Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró mostra el front comú al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures d’Endesa

Escoltar

Mataró mostra el front comú al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures d’Endesa

La Junta de Portaveus, celebrada el 30 de setembre, va aprovar una Declaració institucional per fer front al deute dels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a Endesa. El text que ha estat presentat conjuntament pels grups del PSC, En Comú Podem, ERC i Junts per Mataró ha comptat amb tots el vots favorables i l’abstenció de Ciutadans.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

“La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...).

D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (2016), va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.

A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. Aquesta Llei, coneguda com la Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. S’estima que aquesta llei ha impedit més de 63.000 talls de subministrament elèctric.

El gener de 2017 el Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i les associacions municipalistes van promoure un front institucional situant un conveni marc a les companyies que no van voler signar.

L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot intolerable tant pel fons, menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació catalana que protegeix les persones vulnerables; com per la forma, és una amenaça als ajuntaments i a les persones afectades del tot inacceptable. Milers de famílies pateixen una situació angoixant per l’acumulació de deute amb les empreses, donada la impossibilitat de fer front a les factures energètiques per la seva situació de vulnerabilitat social i l’elevat preu de l’energia, conseqüència d’una mala regulació que afavoreix l’oligopoli elèctric.

Les empreses subministradores de serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.

I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, anant de la mà d’institucions i agents socials, desplegant la Llei 24/2015 de 29 de juliol, per tal d’aconseguir que totes les persones i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna.

El Ple de l’Ajuntament, a proposta dels grups polítics municipals PSC, ERC, Junts per Mataró i En Comú Podem – En Comú Guanyem acorda:


Primer.-
Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.

Segon.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica.

Tercer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.

Quart.- Demanar l’assumpció del deute per part d’Endesa i les empreses subministradores, acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015.

Cinquè.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la llei 24/2015.

Sisè.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i instar al Govern a accelerar el seu desplegament d’acord amb els diferents agents socials.

Setè.- Exigir al Govern de l’Estat: a la posada en marxa de mesures encaminades a posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la separació real i efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma que les mateixes empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la distribució i la comercialització d’energia.

Vuitè.- Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni la Generalitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsic de les famílies vulnerables.

Novè.- Traslladar el present acord a Endesa, al Govern de la Generalitat de Catalunya, Als Grups Polítics del Parlament de Catalunya, Al govern de l’Estat, als grups polítics del Congrés i Senat, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector, a l’aliança Contra la Pobresa energètica, a la FMC, ACM, Diputació de Barcelona, AMB, Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Consell de Ciutat, Als Consells de Districte, a les Associacions de Veïnes i Veïns de Mataró”.