Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Portal d’Informació Urbanística de Mataró posa a l’abast de tothom les dades disponibles sobre 13.000 parcel·les

Escoltar

El Portal d’Informació Urbanística de Mataró posa a l’abast de tothom les dades disponibles sobre 13.000 parcel·les

La nova eina interactiva permet consultar des del web municipal i de manera fàcil la normativa que afecta a cada parcel·la, tant si és urbana com no urbanitzable. Les consultes al portal permetran simplificar les gestions, ja que amb una única cerca telemàtica s’obtindran les dades sobre els instruments de planejament urbanístic i les singularitats que condicionen l’edificabilitat i usos de cadascuna de les més de 13.000 parcel·les que hi ha al municipi.

El Portal d’Informació Urbanística de Mataró forma part del pla de xoc per millorar l’eficàcia del Servei de Llicències de l’Ajuntament. L’objectiu era millorar el servei a la ciutadania en general i als professionals del sector urbanístic i de la construcció en particular amb una eina que permetés gestionar un gran volum d’informació (normativa general, particular, normativa que prové d’un plànol, normativa que s’ha de calcular), emmagatzemant les dades de cada parcel·la per optimitzar la feina i fer mes àgil la consulta.

L’eina permet accedir a la informació urbanística de cada parcel·la disponible al Servei de Llicències. La cerca es pot fer per adreça, referència cadastral o directament sobre el mapa i fent clic damunt la parcel·la que interessi.

La consulta condueix a una fitxa urbanística (no té valor de certificat) que mostra el règim urbanístic vigent en cada moment, així com els paràmetres principals que cal tenir en compte a cada parcel·la. La fitxa també permet accedir a informació complementària, com la clau urbanística d’aplicació, les fitxes aplicables de patrimoni arquitectònic, les fitxes de les masies i cases rurals o enllaços a la normativa completa del planejament. També es poden notificar incidències o demanar hora de visita per completar tràmits o consultes.


Guanyar en agilitat i transparència

El planejament urbanístic estableix una regulació diferent per a cada parcel·la. Saber quina normativa s’ha d’aplicar en cada cas requereix temps ja que hi ha més de 200 instruments de planejament o d’execució del planejament que cal tenir en compte i que varien en funció de la parcel·la consultada, així com 400 possibles tipus de qualificació urbanística. A més, també es donen condicions particulars que són diferents per a cada parcel·la (per exemple, la fondària edificable, el nombre de plantes, el tipus de pati d’illa o la mida de local mínim) i hi ha altres dades com la densitat o nombre màxim d’habitatges que s’han de calcular en cada cas.

Amb les eines de consulta pública que hi havia fins ara, per conèixer la situació d’un immoble concret era necessari revisar diferents mapes temàtics d’urbanisme, consultar el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal, buscar la normativa urbanística, consultar els mapes de patrimoni arquitectònic i saber interpretar correctament els plànols per obtenir la informació.

El nou portal recopila, estructura i ordena en un sol lloc les dades procedents de les consultes d’informació urbanística realitzades pels ciutadans al llarg dels darrers 25 anys. Així, els interessats no hauran d’iniciar les noves cerques des de zero, sinó que trobaran les dades que altres persones hagin buscat amb anterioritat o, en cas contrari, la informació bàsica de què es disposa sobre la parcel·la en qüestió.

D’aquesta manera, els tràmits són més àgils i els ciutadans poden fer les cerques directament i en línia, evitant també desplaçaments innecessaris a les oficines municipals. El portal no és una eina unidireccional, sinó que el Servei de Llicències el retroalimentarà amb les noves consultes que facin els ciutadans, ampliant cada vegada més la informació disponible.

El Portal d’Informació Urbanística de Mataró s’ha posat en marxa amb la feina coordinada del Servei de Llicències i el Servei d’Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament. La tecnologia del portal s’ha implementat amb recursos propis d’aquest darrer servei que, a més, ha proporcionat la tecnologia i les aplicacions necessàries per tenir al dia la informació que es lliura des del portal, tot fent ús de les bases cartogràfiques corporatives.


Publicat a