Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament celebra el Dia de les Persones Consumidores amb l'aprovació de la nova Carta de Serveis del Servei Públic de Consum

Escoltar

L’Ajuntament celebra el Dia de les Persones Consumidores amb l'aprovació de la nova Carta de Serveis del Servei Públic de Consum

Mataró presenta la Carta de Serveis del Servei Públic de Consum que és un document sobre els serveis que presta un departament, els compromisos que ha adquirit en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes de participació dels ciutadans i de les persones usuàries en la millora de la prestació. Durant el 2018, el Servei de Consum ha atès 3.817 consultes, ha tramitat 42 denúncies i ha portat a terme 310 mediacions i 24 arbitratges.

El 15 de març és Dia mundial de les Persones Consumidores i Mataró presenta la Carta de Serveis del Servei Públic de Consum que és un document sobre els serveis que presta un departament, els compromisos que ha adquirit en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes de participació dels ciutadans i de les persones usuàries en la millora de la prestació.
 
En el cas de Mataró la participació es pot fer a través del Consell Municipal de Consum o bé directament mitjançant bústies de suggeriments o enquestes de satisfacció. Aquesta Carta de Serveis del Servi Públic de Consum de Mataró, que forma part del Reglament de les Cartes de Serveis Municipals, es pot consultar a: https://www.seu-e.cat/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis
 
Aquesta Carta de Serveis és un compromís amb la defensa dels drets de les persones consumidores i pretén oferir a la ciutadania i al sector comercial i empresarial, un sistema ràpid, eficaç i gratuït, per tal de poder resoldre les problemàtiques que puguin sorgir en les relacions de consum sense necessitat d'haver d'anar a la via judicial.
 
 
Balanç 2018
 
El Servei Públic de Consum de l’Ajuntament de Mataró va atendre 3.817 consultes, d’aquestes 42 han estat denúncies de consum, 310 mediacions i 24 arbitratges de consum durant el 2018.
 
Una reclamació és una petició de la persona consumidora que implica un cert rescabalament per danys i perjudicis causats en la relació de consum que es pot intentar resoldre mitjançant els procediments extrajudicials de resolució de conflictes, com són la mediació o l'arbitratge de consum i en canvi la denuncia és un instrument per sancionar conductes d’empreses que atempten contra els drets de les persones consumidores i que solen acabar amb una sanció administrativa i no una compensació a la persona consumidora, perquè el que busquen les denúncies són la protecció dels interessos generals i no la compensació dels interessos individuals.
 
Dels 310 procediments de mediació oberts durant l’any 2018, el 30% van acabar amb acord entre les parts i dels 24 arbitratges, els 83% van ser favorables a les persones consumidores.
 
Els sectors amb més reclamacions han estat:
 
-Les telecomunicacions: altes o portabilitats telefòniques incorrectes, mala facturació...amb 651 reclamacions.
 
-El sector de la venda de productes en els establiments comercials: manca de garanties, reparacions incorrectes,contractes...amb 388 reclamacions.
 
-El sector dels serveis bàsics, com l’electricitat, l’aigua o el gas: altes i baixes incorrectes, facturació, etc). Amb 379 casos i en concret 233 dels subministraments de l’electricitat.
 
A destacar també les reclamacions contra els serveis financers, en 143 casos i altres serveis professionals en 223 casos.
 
El servei públic de consum també porta a terme activitats formatives i divulgatives, per donar a conèixer els drets de les persones consumidores a la ciutat.