Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La reurbanització de la ronda de Miguel de Cervantes crea un passeig de 850 metres paral·lel a la riera de Sant Simó

Escoltar

La reurbanització de la ronda de Miguel de Cervantes crea un passeig de 850 metres paral·lel a la riera de Sant Simó

L’Ajuntament ha acabat les obres de renovació del clavegueram i millora de la urbanització del tram final de la ronda de Miguel de Cervantes. Els treballs, que suposen principalment una millora en l’accessibilitat, han donat continuïtat al primer tram urbanitzat entre 2017 i 2018.

Vist general de la ronda, amb el nou passeig al costat de la riera. Foto: Ajuntament
Vist general de la ronda, amb el nou passeig al costat de la riera. Foto: Ajuntament

La millora del clavegueram i la reurbanització de la ronda de Miguel de Cervantes ha permès configurar un passeig de vianants continu de més de 850 metres lineals al costat de la riera de Sant Simó, entre el Camí Ral i la plaça d’Alfred Opisso, amb nou enllumenat, arbrat i mobiliari urbà. A part de crear aquest passeig per connectar la ciutat amb el front marítim, les obres tenien com a principals objectius ampliar les voreres, millorar l’accessibilitat dels passos de vianants, reordenar l’aparcament i millorar el carril bici.

Els treballs s’han fet en dos trams: entre 2017 i 2018 es va actuar als 575 metres lineals entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera; i des del passat juliol fins al passat novembre s’ha intervingut als 280 metres lineals entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral.

 

El tram final

El primer tinent d’alcalde i president del Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador, Juan Carlos Jerez, ha presidit avui una visita oficial a aquesta darrera fase de les obres, que tenia un àmbit d’actuació de 5.600 m². Aigües de Mataró ha renovat la xarxa de clavegueram, que presentava un estat de conservació deficient, tant per la presència d’arrels dels arbres que podien provocar embussos, com per fissures i deformacions detectades en alguns punts. S’ha instal·lat un nou col·lector de PVC de 600 mm de diàmetre i 265 metres lineals de llargària, s’han fet set nous pous de registre i s’han renovat els claveguerons particulars, a més d’executar nous embornals.

Pel que fa a la millora de la urbanització, s’han seguit els mateixos criteris constructius del tram de la ronda que ja s’havia realitzat prèviament. S’ha prolongat el passeig per a vianants al marge de la riera de Sant Simó, on hi havia alguns trams sense vorera, creant un itinerari accessible d’una amplada mínima de 180 cm; s’ha implantat nou enllumenat al passeig amb columnes i llumeneres leds; s’han mantingut els arbres existents creant nous escossells i s’han plantat lledoners a les zones on no hi havia arbrat; s’ha consolidat i millorat el carril bici; s’ha reforçat el paviment de la calçada amb paviment sonoreductor; s’ha instal·lat nova senyalització; s’ha incorporat mobiliari urbà (bancs, papereres) i s’ha donat continuïtat a la barana del costat de la riera. També s’ha millorat l’accessibilitat a tres passos de vianants; s’ha ampliat la vorera a la cantonada amb el Camí Ral per donar una amplada uniforme a tota la ronda en el costat Mataró; s’ha pavimentat el costat nord de la vorera del pont sobre la riera d’accés a l’Ermita de Sant Simó i s’ha canviat la barana.

El projecte de clavegueram, adjudicat a l’empresa Bigas, ha tingut un cost de 310.334,42 € (IVA inclòs), mentre que la urbanització ha anat a càrrec de Vialser i ha costat 274.874,04 € (IVA inclòs), que inclou millores afegides després de l’adjudicació del projecte.

La inversió global de les actuacions fetes a la ronda de Miguel de Cervantes sumant les dues fases ha estat d’1,1 milions d’euros. Pel primer tram realitzat, entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera, es va comptar amb finançament de la Llei de barris.


Galeria d'Imatges