Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament avança en l’elaboració del Pla de racionalització per reduir la despesa en els propers anys

Escoltar

L’Ajuntament avança en l’elaboració del Pla de racionalització per reduir la despesa en els propers anys

L’objectiu és optimitzar al màxim els recursos econòmics i alhora assumir el Pla de reconstrucció per fer front a la nova realitat generada per la pandèmia. El Govern municipal ha presentat avui als grups de l’oposició el resultat dels treballs que han fet internament durant més d’un any els tècnics de la Comissió de Racionalització de l’Ajuntament.

Reunió on el Govern ha presentat el Pla de racionalització a l'oposició. Foto: Ajuntament
Reunió on el Govern ha presentat el Pla de racionalització a l'oposició. Foto: Ajuntament

L’alcalde, David Bote; el regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, Juan Carlos Jerez; i el regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, han explicat avui als portaveus municipals el marc pressupostari per al 2021 i les línies generals del Pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis.

L’objectiu del Pla de racionalització és maximitzar els ingressos i reduir la despesa en el període 2020-2023 tot garantint la sostenibilitat de la cartera de serveis de l’Ajuntament i la solvència de la institució. Els primers treballs del Pla ja es van presentar als grups municipals el passat mes de març, però l’impacte econòmic de la crisi de la Covid-19 sobre les finances municipals fa encara més necessari racionalitzar la despesa sota els objectius d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat en la prestació dels serveis.

Al pressupost 2020 ja s’han aplicat les primeres actuacions del Pla a curt termini per equilibrar els comptes municipals. En aquest sentit, s’han fet ajustos pressupostaris per més de 2,6 milions d’euros principalment reduint despesa.

L’escenari pressupostari de cara al 2021 preveu un desajust de 8 milions d’euros, fet que obliga al Govern municipal a prendre decisions per aconseguir suficients ingressos per cobrir aquests diners. Una de les vies per aconseguir-ho és la generació d’ingressos a través de l’increment de les ordenances i l’altra seria la posada en marxa de mesures del Pla de racionalització que representin reduir despeses.

Les recomanacions d’aquest Pla per fer front als propers exercicis passen per:

  • Prioritzar el desplegament de les activitats que l’Ajuntament ha de dur a terme amb caràcter obligatori. Les intervencions de caràcter discrecional haurien d’estar subordinades a la disponibilitat de recursos ordinaris, l’existència de demanda significativa i l’adequació a criteris d’eficiència i/o equitat.
  • Estudiar si és sostenible continuar gestionant o prestant serveis competència d’altres administracions, o que es presten de forma concurrent per altres nivells de govern, ja sigui separant els àmbits de responsabilitat o traspassant funcions a formes d’integració o cooperació.
  • Vetllar per un finançament suficient de les activitats delegades, sobretot en matèria d’atenció social bàsica i d’atenció a la infància i l’adolescència.
  • L’establiment de qualsevol nou servei o activitat i la realització de projectes d’inversió han de comptar amb una anàlisi econòmica prèvia.
  • Pel que fa a l’anàlisi d’un servei que s’està prestant, cal identificar quins són els serveis essencials del mateix i quins són els complementaris, auxiliars o específics, l’impacte que tenen i el valor que generen en relació a l’activitat principal.


Pel que fa a les possibles mesures a aplicar, que hauran de ser aprovades una a una, es proposa treballar en tres eixos:

  • Eix 1. Optimització dels ingressos: captació de nou finançament amb fórmules com el mecenatge i patrocini d’activitats, fer una gestió estratègica del patrimoni, millorar la cobertura de taxes i preus públics, noves concessions i cànons, reclamar ingressos de despesa no competencial, etc.
  • Eix 2. Costos i racionalització de la despesa: revisar la cartera de serveis, dimensionar les activitats, fer un control més exhaustiu de costos, impulsar més mesures d’estalvi energètic que millorin la gestió dels equipaments.
  • Eix 3. Mesures organitzatives i recursos humans: simplificació de l’organigrama i optimització de la plantilla, revisió de les mesures vinculades amb recursos humans, revisió del models de gestió de serveis, anàlisi dels serveis i revisió del sistema de prestació i pagament, anàlisi dels equipaments municipals, mesures específiques per a les empreses municipals.