Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada per unanimitat una Proposta de resolució per a la no discriminació per raons de gènere a les piscines

Escoltar

Aprovada per unanimitat una Proposta de resolució per a la no discriminació per raons de gènere a les piscines

El Ple ordinari de juny, celebrat de forma telemàtica, va donar suport unànime a la moció presentada pel grup municipal d’ERC-MES per introduir a l’actualització periòdica del reglament d’ús de la piscina municipal la possibilitat d’utilitzar qualsevol vestit de bany.

El text íntegre de la Proposta de resolució aprovada és el següent:

 

 “Les persones tenim mugrons. Totes. Perquè durant una bona part de la gestació, abans de l'acció de certes hormones, érem éssers físicament iguals. I seguim tan iguals, que uns i altres a l'estiu gaudim de l'aigua, de l'aire, i la calor.

Així comença el manifest de la plataforma “Mugrons Lliures” que demana l’equiparació en la norma de la vestimenta entre homes i dones en les piscines del país.

Avui en dia encara són moltes les desigualtats que les dones pateixen davant els homes. Des de desigualtats salarials, l’accés als llocs de poder, la càrrega de les feines de la llar i dels treballs de cures, la poca visibilitat als mitjans, i també la sexualització del cos de la dona.

Aquestes desigualtats es traslladen també a les normatives dels espais públics, on encara hi ha normes que comporten una evident discriminació cap a les dones. Per exemple, a moltes piscines del nostre país, es regula la indumentària femenina però no la masculina. Els homes poden anar amb la part del tors descoberta i les dones no, evidenciant així una clara discriminació de gènere i una limitació de la llibertat d’expressió.

Atès el decret 95/2000 de la Generalitat de Catalunya, que atribueix als ajuntaments, entre d’altres, la competència d’autorització i control sanitari de les piscines d’ús públic instal.lades al seu terme municipal i la d’establir unes normes de règim intern i unes pautes de comportament respecte activitats autoritzades a les instal.lacions;

Atesa la resolució emesa pel Síndic de Greuges el 6 de juliol de 2018, que considera que la prohibició del topless és una limitació d’expressió de les dones i una discriminació de gènere i que insta els ajuntaments que disposen de piscines de caràcter municipal a dictar i modificar les ordenances amb perspectiva de gènere per tal que les dones lliurament decideixin com prenen el sol i com es banyen, amb les úniques limitacions que, previstes per la llei, tinguin per objecte la salvaguarda de l'ordre, la seguretat, la moral i la salut pública de manera justificada i proporcionada.

Atès el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022, on es mostra la voluntat política de continuar treballant en favor de les polítiques de gènere i, d’aquesta manera, afavorir la transformació de la ciutat en un espai més equitatiu i just per a tothom.

Atès que l’Ajuntament de Mataró fa anys que treballa per la no discriminació per raó de gènere en el món de l’Esport, promovent la formació i impulsant la incorporació de bones pràctiques, com recull el decàleg del manifest per la igualtat de gènere, presentat en la darrera edició de la nit de l’Esport.

Atès que les instal·lacions esportives municipals així com el de les empreses concessionàries possibiliten la utilització de qualsevol banyador de natació, sense prohibició del topless.

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres instem a l’Ajuntament de Mataró a sumar-se a la iniciativa de la plataforma Mugrons Lliures, que ja s’ha aprovat a l’Ametlla del Vallès, Barcelona, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Figueres, entre d’altres, demanant al ple municipal els següents acords:

Primer, introduir a l’actualització periòdica del reglament d’ús de la piscina municipal la utilització de qualsevol vestit de bany.

Segon, Informar del decàleg de bones pràctiques als clubs i instal·lacions esportives, de caràcter privat, de la ciutat, i recomanar l’adaptació de la seva normativa amb  perspectiva de gènere, tal com es contempla en els equipaments municipals.

Tercer, Promoure la igualtat de gènere entre els clubs i instal·lacions esportives de la ciutat.”