Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal queda aprovada definitivament

Escoltar

La nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal queda aprovada definitivament

Es va aprovar inicialment al Ple de juliol i definitivament al de novembreEl Ple ordinari del mes de novembre, celebrat ahir dijous 16, va aprovar definitivament la nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal. El document té com a objectiu regular la protecció, control i tinença d’animals en la seva interacció amb el medi urbà i les persones, preservar la salut pública i la seguretat assolint un bon nivell de protecció i benestar dels animals en l’esfera física i psíquica, garantir la tinença responsable i reduir al màxim les pèrdues i els abandonaments d’animals. 
El Ple de juliol va aprovar inicialment la nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal. Després d’aquella aprovació, el text va quedar exposat públicament per rebre al·legacions i en total s’han rebut 44 de les que s’han acceptat 6 en la seva totalitat, i 6 parcialment. Les entitats o partits que han presentat al·legacions són: Plataforma per Catalunya, l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), l’entitat SOS Animal Maresme, “Nuestra Voz Animal” i Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA).
Entre les al·legacions aprovades hi ha les d’afegir la definició de gos d’assistència; s’afegeix la infracció de capturar i/o apropiar-se, sense autorització municipal, de gats ferals; es fa una menció especial en l’obligació de diluir l’orina per a les persones cegues o amb discapacitat visuals; s’inclou la prohibició dels collars que puguin provocar descàrrega o vibració; s’afegeix la prohibició de circular amb gossos lligats a vehicles rodats de qualsevol naturalesa; en el cas de deixar animals de companyia en vehicles estacionats, caldrà indicar l’hora en què es va estacionar el vehicle per facilitar el control del temps que porta l’animal sol dins del mateix; l’eutanàsia es contempla com a última opció i només en casos de malaltia incurable que provoqui a l’animal patiments insofribles, per motius de sanitat pública i per la resta de supòsits que estableixi la legislació vigent; en el cas d’animals de companyia morts a la via pública, es comprovarà si l’animal està identificat i en cas afirmatiu, es comunicarà la situació de l’animal al seu propietari.
Una de les aportacions que s’ha incorporat és que el règim sancionador per l’incompliment de l’obligació de diluir l’orina es començarà a aplicar a partir de l’1 de febrer del 2018.
Un cop aprovada pel Ple, l’acord d’aprovació, juntament amb el text íntegre de la nova ordenança, s’envia al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern a Barcelona. Aquests organismes disposen del termini de 15 dies per efectuar requeriment a l’Ajuntament en cas que considerin que l’ordenança vulnera l’Ordenament Jurídic. L’ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre al Butlletí oficial de la província i, sempre que hagi transcorregut l’esmentat termini de quinze dies.