Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2021 manté l’augment d’IBI i brossa ampliant ajuts i bonificacions

Escoltar

L’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2021 manté l’augment d’IBI i brossa ampliant ajuts i bonificacions

Com a novetats respecte a l’aprovació provisional, es redueix amb un 50% tot l’any la taxa de terrasses i es mantindrà la bonificació de la taxa de la brossa per l’ús de les deixalleries. També, respecte els tributs que afecten a col·lectius amb més impacte econòmic per la pandèmia, la taxa de mercats, la taxa de terrasses i el preu públic de la brossa comercial, s’ha endarrerit el termini de cobrament al calendari fiscal per valorar durant el 2021 si cal aplicar possibles reduccions.

El Ple municipal, reunit aquest vespre en sessió extraordinària, ha aprovat definitivament les ordenances fiscals que regularan l’any que ve els impostos, taxes, preus públics i tarifes. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables del Govern municipal (PSC i En Comú Podem Mataró) i els vots en contra dels grups de l’oposició (ERC, Junts per Mataró i Ciutadans).

Tal i com es va anunciar amb l’aprovació provisional, les ordenances fiscals per al 2021 contemplen un increment d’un 6% de l’Impost de Béns Immobles Urbans i d’un 17,5% de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (taxa de la brossa) –que en conjunt sumen un augment mig per família de 4 € al mes–, mentre la resta de tributs queden congelats. Aquest increment de la pressió fiscal, junt amb la reducció de la despesa mitjançant el Pla de racionalització, són les dues mesures més importants que permetran compensar el desajust de 7,75 milions d’euros que preveu l’avantprojecte de pressupost de l’any que ve, provocat principalment per l’impacte econòmic de la Covid-19. L’augment de l’IBI permetrà disposar de nou d’1,5 milions per al Pla de reconstrucció social i econòmica i doblar fins als 500.000 € el fons per a subvencions i ajuts fiscals. L’increment de la taxa brossa es destinarà a la millora del servei amb l’entrada en vigor del nou contracte.

També com s’havia anunciat, al 2021 desapareixerà la bonificació de l’Impost de vehicles de tracció mecànica per aquells amb una antiguitat entre 25 i 35 anys. En canvi, l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals manté finalment per a l’any que ve l’aplicació de la bonificació de la taxa de la brossa per als ciutadans que han fet ús de les deixalleries al llarg del 2020. A més, es reduirà en un 50% la taxa de terrasses durant tot el 2021 com a mesura d’ajut extraordinària al sector de la restauració. Paral·lelament, s’ha modificat el calendari fiscal per tal que les dates de cobrament de la taxa de mercats, taxa de terrasses i el preu públic de la brossa comercial es cobrin el més endarrerit possible per si cal introduir noves reduccions en funció de com evolucionin les afectacions de la pandèmia.


Doblar els ajuts per als col·lectius més necessitats

El Ple ha aprovat també definitivament les bases que regularan els ajuts vinculats al pagament dels impostos, destinats als col·lectius més perjudicats per la pandèmia, amb els vots a favor del Govern, i les abstencions d’ERC, Junts per Mataró i Ciutadans.

Es mantenen totes les línies d’ajut vigents aquest any per a col·lectius que necessiten major protecció i, tal i com preveu l’avantprojecte de pressupost aprovat, es doblen els recursos (500.000 €), que arribaran també a nous destinataris (afectats per ERTO). S’hi podran acollir:

  • Persones pensionistes, jubilades, o que hagin estat en atur o en ERTO durant mínim 90 dies al 2020, i amb pocs recursos econòmics

 -       Taxa de la brossa: exempció de la taxa o bonificació del 50% en funció dels seus ingressos.

-       Ajut a l’habitatge del 25% o el 50% fins a 250 €, segons els ingressos (al 2020 el màxim era de 240 €).

 

  • Família monoparental

-       Ajut a l’habitatge del 50% o el 70% (segons categoria) fins a un màxim de 250 €.

 

  • Família nombrosa

-       Les famílies nombroses es podran acollir a la bonificació del 50% o el 70% de l’IBI (segons categoria) fins a un màxim de 250 €. En aquest cas, la bonificació està prevista per la Llei d’Hisendes Locals.

Es mantenen sense modificacions altres ajuts ja vigents al 2020: per obres de rehabilitació en edificis d’habitatges i per a millora energètica en edificis no exigida per la normativa vigent. També es mantenen els ajuts per obres de restauració i conservació d’elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, que per a l’any que ve han aprovat bases de manera independent a la proposta global d’ajuts. Per últim, les bases dels ajuts per al foment de l’activitat econòmica s’han deixat sense efecte per replantejar-los en el seu conjunt.

El termini per sol·licitar els diferents ajuts aprovats s’obrirà l’1 de febrer i s’allargarà fins al 31 de maig.


Estudi de les al·legacions

S’han presentat al·legacions després de l’aprovació provisional per part del grup municipal d’ERC i el Servei Català de la Salut. S’ha estimat parcialment l’al·legació d’ERC, referent a la reducció del 50% de la taxa de terrasses per al 2021, i s’ha desestimat la resta.

El Govern municipal s’ha compromès a crear un grup de treball o comissió de fiscalitat i tributs, per analitzar la possibilitat d’incorporar tarifació social de cara a propers exercicis o modificar ordenances municipals per adequar-les a les fiscals.