Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una Proposta de resolució per reconèixer i donar suport a la tasca de l’associacionisme educatiu

Escoltar

El Ple aprova una Proposta de resolució per reconèixer i donar suport a la tasca de l’associacionisme educatiu

El Ple ordinari del mes d’abril va aprovar una Proposta de resolució presentada per ERC-MES pel reconeixement i suport a la tasca de l’associacionisme educatiu. La proposta, que inclou una esmena in voce de VOLEMataró, es va aprovar amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC-MES, Ciutadans, CUP, VOLEMataró i la regidora no adscrita Sarai Martínez; l’abstenció del PP i els vots negatius de PxC i el regidor no adscrit Víctor Paramés.

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:
 
“Atès que l’associacionisme educatiu de Mataró és molt divers i establert a la ciutat: Agrupament Escolta Antoni Comas, Agrupament Escolta Arrels, Agrupament Escola la Soca, Esplai Garbí, Associació de Lleure i Cultura Enlleura't, Esplai La Tribu (on es va afegir l'Esplai Pampayuga), Esplai Olla de Grills, Esplai Rabadà, Esplai l'Erol, Associació juvenil Mà Oberta / Cor obert i el CRAJEC (Esplai Creu Roja). Que la llista sigui oberta.
 
Atès que la seva activitat educativa és un factor necessari i imprescindible per l’enfortiment de la comunitat local i la seva cohesió social, i també per a la construcció d’una societat radicalment democràtica.
 
Atès que la tasca voluntària dels joves que en són responsables permet garantir un espai d’educació no formal en valors, de creixement personal i de foment de l’esperit crític, que té com a conseqüència la generació d’una ciutadania plena des d’un punt de vista republicà.
 
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar en data 27 de novembre de 2014 una moció que seguia la mateixa línia argumental de reconeixement de l’associacionisme educatiu i d’instar el Govern a desenvolupar tot un seguit de mesures per tal d’impulsar-lo.
 
Atès que cal abordar conjuntament amb tots els agents el disseny i la implantació d’estratègies per a abordar la promoció de la cultura participativa i d’intervenció en els afers públics per part del jovent, el foment de processos de participació juvenil, l’impuls de l’associacionisme juvenil, el suport a les entitats d’associacionisme juvenil per mitjà de l’aprofundiment de l’educació en la participació i per a la participació, la formació de professorat en matèria de participació, el foment de la implicació de les famílies en els centres escolars i la coordinació dels centres escolars amb l’associacionisme educatiu.
 
El grup municipal d’ERC – Moviment d'Esquerres proposa al ple l’adopció dels acords següents:
 
Primer. Reconèixer i defensar el valor educatiu i la importància estratègica d’aquest àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió socials i per la construcció democràtica i la transformació social. Així com la seva especial contribució al desenvolupament personal i social dels infants i dels adolescents.
 
Segon. Promoure la participació activa dels agents de l’associacionisme educatiu en els consells escolars municipals, i en la planificació i implantació de polítiques públiques en àmbits estratègics com són el foment de la participació, els plans educatius de poble o ciutat, les polítiques socials i d’inclusió d’infants i joves.
 
Tercer. Adoptar mesures per impulsar el coneixement i la informació sobre les associacions i entitats existents, amb especial èmfasi a la difusió entre les persones nouvingudes, les persones amb risc d’exclusió social i els centres educatius del municipi. En aquest sentit, garantir continuar realitzant la Trobada d'Entitats del Lleure de la ciutat.
 
Quart. En relació al finançament, garantir en mesura de les possibilitats de tresoreria un finançament estable a curt i mitjà termini de les entitats de l’associacionisme educatiu, especialment en l’àmbit de les beques d’inclusió social per a infants i joves.
 
Cinquè. Garantir l’accés i obertura dels equipaments públics i les instal·lacions de titularitat municipal a l’associacionisme educatiu. Amb especial importància, assegurar la cessió de locals municipals, adaptats a l’activitat de les entitats, a través de convenis que en garanteixin l’estabilitat, a les entitats d’educació en el lleure del municipi.
 
Sisè. Sensibilitzar les direccions i els consells escolars dels centres educatius del municipi, partint de les experiències positives existents, per a l’autorització d’ús de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.
 
Setè. L'Ajuntament de Mataró es compromet a: - Garantir la continuïtat del model de formació dels moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen d’una experiència i trajectòria que els avala per a la formació de voluntaris com a monitors i directors - Desplegar i fer efectiu el dret a l’educació en el lleure en igualtat d’oportunitats, en coordinació amb les entitats d’educació en el lleure, amb l’objectiu de combatre les desigualtats que s’observin.
 
Vuitè. En cas que s'aprovi la Proposta de Resolució, comunicar la presa d'aquests acords a les entitats del lleure de Mataró.”