Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Oficina Jove del Maresme-Sidral ofereix noves formacions en línia

Escoltar

L’Oficina Jove del Maresme-Sidral ofereix noves formacions en línia

Es programen quatre activitats formatives en línia per aquest hivern: Monitor/a de lleure infantil i juvenil, Vetllador/a d'infants amb necessitats educatives especials, Monitor/a de menjador escolar i un Curs d'activitats fisicoesportives.

Al llarg del curs, des de l'Oficina Jove del Maresme - Sidral (servei ofert pel Servei de Joventut de l'Ajuntament de Mataró) es programen diferents cursos a càrrec d’escoles de formació reconegudes per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Des de l'Oficina Jove del Maresme - Sidral s'ofereix una programació anual de cursos en l’àmbit de la formació en el lleure i l'esport amb l’objectiu de posar a l’abast de les persones joves una oferta que faciliti la formació d’aquelles persones que estan fent tasques de voluntariat a esplais i agrupaments escoltes de la ciutat, o aquelles que vulguin desenvolupar activitats professionals en l’àmbit del lleure infantil o juvenil. Aquestes actuacions s'emmarquen en l'acció 133. "Formació en el lleure" del Pla Jove x Mataró 2018-2022 que es correspon a l'objectiu 3.2.1. relatiu a "donar suport i visibilitat a l'educació en el lleure garantint el seu caràcter inclusiu i reconeixent el seu paper transformador".

Enguany s'ha considerat oportú ampliar l'oferta d'activitats formatives més enllà de la formació en el lleure, incorporant altres monogràfics que poden ser d'interès pel col·lectiu jove. Degut a les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia de la COVID-19, s'ha considerat adient i oportú oferir aquestes formacions en la modalitat en línia.

A l'hora de programar aquestes activitats s'han tingut en compte les necessitats i propostes expressades per les persones joves a través de diferents canals, com poden ser les xarxes socials de Mataró Jove o els formularis de valoració de les formacions portades a terme amb anterioritat. 

A continuació es concreten diferents informacions relatives a les activitats formatives que s'ofereixen per aquest hivern:

  • Curs de Monitor/a d’activitats de Lleure infantil i juvenil

És la formació bàsica per intervenir en activitats de lleure infantil i juvenil. Proporciona eines per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats: aplicant tècniques específiques d'animació grupal, incidint en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

La formació va a càrrec de l’Escola Lliure el Sol. El curs consta de 310 hores, de les quals 125 h corresponen a l’etapa lectiva, 160 hores corresponen a les practiques i 25 h a l'elaboració de la memòria.

La formació es portarà a terme els dies 12, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre, i 2, 3, 9, 16 i 23 de gener. Es faran 15 sessions en línia en directe, de 10 a 14 hores (60 hores) + 65 hores de treball autònom (lectures, qüestionaris, exercicis, etc.).

El preu general del curs és de 205 euros. Hi ha possibilitat de preu especial pels següents col·lectius: socis i sòcies d’Esplais Catalans: 195 euros / Socis i sòcies d’Acció Escolta de Catalunya: 175 euros / Treballadores de les Cooperatives l’Esguard i Doble Via: 190 euros.

Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web de l’escola de formació: http://www.escolaelsol.org/

El requisit a complir per a accedir al curs és ser major de 18 anys a l’inici d'aquest.

S'entregarà el títol oficial de Monitor/a de Lleure un cop realitzat el curs, superades les pràctiques i aprovada la memòria de practiques per part de la Generalitat de Catalunya.

  • Monogràfic Vetllador/a d’infants amb necessitats educatives especials

En aquest curs es busca capacitar els i les participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a d’infants amb necessitats educatives especials (NEE), en àmbits d’educació formal i no-formal. Es treballa entorn a l'educació especial i les tasques i funcions del vetllador/a d’infants amb NEE. Es donen eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional, així com per adaptar activitats per tal que aquests infants puguin participar.

La formació va a càrrec de l’Aula d’Esplai del Vallés. La durada total del curs és de 20 hores, de les quals 10 h es realitzen en 5 sessions de 2 hores els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre. Les 10 hores restants es realitzen de manera autònoma, sense dates ni horaris específics, a través de la plataforma del curs.

El preu és de 70 euros i les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web de l’escola de formació: https://mev.cat/aula

  • Monogràfic Monitor/a de Menjador Escolar

L’objectiu és dotar a l’alumne de les capacitats per a treballar en un entorn educatiu de menjador escolar, essent capaç de treballar de manera conjunta amb l’equip de mestres, infants i famílies. També es treballa la singularitat de l’espai educatiu escolar dels migdies, així com les competències en hàbits i alimentació saludable.

La formació va a càrrec de l’Escola Lliure el Sol. La durada del curs és de 20 hores i s'impartirà els dies 21, 22, 23, 28, 29, 30 de desembre i 2 i 4 de gener. Amb sessions en línea de 18.30 a 20.30 hores.

El preu és de 70 euros i les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web de l’escola de formació: http://www.escolaelsol.org/

  • Monogràfic Activitats fisicoesportives

Formació per monitors/es o educadors/es que desitgen ampliar els seus coneixements entorn les activitats fisicoesportives, amb la finalitat de poder combinar els seus aprenentatges de lleure amb d’altres esportius, sempre des de la vessant educativa.

La formació va a càrrec de l’Escola Traç.  La durada del curs és de 40 hores. inici el 28 de desembre i finalització el 10 de gener. Sense connexions en línea (connexions autònomes).

El preu és de 72 euros i les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web de l’escola de formació: http://trac.diomira.net/

Aquesta oferta d’activitats formatives continua reforçant l’aposta del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Mataró per la formació i la capacitació de les persones joves com a eina de desenvolupament competencial i social. Al llarg de l'any 2021 s'aniran oferint noves programacions de cursos adaptades a les necessitats i motivacions dels i les joves de la ciutat.

Per a més informació, es pot contactar amb l’Oficina Jove del Maresme - Sidral (Plaça de Miquel Biada, 5. 08301 Mataró. Tel.: 93 798 96 49. Correu electrònic: maresme@oficinajove.cat).

Per estar al dia de les diferents activitats i informacions d'interès pels i les joves, es poden seguir les xarxes socials de Mataró Jove

Publicat a