Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament posa en marxa els avançaments reintegrables per a fomentar la rehabilitació d’edificis

Escoltar

L’Ajuntament posa en marxa els avançaments reintegrables per a fomentar la rehabilitació d’edificis

L’Ajuntament posa en marxa, per tercer any consecutiu, els avançaments reintegrables per aquelles unitats familiars que tinguin dificultats a fer front a les derrames. Aquests avançaments són d’un màxim de 2.000 € per habitatge, sense interessos. Aquesta mesura és complementària a la convocatòria de subvencions 2019 per a la rehabilitació d’edificis.

L’Ajuntament de Mataró va iniciar l’any 2017 un programa pilot per a dotar de solvència econòmica a les unitats familiars que volen contribuir a les obres de rehabilitació en el seu edifici però que no poden fer-ho per la seva especial situació de vulnerabilitat.

 

Sota el nom d’avançaments reintegrables s’ofereixen microcrèdits de fins a 2.000 €, sense  altres despeses associades, adreçats a finançar obres de rehabilitació i manteniment de les edificacions, així com d’adequació en matèria d'accessibilitat o de millora de l’eficiència energètica. Per a l’any 2018, es va repetir la convocatòria ampliant l’àmbit a tota la ciutat de Mataró. Tot i que es tracta d’un instrument que s’adreça a casos molt concrets i poc nombrosos, el programa ha demostrat l’impacte decisiu per a l’impuls d’obres necessàries.

 

En les altres dues edicions, s’han avançat 8.160,65 € a 5  unitats familiars que ha possibilitat desencallar obres de rehabilitacions necessàries en 5 comunitats amb problemes detectats per les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) o amb problemes d’accessibilitat.

 

Les obres per les quals es pot sol·licitar l’avançament són:

  • Obres de reparació d'estructura (fonaments, estructura vertical, estructura horitzontal, elements estructurals de façana), façanes, cobertes, terrats, mitgeres, celoberts i/o patis i instal·lacions generals comuns (aigua, electricitat, gas, contra incendis) necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici i que hagin estat qualificades com a importants, greus o molt greus, o les actuacions instades per una ordre d'execució emesa per l'Ajuntament de Mataró.
  • Obres per assolir l'adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici, com per exemple la instal·lació d'ascensors, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
  • Obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic (global o parcial) i/o la instal·lació d'energies renovables (plaques d'energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica o d'altres per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària).

 

Les obres objecte d'ajut han d'haver estat finalitzades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2020.

Ho podran sol·licitar persones que no superin els ingressos equivalents a 1,6 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en el moment de tancament de la convocatòria (910,59 € mensuals). Aquest límit s'incrementarà en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 membres.

La suma de les quotes d'amortització de cada anualitat no poden superar el 7% dels ingressos anuals de la unitat familiar.

Es pot sol·licitar fins al 13 de desembre de 2019 per Internet, a l’Oficina Local d’Habitatge o al Servei d'Atenció Ciutadana.

 

Subvenció de l’IBI

Els ciutadans que hagin cedit un dels seus habitatges a la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament tenen, entre d’altres beneficis, la bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de l’exercici del 2019. La Borsa de Lloguer, integrada dins del Programa de Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, és un servei gratuït de PUMSA. És un servei de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer assequible a preus moderats per a col·lectius amb dificultats per accedir als habitatge al mercat lliure.

 

Aquests ciutadans també poden demanar la subvenció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i de la taxa per les llicències urbanístiques. Les peticions de les bonificacions es poden demanar fins al 14 de desembre del 2019 a l’Oficina Local de l’Habitatge.

Publicat a