Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Mataró aposta per enfortir l’Atenció Primària de Salut i convertir-la en el cor del Sistema Sanitari Públic de Catalunya

Escoltar

L’Ajuntament de Mataró aposta per enfortir l’Atenció Primària de Salut i convertir-la en el cor del Sistema Sanitari Públic de Catalunya

La Junta de Portaveus va presentar i aprovar per unanimitat una Declaració institucional, presentada per tots els grups municipals, per enfortir l’Atenció Primària de Salut i convertir-la en el cor del Sistema Sanitari Públic de Catalunya. La petició ha estat promoguda per la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i El Maresme, amb el suport de la Marea Blanca de Catalunya, la Marea Pensionista de Mataró, i l’Av. Cirera, l’Av. Camí de la Serra, l’Av. Via Europa, l’Av. Palau, l’Av. La Llàntia, l’Av. Mataró Centre, l’Av. Pla d'en Boet, l’Av. Rocafonda, l’Av. Peramàs-Esmandies i l’Av. Cerdanyola.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

“La sanitat pública a Catalunya es troba en una situació crítica. Les retallades dels últims anys del Govern de la Generalitat ha provocat greus deficiències en tots els nivells assistencials. Convergència i Unió, amb Artur Mas al capdavant, va disminuir el pressupost sanitari en més de 1.500 milions d’euros. Es van tancar quiròfans i plantes hospitalàries senceres. Es va reduir dràsticament la plantilla del personal de tot el sistema sanitari públic, augmentant les càrregues de treball, i reduint ostensiblement els salaris. Alhora es va accentuar la precarització del personal sanitari. Tot això va comportar el col·lapse de molts serveis, especialment el servei d’urgències, i un greu augment de les llistes d’espera tant a les intervencions quirúrgiques com a les proves diagnòstiques, les consultes al metge de capçalera i les visites a l’especialista. Paral·lelament, es van incrementar els concerts amb la medicina privada, creant una situació volguda i vergonyant de fer negoci amb la salut de les persones.

La crisi sanitària del COVID-19 ha destapat i ha posat sobre la taula les greus conseqüències d’haver retallat i privatitzat el nostre sistema sanitari públic, especialment a l’atenció primària. Als problemes ja crònics, l’escàs pressupost, la falta de personal i els equipaments obsolets s’hi han afegit la sobrecàrrega que suposa l’atenció de malats de COVID, l’estudi i seguiment de contactes i l’atenció a persones que viuen en residències. Els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, a la qual hi hem de sumar que molts han estat malalts o en situació de quarantena o, senzillament, esfondrats.

Hem pogut constatar com les mesures de seguretat instaurades en els CAP en els moments més durs s’estan perllongant en el temps i no hi ha indicis que es puguin recuperar a curt termini. Així doncs, estem vivint la pràctica desaparició de la visita presencial o de les mesures organitzatives com les agendes per tasques, sense respectar la figura del o la professional referent, l’escassa atenció a persones amb problemes crònics o aguts no-COVID, amb retard d’alt risc. Com a conseqüència, queden moltes necessitats de salut sense resoldre, o es resolen tard i malament, i la ciutadania ha de fer cues vergonyoses a la porta dels CAP per intentar que els visitin.

La Conselleria de Salut ha presentat recentment un “Pla d’enfortiment de l’atenció primària” segons el qual dedicarà uns 300 milions d’euros a millores tecnològiques i augment de personal d’aquí fins el 2022. Donaríem la benvinguda a aquest pla si no fos perquè és del tot insuficient, ja que no recupera ni de lluny les retallades del 2011, 350 milions anuals i 3.000 professionals menys. Se segueixen ajornant respostes que són urgents.

Quan nosaltres cridàvem a les manifestacions que “Les retallades en Sanitat maten” o que “Retallar en Sanitat és assassinar” teníem raó. La pandèmia ha demostrat que moltes persones malaltes i mortes eren evitables amb un Sistema Sanitari Públic fort i potent.

Els aplaudiments als balcons va fer pensar que hi havia esperança de canvi en l’actual situació, però molts aplaudiments de responsables polítics del nostre govern han quedat com a actituds hipòcrites, només per sortir als mitjans de comunicació. Han continuat desmantellant l’atenció primària, traslladant personal als hospitals, tancant serveis i desviant recursos públics al negoci privat. L’exemple més clar ha estat el contracte de rastreig amb Ferrovial. Malgrat tot, ha quedat palès que l’única eina per frenar i minimitzar una crisi sanitària com la que estem vivint és un veritable sistema sanitari de qualitat i amb recursos suficients.

Des de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme, reclamem un enfortiment real i immediat de l’atenció primària, que ha de passar per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut: l’accessibilitat per a tothom; la relació continuada al llarg del temps amb el o la professional; l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis i atencions que rebem. Cal que l’atenció primària es converteixi veritablement en el cor del Sistema Sanitari Públic de Catalunya.

Des de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró Maresme fem una crida a totes les organitzacions polítiques i sindicals, a totes les entitats ciutadanes (associacions veïnals, entitats escolars, esportives, de suport, etc.) i a tota la ciutadania per convertir la campanya dels “aplaudiments als balcons” en una veritable marea popular en defensa d’una atenció primària forta, que sigui realment l’eix vertebrador d’un sistema sanitari veritablement públic, de major qualitat, d’accés universal i de gestió participada. És imprescindible que la sanitat pública posi al centre dels seus objectius la vida de les persones. I això significa que les necessitats de les persones són prioritàries, que passen per damunt d’interessos econòmics d’empreses i de lobbies.

Entre tota la ciutadania hem d’aixecar un fort crit que arribi al govern de la Generalitat clamant que la sanitat pública no és un negoci. Ens hi va la vida. Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, fent-nos ressò de les reclamacions de la Coordinadora de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme i de les entitats que hi donen suport, proposem a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS

  1. Instar al Govern de la Generalitat a adoptar les següents mesures:

Primer.- La immediata obertura dels CAP i consultoris que s’han tancat, totalment o parcialment, durant la pandèmia.

Segon.- Habilitar els espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot el personal dels CAPS i els pacients.

Tercer.- Fer efectiva la recuperació de la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica només per a aquelles qüestions que es poden resoldre per aquesta via.

Quart.- Recuperar de forma immediata la visita per al/la professional de medicina o infermeria referent.

Cinquè.- Establir mecanismes de participació ciutadana activa en el funcionament i la gestió de cada CAP.

Sisè.- Revertir les retallades dels últims anys en recursos humans amb la recuperació dels/les metges/ses, infermers/es i administratius/es perduts amb les retallades dels anys 2011-2014, incrementant a més els recursos econòmics, materials i de personal adequats a la nova realitat sanitària.

Setè.- Fer efectiva la priorització de la despesa sanitària per a l’atenció primària amb la dotació econòmica que arribi al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l’OMS.

Vuitè.- Denunciar la demolició programada i sostinguda de l’atenció primària i les polítiques privatitzadores basades en el benefici econòmic. En defensa de la salut de tota la ciutadania, volem una sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat amb una atenció primària forta de veritat.

  1. Donar trasllat dels acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a la Societat Catalana de Gestió Sanitària, al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT, el Sindicat de Metges de Catalunya, el Sindicat d’Infermeria (SATSE), Dempeus per la Salut Pública, a les entitats municipalistes de Catalunya i a la Coordinadora de la Sanitat Pública de Mataró i Maresme”.

Publicat a