Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Declaració institucional demana la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya

Escoltar

Una Declaració institucional demana la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya

La Junta de Portaveus, celebrada el 3 de maig, va aprovar una Declaració institucional presentada per la CUP per donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya. La proposta es va aprovar amb l’abstenció de CiU i de la CUP; el PP i VOLEMataró no estaven en la Junta de Portaveus i els vots favorables de tots els altres grups: PSC, ERC, Ciutadans, CUP i ICV-EUiA.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

 “L’esclat de la crisi econòmica el 2008 va afectar de manera significativa a la població catalana. Cinc anys després s’havien destruït 773.000 llocs de treball a Catalunya provocant que la taxa d’atur arribés fins al 24%, la xifra més alta fins a dia d’avui. En aquest context de gran recessió econòmica, el Govern de la Generalitat va aplicar polítiques de reducció de la despesa reduint el finançament de les universitats públiques catalanes, que va passar de representar un 73% dels ingressos d’aquests organismes al 2009 a un 60% al 2015. Per tal d’intentar equilibrar l’efecte de les retallades es va produir un augment de les taxes del 68%, que va compensar parcialment la caiguda d'ingressos públics que en tot aquest període va ser del 32%.

El finançament dels centres universitaris ha patit una davallada del 17% els anys de la crisi. D’aquesta manera, les universitats públiques catalanes s'han situat entre les que reben menys finançament públic d'Europa i en canvi, les taxes que paguen els estudiants superen la mitjana europea i espanyola.

Respecte les taxes universitàries que paguen els alumnes, Catalunya se situa com la comunitat autònoma amb les matrícules més altes, amb 2.131 euros per estudiant, un 50,4% per sobre de la mitjana espanyola, que es fixa en 1.412 euros. Aquesta diferència situa als qui estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat Espanyol.

D’ençà que aquesta pujada s’ha dut a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes ha disminuït gairebé cinc punts percentuals respecte la població de divuit anys i ha provocat que Catalunya passés de ser la cinquena comunitat autònoma amb més estudiants universitaris a ser-ne la novena.

En els últims anys, s’han aprovat al Parlament de Catalunya diverses mocions per reduir el 30% dels preus públics, compensant a les universitats amb un augment de la transferència pública. Tot i les mocions aprovades a petició de la cambra catalana, la Generalitat no les ha arribat a aplicar. Davant d’aquesta situació, creiem necessari tornar a posar sobre la taula el debat entorn les taxes universitàries al Parlament, ja que es tracta d’una problemàtica real, que afecta a tota la societat en conjunt, més enllà dels i les estudiants, ja que és un fet que l’accés a l’educació superior hauria de ser un dret universal, lliure de qualsevol tipus de barrera ja sigui per motiu social, cultural, polític o econòmic.

Per això, en la recerca d’una universitat pública i de qualitat, que sigui accessible per a tothom i que vetlli per la igualtat d’oportunitats, l’estudiantat universitari –amb suport dels rectorats, docents, personal PAS i comunitat universitària en general- ha impulsat una iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, la qual pretén establir per part del parlament autonòmic un acord de moderació de preus que actuï –de forma progressiva en un termini de 4 anys- sobre el percentatge que ha de pagar cada estudiant respecte la matrícula, actualment del 25% en primera matrícula, a mode de marc català de preus universitaris que s’ajusti a la nostra realitat social.

La iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats té com a objectiu, doncs, transformar l’actual model universitari i fer efectiva la rebaixa dels preus públics. Aquesta mesura és indispensable per tal de garantir l’accés a la universitat a un nombre molt major d’estudiants. L’ensenyament superior ha de ser un bé comú, universal i lliure de qualsevol barrera econòmica, social i cultural, generant així una societat més justa i cohesionada.

La rebaixa de les taxes és un primer pas per recuperar la universitat que volem, la qual un dels pilars fonamentals ha de ser l’equitat. Per tant, és un gest democratitzador, totalment necessari per obrir les portes al futur de la nostra societat, i que aquesta pugui desenvolupar-se en total igualtat de condicions. L’aprovació d’aquesta ILP s’haurà d’acompanyar, per tant, amb un augment del finançament públic de les universitats catalanes per garantir la qualitat dels estudis i dels programes de recerca.

La iniciativa legislativa popular ja ha estat admesa a tràmit pel Parlament de Catalunya, d’acord amb la memòria justificativa elaborada per la comissió promotora i, a partir que es validin els fulls de signatures, es dóna inici a la recollida de 50.000 signatures arreu de les universitats catalanes. Un cop presentades i degudament validades per l’organisme competent, serà en seu parlamentària on podrà tenir lloc un debat que considerem necessari a fi de garantir la igualtat d’oportunitats dels catalans i les catalanes en l’accés als estudis universitaris.

Per tot això, proposem a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró els acords següents:

Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Mataró a la iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya per establir un marc català de preus universitaris, que suposi una moderació de preus d’instauració progressiva i conforme la normativa sectorial vigent, a fi de garantir un accés universal als estudis universitaris a Catalunya.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la comissió promotora de la ILP universitats, al Parlament de Catalunya, a la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixements de la Generalitat de Catalunya, i a l'Associació Catalana d’Universitats Públiques”.

Publicat a