Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament tanca l’exercici 2019 amb un superàvit de 4,6 milions d’euros

Escoltar

L’Ajuntament tanca l’exercici 2019 amb un superàvit de 4,6 milions d’euros

El 20 % d’aquest romanent de tresoreria es destinarà a despesa social per pal·liar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus, tal com va autoritzar el Ministeri d’Hisenda.

El Ple municipal, celebrat de forma telemàtica degut a la situació d’excepcionalitat decretada per l’estat d’alarma, ha donat compte de la liquidació de l’exercici 2019. L’Ajuntament l’ha tancat amb un romanent de tresoreria de 4,6 MEUR. D’aquests diners, 3,1 MEUR estan disponibles i 1,5MEUR estan compromesos per a projectes de 2019 que encara no s’han executat. L’Ajuntament destinarà el 20 % d’aquest romanent a despesa social per apaivagar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, tal com va autoritzar el Ministeri d’Hisenda.

La diferència entre tots els ingressos liquidats i totes les despeses efectuades -resultat pressupostari ajustat- ha estat de 4,2MEUR. És el sisè any consecutiu que l’Ajuntament tanca l’exercici amb superàvit.

El 31 de desembre de 2019 l’endeutament de l’Ajuntament era de 79,19 MEUR i, el de tot el grup -Ajuntament i empreses públiques- era de 165,95 MEUR. L’any es va tancar amb una ràtio d’endeutament del 75,07 %, molt per sota del llindar permès que és del 110 % (el 2018 es va tancar amb una ràtio del 76,84 %).

Durant l’exercici 2019, el grup Ajuntament va pagar als seus proveïdors a 40,07 dies de mitjana -el màxim permès són 60 dies-.

 

Ingressos i despeses

Els ingressos corrents de l’Ajuntament al llarg de 2019 van ser 130,87 MEUR, 1,7 MEUR menys del que s’havia previst al pressupost. Aquesta disminució s’explica per la devolució d’1,58 MEUR al Corte Inglés de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) després que el 15 de febrer l’empresa presentés la renúncia a la llicència d’obres per construir el centre comercial que li havia estat concedida el 2012.

Pel que fa a la liquidació de les despeses corrents, l’Ajuntament ha gastat el 94,88 % del que s’havia previst: s’havien pressupostat 116,37 MEUR i es van acabar generant despesa per valor de 110,41 MEUR. Per programes, ensenyament va ser el principal destí de la despesa, seguit del deute públic, protecció i promoció social, i seguretat i protecció civil.