Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament pren mesures en matèria d’habitatge per fer front a l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus

Escoltar

L’Ajuntament pren mesures en matèria d’habitatge per fer front a l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus

Entre les accions hi ha la bonificació del 30 % del lloguer del parc públic d’habitatges per aquelles famílies que hagin patit una disminució dels ingressos per la situació del coronavirus, impulsar el Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró i la petició als governs de Catalunya i d’Espanya de mesures per pal·liar el risc de pèrdua de l’habitatge a persones afectades per l’impacte econòmic de la crisi del COVID-19.

L’impacte econòmic de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 pot agreujar el risc de pèrdua de l’habitatge per part de moltes famílies de la ciutat per incapacitat de fer front al pagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries. Davant d’aquestes dificultats, l’Ajuntament de Mataró ha pres un seguit de mesures tenint en compte el marc legal actual i per protegir el dret fonamental d’accés a un habitatge digne.

Les mesures són les següents:

-L’empresa municipal PUMSA bonificarà en un 30 % el lloguer per a aquelles famílies que tinguin un habitatge del parc públic que puguin acreditar una disminució del seus ingressos com a resultat de la situació generada pel COVID-19. La bonificació, amb caràcter excepcional, té una durada de 4 mesos que van des d’abril fins al juliol. La bonificació haurà de sol·licitar-se per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge o en el correu electrònic pumsa@pumsa.cat mentre aquesta romangui sense atenció presencial.

- Estudiar per poder impulsar la creació d’un Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge a Mataró per actuar preventivament en les situacions de risc de pèrdua de l’habitatge que sorgeixin a partir de l’impacte de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

- Oferir informació, assessorament i suport en relació als recursos disponibles o en relació d’aquelles mesures que eventualment s’estableixin en matèria d’habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@ajmataro.cat i també  al telèfon mòbil 637 47 04 61, en horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h (per consultes inajornables) o per mitjà de la bústia de veu.

- Assegurar la col·laboració entre el Servei d'Habitatge, l’Oficina Local d’Habitatge de PUMSA, el Servei de Benestar Social i l' Oficina de Mediació, Civisme i Convivència per garantir la correcte atenció a les persones afectades per aquesta situació.

- L’Ajuntament demana la solidaritat de les persones arrendadores i arrendatàries d’habitatges de lloguer privat a la ciutat perquè busquin acords que assegurin la continuïtat i de la viabilitat dels contractes de lloguer, amb la finalitat de la no pèrdua de l’habitatge.

- Com a sisena mesura, l’Ajuntament sol·licita a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que habilitin de forma urgents mesures per pal·liar el risc de pèrdua de l’habitatge de persones que s’hagin vist afectades pels impactes econòmics de la crisi del COVID-19, en matèria de lloguer.

 

Carta al conseller Calvet

En aquesta línia, l’alcalde de Mataró, David Bote, i la regidora d’Habitatge i sòcia de govern, Sarai Martínez, han enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, on se li demana que reforci els instruments de suport al pagament del lloguer tant pel que fa als ajuts al pagament del lloguer com, especialment, a les prestacions econòmiques d’especial urgència per l’habitatge.

En l’escrit també es demana que es reforci el paper de l’Ofideute en la intermediació tant amb grans tenidors com amb petits propietaris particulars i que es doti de més capacitat els municipis, per mitjà dels instruments de treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya com són les Oficines Locals d’Habitatge, per atendre el previsible augment de demandes de suport.  

Publicat a