Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una Proposta de resolució per millorar la rehabilitació i aprofitament del Patrimoni Arquitectònic

Escoltar

El Ple aprova una Proposta de resolució per millorar la rehabilitació i aprofitament del Patrimoni Arquitectònic

El Ple celebrat el passat 7 de març va aprovar una Proposta de resolució presentada per la CUP per a la concreció i desplegament de les mesures de foment i ajut per afavorir millor la rehabilitació i aprofitament del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. El PSC, el PP, PxC i el regidor no adscrit, Víctor Manuel Paramés, van abstenir-se i la resta de grups van votar a favor.

Foto: Sergio Ruiz
Foto: Sergio Ruiz

El Ple celebrat el passat 7 de març va aprovar una Proposta de resolució presentada per la CUP per a la concreció i desplegament de les mesures de foment i ajut per afavorir millor la rehabilitació i aprofitament del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. El PSC, el PP, PxC i el regidor no adscrit, Víctor Manuel Paramés, van abstenir-se i la resta de grups van votar a favor.  
 
El text íntegre de la Proposta és el següent:
 
“En el preàmbul de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, es diu: ”El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, el creixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural, és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 9 de l’Estatut de Catalunya, i sens prejudici de les competències que l’article 149.1.28 de la Constitució assigna a l’Estat, té competència exclusiva en aquesta matèria. L’Administració local de Catalunya, d’acord amb la legislació local i amb aquesta Llei, assumeix importants atribucions de protecció del patrimoni cultural local, dins l’esfera de les seves competències.
 
A Mataró tenim la sort de comptar amb un patrimoni arquitectònic d’un gran valor i que és testimoni molt preuat de l’existència humana al nostre territori, essent un element de cohesió social i de referència per activitats culturals, econòmiques i turístiques.
 
Elements com xemeneies, fortificacions, masies, vil·les romanes, cases de cós, palauets, naus industrials i elements que mostren l’evolució de la indústria mataronina des dels forns romans fins a les fàbriques tèxtils, passant pels edificis testimoni de l’economia cooperativa i social, formen part d’aquest patrimoni. 
 
Mataró compta amb el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic 1999, que contempla mesures de foment, tant ajuts municipals com ajuts d’altres administracions, per a la conservació i rehabilitació.
 
Però entenem que aquestes mesures ni es concreten, ni s’han desplegat ni tampoc s’han establert uns terminis per assegurar el seu compliment.
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró els acords següents:
 
Primer.-  Acordar destinar una partida pressupostària anual per a la conservació i manteniment del patrimoni catalogat.
 
Segon.- Establir exempcions i bonificacions tributàries perquè els propietaris puguin fer front a aquestes mesures.
 
Tercer.- Que es facilitin els tràmits, tan a nivell físic com digital, perquè la ciutadania i les entitats puguin informar sobre situacions de degradació i risc dels diferents elements arquitectònics de la ciutat.
 
Quart.- Establir terminis clars de seguiment i resposta de totes les incidències i actuacions relatives al patrimoni.
 
Cinquè.- Revisar les cessions d’ús dels espais patrimonials públics i obrir un debat per donar-li un ús més social i inclusiu i arrelat al territori.”