis col·lectius (personal laboral) de tots els empleats tant de l’Ajuntament com dels tots els ens que formen part del grup d’empreses de l’Ajuntament (Pumsa, AMSA, Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus Mataró).

Tot i que  al portal de transparència de l’Ajuntament de Mataró tota aquesta informació queda degudament explicitada, no és  així a les empreses municipals. En tant que aquestes empreses reben finançament públic, també s’haurien d’adaptar a la normativa municipal de transparència i bon govern.

Per aquest motiu, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró els acords següents:

Primer.- Que les empreses municipals apliquin els mateixos criteris legals de publicitat, d’igualtat, mèrit i capacitat en  tots els processos selectius i de provisió de llocs de treball,  de la mateixa manera que es fa per accedir i promocionar dins de l’ajuntament.

Segon.-  Que es publiquin en el portal de transparència de les diferents empreses, el contingut dels acords de condicions i dels convenis col·lectius de tots els seus empleats. 

Tercer.- Que el govern es comprometi a vetllar per l’establiment d’una política de recursos humans coherent i i harmònica dins de tot el grup d’empreses.

Quarta.- Entenent que un dels elements principals de la transparència és la facilitat d’accés a la informació, demanem que tot contracte vinculat a les empreses municipals, també estiguin accessibles des de la web de l’Ajuntament.”