Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple es compromet a aplicar a Mataró la llei que preveu topalls per als preus dels contractes de lloguer d’habitatges

Escoltar

El Ple es compromet a aplicar a Mataró la llei que preveu topalls per als preus dels contractes de lloguer d’habitatges

La proposta de resolució va ser presentada pel grup municipal d’ERC, amb esmenes dels grups del PSC-CP i En Comú Podem Mataró, que van votar a favor del text. Junts x Mataró es va abstenir i Ciutadans va votar-hi en contra.

El text íntegre del text aprovat és el següent:

“L’accés a l’habitatge és un dels grans reptes de país pendents de resoldre. Venim patint una crisi d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per l’increment del preu del lloguer. Són moltes les famílies que destinen més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional a les que s’han vist abocades.

El Parlament de Catalunya, a través de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l'aprovació de mesures legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre que Catalunya comptés amb una regulació pròpia del contracte d'arrendaments urbans i, en particular, per dotar les administracions públiques de les eines necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer d'habitatges en zones de forta demanda acreditada. En compliment d'aquest mandat, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, text que no fou convalidat.

El passat 9 de setembre el Parlament de Catalunya, amb el suport dels grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Catalunya en Comú, la CUP i JxCat, van aprovar la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, una llei que permetrà fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. El text sorgeix a partir d’una proposta treballada i acordada conjuntament amb el departament de Justícia, el Sindicat de Llogaters i els grups signants.

Aquesta proposta, regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables en les conegudes com a zones de mercat d'habitatge tens, és a dir aquells municipis o àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge de lloguer.

Mataró forma part de la seixantena de municipis d’arreu del país als quals la llei dona inicialment cobertura. Així mateix, la nova llei fixa en cinc anys el període màxim per mantenir sense revisar la classificació d'una zona amb aquestes característiques, a través de l'índex de preu de lloguer. També preveu excepcionalitats excloent per exemple els habitatges amb rendes anteriors al 1995, els de protecció oficial o els destinats a polítiques socials. D'aquesta manera, la renda que es pacti a l'inici del contracte no podrà superar el preu de referència per a un lloguer en circumstàncies semblants; ni tampoc, amb excepcions, podria apujar-se el lloguer en cas que l'últim contracte, si fos dels darrers cinc anys, fos molt més baix.

A més de cercar l’equilibri entre els drets i interessos de les parts, la llei reconeix i acull els principis d’autonomia local i de subsidiarietat, establint solucions flexibles que permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades respectant alhora el principi de proporcionalitat. Finalment la llei també incorpora modificacions de la Llei 18/2007 de 28 de desembres del dret a l’habitatge que introdueixen en el règim de control i sancionador, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es flexibilitza en els contractes de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que resulten d'un procés de gran rehabilitació, cas en el qual l'increment del preu que les parts han considerat de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues es pot arribar a fixar en l'àrea superior de l'índex de referència.

Atesa la importància d’aquesta nova llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de la seva posada en marxa de forma immediata, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres proposa l’adopció dels següents acords:

1. El Ple de l’Ajuntament de Mataró, mostra el seu compromís perquè sigui aplicada la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge a la nostra ciutat.

2. El Govern municipal portarà, com a primer punt a la Taula de treball d’Habitatge, la nova llei esmentada, amb l’objectiu de marcar l’estratègia, per exigir que Mataró sigui ratificada com a “Àrea amb mercat d’habitatge tens”.

3. Tenint en compte el compromís adoptat en la proposta d’habitatge, del mes anterior, l’Ajuntament de Mataró iniciarà una ronda de contactes amb els equips de govern de les ciutats i pobles del Maresme, així com, amb el Consell Comarcal, per alinear a tothom en l’exigència d’aplicació de la llei, partint que és un problema generalitzat arreu del país.

4. El Govern Municipal informarà a la ciutadania dels seus drets en aquesta qüestió, mitjançant el nou Servei Integral de protecció a l’habitatge, l’oficina de consum o qualsevol altre departament de l’administració local.

5. El Govern Municipal establirà un seguiment periòdic en el sí de la Taula d'Habitatge, per garantir el bon funcionament i aplicació de la nova normativa.

6. El Govern Municipal donarà trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les associacions municipalistes (ACM i FCM), al Consell Comarcal del Maresme i a les associacions mataronines de defensa del dret a l’habitatge”.


Publicat a