Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El projecte “Aixequem persianes” s’amplia a tota la ciutat

Escoltar

El projecte “Aixequem persianes” s’amplia a tota la ciutat

El Ple municipal va aprovar ahir per unanimitat les bases reguladores del projecte “Aixequem persianes”, liderat per la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, per a l’exercici 2020. Aquest té com a objectiu impulsar la reactivació socioeconòmica de la ciutat i busca recuperar activitat en els barris, reobrint locals actualment en desús i posant en contacte els propietaris i els emprenedors que busquen local, garantint els interessos de les dues parts i oferint una sèrie d’avantatges.

“Aixequem persianes” va néixer l’any 2017 amb la intenció d’impulsar l’activitat econòmica a les zones compreses de la Llei de barris (Cerdanyola, El  Palau i Rocafonda) ja que concentraven diferents indicadors desfavorables en comparació a Catalunya i a la resta de la ciutat de Mataró com per exemple un nombre elevat de persones en situació d’atur, dificultats de determinats col·lectius residents en aquests a inserir-se o reinserir-se al mercat de treball, un nivell de competències socioprofessionals més baix, un increment de situacions de pobreses i privacions de les unitats familiars i de convivència, entre d’altres.

En el darrer any però, diversos estudis elaborats internament i realitzats per empreses externes, han detectat un procés de desertització comercial a la ciutat, motiu que ha dut a la necessitat d’equiparar per a la convocatòria 2020 els ajuts per als emprenedors que iniciïn una activitat en qualsevol zona de la ciutat amb les dels emprenedors que iniciïn l’activitat en les zones de la Llei de barris. Una altra novetat de cara a la present convocatòria és l’ajut de fins a 500 € per tal de pagar el projecte tècnic en l’obertura d’un negoci.

Els suports que s’ofereixen van adreçats tant a les persones emprenedores que vulguin obrir un negoci com també als propietaris que es poden estalviar el 100 % de l'import de l'IBI durant els 3 primers anys de lloguer. Per la seva part, els nous emprenedors es poden beneficiar de la iniciativa amb un 100 % de descompte en les llicències ambientals i de comunicacions prèvies, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat.

Un dels condicionants que es requereix als emprenedors és que el negoci complementi l’oferta de la zona.

El projecte contempla més suports que van des de l’elaboració del pla d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals. Des del seu inici una trentena de negocis s’han beneficiat de l’ajuda i s’ha assessorat a prop de 200 persones.

L’“Aixequem persianes” es considera important per l’impacte en l’economia i el teixit productiu que ha provocat la Covid-19, per tal d’afavorir la reactivació econòmica, especialment dels sectors més afectats com el comerç, la restauració o l’hostaleria.

Segons les bases aprovades les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la Seu electrònica (https://seu.mataro.cat) mitjançant el model d'instància normalitzat. Aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana, mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web municipal www.mataro.cat o a través del telèfon gratuït 010.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020.