Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró planeja de forma conjunta el desenvolupament urbanístic dels quatre sectors situats sobre l’autopista C-32

Escoltar

Mataró planeja de forma conjunta el desenvolupament urbanístic dels quatre sectors situats sobre l’autopista C-32

Els serveis municipals de l’Ajuntament estudiaran de forma conjunta l’ordenació urbanística dels quatre sectors situats a la banda de muntanya de l’autopista C-32. L’objectiu és donar resposta a la vegada a l’actual situació d’inseguretat jurídica del sector C1, a l’interès de l’operador de Mataró Parc per ampliar el centre comercial i a la voluntat municipal d’implantar l’Anella Verda, una corona d’espais lliures que envolti la ciutat.

Encaix esquemàtic de la proposta urbanística
Encaix esquemàtic de la proposta urbanística

L’alcalde, David Bote, ha encarregat als serveis municipals iniciar els estudis urbanístics previs a la modificació del Pla General dels quatre sectors situats per sobre de l’autopista C-32 per analitzar de manera conjunta el seu ordenament futur: el sector C1 “Cirera Nord”, el sector carretera de Cirera i els sectors dels Turons D i E. L’encàrrec s’ha aprovat per Decret i ha estat informat aquest migdia en Junta de Portaveus.

Aquests terrenys, que al llarg dels anys han tingut un desenvolupament diferent, conformen la zona nord de la ciutat entre el carrer de Galícia i la riera de Valldeix. El sector C1 “Cirera Nord” se situa entre la carretera de Cirera i el torrent de les Piques, i es troba majoritàriament consolidat i urbanitzat, amb l’hospital i el centre comercial Mataró Parc. El seu desenvolupament urbanístic s’ha vist afectat per diferents resolucions judicials que han anul·lat el planejament de l’àmbit, motiu pel qual s’ha de modificar la seva ordenació. Per una altra banda, l’operador de Mataró Parc vol ampliar les seves instal·lacions des de l’any 2004.

El sector carretera de Cirera se situa entre el carrer de Galícia i la carretera de Cirera, amb diferents activitats públiques i privades com el Camp Municipal de Futbol de Cirera i el Camp Municipal d’Hoquei. El seu planejament urbanístic es va aprovar definitivament el 23 d’octubre de 2018 i preveu una gran peça d’equipaments i serveis públics per potenciar les activitats esportives, facilitar la formalització de l’Anella Verda i una activitat privada terciària a la carretera de Cirera, amb una reserva de sòl per a la futura ampliació de l’hospital.

Per últim, els sectors dels Turons D i E se situen entre el Torrent de les Piques i la carretera de Valldeix i estan pendents de desenvolupar. El Pla general preveu usos terciaris amb baixa edificabilitat i la cessió de gran part dels sòls per a zones verdes, equipaments i vials.

L’encàrrec conjunt dels estudis té com a principals objectius refer el planejament anul·lat del sector C1, crear un marc d’urbanisme sostenible adequat a la voluntat municipal d’implantar l’Anella Verda de Mataró i donar resposta a l’interès d’ampliació de Mataró Parc, respectant el model comercial dual, l’equilibri amb el comerç de proximitat del centre i els barris que potencia Mataró. 

Els estudis hauran de contemplar aspectes urbanístics, mediambientals, de mobilitat, de viabilitat econòmica i de model comercial. Es partirà d’un primer esbós fet pel Servei d’Urbanisme que ha tingut en comte les següents premisses:

  • Als sectors dels Turons, concentrar l’activitat terciària a l’entorn de la part ja edificada,a tocar de Mataró Parc.
  • Alliberar la major part de sòl per desenvolupar l’Anella Verda, en especial a la banda de llevant més propera a l’eix Valldeix-Sant Simó, i millorar la seva connexió a la ciutat pels barris de Vista Alegre i Rocafonda.
  • Replantejar el sistema viari per garantir el correcte funcionament de les activitats terciàries existents i futures de la franja nord, així com afavorir la connectivitat de l’Anella Verda amb l’àmbit urbà.

Es donarà compte dels avanços dels estudis als grups municipals, de forma periòdica, en el marc de la Comissió Informativa de Serveis Territorials.

Galeria d'Imatges

Publicat a