Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Unanimitat a la Junta de Portaveus per promoure que Mataró esdevingui una "ciutat cuidadora"

Escoltar

Unanimitat a la Junta de Portaveus per promoure que Mataró esdevingui una "ciutat cuidadora"

La Junta de Portaveus celebrada dilluns 14 de gener va aprovar per unanimitat una Declaració institucional conjunta perquè Mataró esdevingui una “ciutat cuidadora” (un referent d’atenció a les persones amb major vulnerabilitat).

El text íntegre de la proposta és el següent:

“A Catalunya es calcula que 1,5 % de les persones pateixen malalties cròniques avançades que causen un 75 % de les morts.

Segons les últimes dades recollides al Pla de Salut Pública de Mataró (2017-2020) hi ha a la ciutat 47.868 llars, de les quals en un 18,1 % (8.664) hi viuen persones amb més de 64 anys. En un 54,2 % (4.689 llars) de les llars on viuen persones més grans de 64 anys hi viu una sola persona. Cal tenir en compte també que en 1.416 llars (2,96 % del total de llars) hi viuen persones amb més de 84 anys i en 1.225 només hi ha empadronada una única persona.

A més, en les darreres dècades s’observa com augmenta l’esperança de vida de les persones en els països desenvolupats, aquesta tendència també s’observa a la ciutat de Mataró. Tot i que aquest augment significa una millora en la salut de les persones, també te implicacions negatives sobre la salut: solitud, problemes alimentaris, caigudes, malalties cròniques i dependència i, per tant, impliquen la necessitat de recursos socials i sanitaris per fer front a aquestes necessitats en el municipi.

Amb aquestes premisses, l’Ajuntament de Mataró impulsa que la ciutat esdevingui un referent d’atenció a les persones amb major vulnerabilitat (“Ciutat Cuidadora”).

Es tracta d’un projecte social en el qual l’Ajuntament, la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida de TecnoCampus, la Fundació Hospital i les administracions proveïdores dels Serveis Sanitaris, treballaran conjuntament comptant amb la implicació de les entitats de la ciutat, per garantir una bona qualitat d’atenció a les persones que es troben en un procés de malaltia avançada i de final de vida i promoure el suport social i la qualitat de vida a les persones que ho pateixen.

Els objectius principals d’aquest projecte són la millora de les actituds socials i culturals dels diversos agents respecte a com es tracten les persones de malaltia avançada i el final de la vida a la ciutat de Mataró, especialment les que es troben en situacions vulnerables; la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones; el recolzament que necessiten aquestes persones i la proposta de canvis estructurals i de relació en el model de ciutat a fi de prevenir, facilitar recursos i coordinar-los per tal de millorar l’atenció integral a aquestes persones.

Per assolir aquests objectius cal fomentar la formació i la divulgació de coneixements als agents claus de la ciutat i la sensibilització a la comunitat. Es vol generar un programa d’activitats informatives (conferències amb experts, actes culturals, pel·lícules sobre l’atenció al final de la vida amb col·loquis, preparació de material divulgatiu, debats a la TV...). Igualment es vol fomentar la recerca i implementació de nous models d’abordatge i atenció a les problemàtiques derivades de l’envelliment de la població per millorar la seva qualitat de vida. Així es vol donar suport i potenciar les iniciatives socials que ja existeixen per a què agafin un rol més actiu en l’atenció a les persones. Es consideren com a col·lectius prioritaris les persones amb malalties cròniques, les persones en situació de final de vida, les persones en situació de soledat i pobresa, i les famílies i amics que acompanyen a aquestes persones.

És fonamental comptar amb la participació i la col•laboració tant dels actors directes com de la ciutadania, per això un dels factors importants serà la difusió de la informació, la promoció de l’educació i la formació de persones voluntàries, aspectes que seran clau i que han de formar part del projecte des de la fase inicial.

Hi ha diferents projectes o línies d’activitat a la ciutat que s’estan iniciant i que comparteixen objectius, les activitats dels quals caldrà coordinar per donar uns serveis eficients i adequats a la ciutadania, és el cas per exemple, de “Ciutats amigues de la gent gran” o el “Dret a morir dignament” que aniran avançant en paral·lel.

Els objectius, el desenvolupament i la governança d’aquesta iniciativa ha de comptar amb l’impuls inicial i el suport de l’Ajuntament, per tal d’aportar-hi la solidesa i el reconeixement que un projecte d’aquest abast necessita. Aquesta proposta s’emmarca dins dels 4 eixos principals del Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020:

• Fomentar la Salut individual i col·lectiva i els estils de vida saludables.
• Promoure actuacions comunitàries per a la Salut i la reducció de les desigualtats en Salut.
• Disminuir els riscos per a la Salut.
• Bon Govern de la Salut Pública.

De la mateixa manera aquest projecte de Mataró, Ciutat Cuidadora s’emmarca dins dels diferents reptes que presenta el Pla Estratègic Mataro2022.

Així, els objectius i les accions de Mataró, Ciutat Cuidadora pretenen aconseguir promoure canvis en les actituds socials i culturals envers la malaltia avançada i el final de la vida, i l’aportació de millores en la qualitat de vida de les persones més afectades prestant atenció als determinants socials de la salut, coordinant els recursos existents, millorant el coneixement, difonent-lo i desenvolupant voluntariat de suport i atenció a les persones vulnerables.

Es per tot això que fem la següent Declaració Institucional:

Primer.- Impulsar la governança i el lideratge d’aquest projecte creant una comissió de treball formada per l’Ajuntament de Mataró (Servei de Salut i Consum), el TecnoCampus (Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida), la Fundació Hospital i els proveïdors de salut de la ciutat (Institut Català de la Salut i Consorci Sanitari del Maresme), per tal de fer que Mataró esdevingui una “Ciutat Cuidadora”. També en podran formar part altres persones expertes externes que la comissió consideri.

Segon.- Encarregar a la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida del TecnoCampus i a la Fundació Hospital que participin en l’elaboració, implementació i seguiment d’aquest projecte.

Tercer.- Donar a conèixer a les entitats socials i sanitàries de la ciutat de l’inici d’aquest projecte i treballar per la seva implicació.

Quart.- Incorporar la ciutat de Mataró a la Xarxa d’Experiències de Comunitats Cuidadores.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a tots els agents implicats perquè es puguin portar a terme els objectius d’aquest projecte.”.