Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuntament, Secretaria de Salut Pública i CatSalut milloren la coordinació per la crisi sanitària amb un conveni

Escoltar

Ajuntament, Secretaria de Salut Pública i CatSalut milloren la coordinació per la crisi sanitària amb un conveni

L’objectiu és compartir les dades de les persones diagnosticades de COVID-19 i els seus contactes per intentar tallar la cadena de transmissió del virus. Així, CatSalut informa de les persones afectades i l’Ajuntament activa serveis municipals en cas que sigui necessari, com els de mediació, Benestar Social, Protecció Civil i Salut o Policia Local si es detecta que no es respecta l’aïllament o quarantena obligatori.

El conveni de cooperació interadministrativa té data de l’11 d’agost i està signat per l’alcalde, David Bote, la secretària general del Departament de Salut de la Generalitat, Laura Pelay, i el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. L’objectiu principal de l’acord és coordinar els serveis públics per assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment de les persones afectades i d’aïllament de la població quan així es requereixi.

La cooperació es planteja entre la Secretaria de Salut Pública, el CatSalut a través dels equips d’atenció primària de la ciutat i els serveis municipals que l’Ajuntament determini, i es projecta sobre qualsevol centre sanitari que rebi la derivació de pacients procedents dels equips de primària, i de les residències per a gent gran o amb discapacitat i centres comunitaris de qualsevol tipus.

Correspon al CatSalut el tractament dels malalts pels equips assistencials integrats al sistema públic de salut; l’adopció de mesures de caràcter sanitari i assistencial, incloses l’aïllament de pacients amb COVID-19 i el confinament de persones que puguin haver-hi entrat en contacte. El Departament de Salut de la Generalitat adoptarà les mesures de caràcter especial a nivell territorial que siguin necessàries en virtut de l’escenari i les necessitats detectades.

Correspon a l’Ajuntament, a través dels corresponents serveis municipals, coordinar-se tant amb la Secretaria de Salut Pública com amb el CatSalut i els equips d’atenció primària de Mataró i qualsevol dispositiu residencial o assistencial de la ciutat on puguin haver pacients o persones usuàries que estiguin sent tractades als centres d’atenció primària. L’execució de les funcions de seguiment encomanades als serveis municipals seran sota les directrius del Departament de Salut.

Les administracions signants es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma immediata informació actualitzada per afrontar una resposta el més efectiva possible. Si l’Ajuntament té coneixement de l’incompliment per part d’alguna persona obligada a les mesures d’aïllament o quarantena previstos, posant en risc la salut de la població, instarà a la Secretaria de Salut Pública la mesura d’intervenció escaient perquè, si és necessari, se sol·liciti la ratificació judicial o el suport dels cossos i forces de seguretat o altres agents de l’autoritat.

El conveni té vigència mentre perduri l’emergència sanitària o màxim durant un any a partir de la signatura. Una comissió de seguiment vetllarà pel seu compliment.


Publicat a