Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova una esmena a la totalitat a una Declaració institucional de PxC sobre seguretat ciutadana

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova una esmena a la totalitat a una Declaració institucional de PxC sobre seguretat ciutadana

La Junta de Portaveus va aprovar dilluns passat, 4 de març, una esmena a la totalitat a una Declaració institucional que havia presentat el grup municipal de PxC sobre seguretat ciutadana, que va ser rebutjada. L’esmena a la totalitat va ser presentada per CiU i ERC-MES, i es va aprovar amb els vots favorables dels grups signants a més del PSC, VOLEMataró, CUP i ICV. C’s es va abstenir i els grups de PPC i PxC van votar en contra de l’esmena.


El text íntegre aprovat és el següent:


“Atès que la Junta de Portaveus, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 2019, va aprovar amb una àmplia majoria una Declaració Institucional “Per una millora de la seguretat ciutadana a Mataró”.


Atès que el Ple municipal ordinari corresponent al mes de febrer de 2019 va aprovar una Proposta de Resolució presentada pel grup municipal de VOLEMataró sobre “l’estratègia local per invertir en seguretat i prevenció a Mataró”.


Atès que la Declaració Institucional presentada pel GM de PxC atempta contra la “Constitución Española”, que ells tant defensen, contra la Llei d’Enjudiciament Criminal, contra la Carta Europea dels Drets Humans i contra les competències judicials i policials.


I atès el que preveu l’article 14, apartat “a”, del ROM sobre les esmenes a presentar pels grups municipals.


Els grups municipals de CiU i ERC-MES proposen a la Junta de Portaveus l’adopció del següent acord:


Aprovar l’esmena a la totalitat a la DI presentada pel GM de PxC que comporta la devolució de la proposta als seus autors, atenent a l’oportunitat, els principis i l’esperit del text original”.