Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament preveu un nou contracte de la brossa amb més serveis i orientat cap a la sostenibilitat i l’economia circular

Escoltar

L’Ajuntament preveu un nou contracte de la brossa amb més serveis i orientat cap a la sostenibilitat i l’economia circular

El plec de condicions per a la nova contractació del servei de recollida de residus, neteja viària i de platges de Mataró recupera la recollida de voluminosos concertada a domicili i preveu substituir els contenidors soterrats del Centre per àrees de contenidors que s’habilitarien només unes hores al dia. També planteja altres millores com el porta a porta dels residus comercials al Centre, als principals eixos amb comerç i als grans productors, i preveu més control i actuació sancionadora. La futura contractació s’emmarca dins del Pla de Mandat 2019-2023 per donar resposta a les prioritats de Govern d’aconseguir una ciutat més neta i apostar per l’economia circular.

Neteja i desifecció de contenidors, el passat abril, a la ronda de Mossèn Jacint Verdaguer. Foto: Ajuntament
Neteja i desifecció de contenidors, el passat abril, a la ronda de Mossèn Jacint Verdaguer. Foto: Ajuntament

Mataró destina actualment 72,93 € per habitant i any a la recollida de residus i la neteja viària, quan ciutats similars en població (Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Badalona, Terrassa, Reus, Girona, Sant Cugat o –fora de Catalunya–­­ Logroño) dediquen a aquests serveis un promig de 96,67 € per habitant. A conseqüència de l’evolució pressupostària motivada per la crisi, el darrer contracte ha patit al llarg dels anys un important ajust econòmic, principalment dels serveis de neteja i de control de qualitat. Com a resultat, la neteja de la ciutat s’ha convertit en una de les principals problemàtiques percebudes pel ciutadà.

La deficitària dotació econòmica, junt amb restriccions normatives per revisar els preus de la mà d’obra, van fer que l’Ajuntament i la concessionària, FCC, pactessin la rescissió del contracte vigent des de 2014 i que tenia una durada de 8 anys. La rescissió és efectiva des de maig, malgrat l’empresa segueix prestant els serveis fins a l’adjudicació del nou contracte.

El plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la contractació dels serveis es presenta aquesta tarda a aprovació per part del Ple municipal, i el regidor de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica, Xesco Gomar, ho ha explicat aquest matí als mitjans de comunicació. Es preveu licitar el nou contracte entre octubre i novembre, que s’adjudiqui a principis d’any i que, després d’uns mesos de traspàs, els nous serveis es posin en marxa al juny.

L’Ajuntament planteja un contracte amb una durada de 5 anys que ha de posar els fonaments per a una ciutat més neta, cívica, sostenible, ecològica i social. També ha de fer front a la millora de les xifres de recollida selectiva que, a Mataró, com a la majoria de municipis catalans de més de 50.000 habitants, estan estancades des de fa deu anys entre el 30 i el 40%, redactar un Pla Estratègic de recollida selectiva de la ciutat, i assolir expertesa en temes com la recollida porta a porta.


Principals canvis en la neteja viària

Es preveu passar d’un servei amb els recursos organitzats per temporades en funció de l’època de l’any a un model de neteja diària o alterna segons les necessitats de cada zona. En aquest sentit, inicialment es contempla que els carrers del Centre, dels barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau (on hi ha una major densitat de població) i de Pla d’en Boet (per intensitat d’ús) es netejaran a diari, mentre que els de la resta del casc urbà es farien en dies alterns.

Es preveu un servei de neteja dels aparcaments ubicats en solars municipals. També, a petició veïnal o per iniciativa municipal, la neteja a fons de paviments, mobiliari, contenidors i escocells dels arbres quinzenalment.


Principals canvis en la recollida dels residus

  • Incorporació de la recollida porta a porta com a prova pilot en punts de la ciutat on pugui ser viable per la tipologia d’habitatges, com podria ser les urbanitzacions.
  • Incorporació de contenidors tancats en els punts de la ciutat que es determinin per dur a terme un porta a porta comunitari.
  • Incorporació del model de recollida selectiva mòbil al Centre (àrees de contenidors emergents). Supressió dels contenidors soterrats.
  • Recollida porta a porta comercial al Centre, eixos comercials, i grans productors.
  • Tots els serveis de recollida porta a porta aniran equipats amb sistemes d’identificació.
  • Servei de recollida concertada de voluminosos a domicili, L’adjudicació del mateix estarà reservada a empreses socials d’inserció. La voluntat és promoure l’economia circular mitjançant la recuperació del major nombre possible de mobles en bon estat per posar-los a la venda en el mercat de segona mà.
  • Recollida selectiva de mercats ambulants.
  • Recollida de punts negres (abocaments incontrolats en camins i zones rurals).
  • Neteja de sota i voltants dels contenidors.


Per augmentar els nivells de civisme, es preveuen campanyes informatives i de conscienciació per donar suport a la implantació i correcte funcionament dels serveis, promoure la formació del personal, seguir comptant amb els agents de proximitats, un pla de comunicació de la concessionària per donar resposta immediata a les incidències que es produeixin (l’APP Mataró Neta es mantindrà i millorarà) i la realització d’enquestes ciutadanes.

També s’incrementaran les inspeccions i les actuacions sancionadores per detectar infractors reincidents mitjançant els agents de proximitat, la Policia Local o les càmeres de videovigilància del municipi. 

Amb l’execució del nou contracte es preveu crear 35 nous llocs de treball. També es passarà dels 15 vehicles elèctrics actuals a 21 (dels 76 vehicles totals previstos a la flota).


Contracte dividit en tres lots

El plec preveu l’adjudicació del contracte en tres lots diferenciats:


- Lot 1, corresponent als serveis de recollida, neteja viària i de platges. Es preveu licitar per 55.547.592,68 € (10% IVA inclòs) pels 5 anys de durada.

- Lot 2, corresponents al servei de recollida concertada de voluminosos: 2.811.492,60 € (10% IVA inclòs), reservat a empreses de inserció social.

- Lot 3, corresponent al servei de control de qualitat i educació ambiental amb agents de proximitat: 769.832,41 € (21% IVA inclòs).

Aquest pressupost suposarà destinar 11,8 milions d’euros a l’any de mitjana, que suposen prop d’1,6 milions més del que es destinen ara. Això farà créixer la despesa per habitant i any destinada a aquests serveis fins a 92,72 € per habitant i any.


Publicat a