Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La ciutadania podrà valorar el grau de satisfacció de l’espai públic

Escoltar

La ciutadania podrà valorar el grau de satisfacció de l’espai públic

El Ple municipal celebrat ahir va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada pel Grup municipal de Junts per Mataró per a l’elaboració d’un estudi que valori el grau de satisfacció de l’espai públic i del seu entorn per part de la ciutadania.

El text íntegre és aquest:

“És una realitat que hi ha una preocupació creixent entre la ciutadania de Mataró respecte a l’estat de l’espai públic i la seva gestió. Mataró, vuitena ciutat de Catalunya i amb una població al voltant dels 130.000 habitants, no està a l’alçada del que s’esperaria d’una capital de comarca que pretén exercir un paper determinant en sectors com el turisme, el comerç, la cultura, l’esport, la innovació o, fins i tot, com a ciutat universitària, pel que fa a l’estat del seu espai públic i la seva gestió. Mataró no pot renunciar a tenir un espai públic en condicions que ens ha de fer més competitius en tots els àmbits descrits i en el dia a dia com a ciutat.

La proposta que es presenta té la finalitat de revertir aquesta realitat mitjançant l’elaboració d’un estudi per valorar el grau de satisfacció de l’espai públic i del seu entorn per part dels mataronins i mataronines. Per fer-ho, es proposa analitzar tres àmbits concrets vinculats amb l’espai públic: serveis urbans, gestió d’obres i qualitat ambiental. En definitiva, es tracta de posar en marxa i consolidar una eina que ens ha de permetre:

 

  1. Transparència i millora de la comunicació envers ciutadania i Ajuntament. Avaluar quins són els aspectes de millora que pot tenir la nostra ciutat. Com a representants municipals, tenim la responsabilitat de fer la vida fàcil a la nostra gent. Com sempre ens agrada explicar, pel nostre grup municipal, la ciutat és la gent del carrer, escoltar-la i fer-la partícip forma part de la nostra tasca com a regidors i regidores. Liderar la gestió municipal passa per l’exercici de la confiança entre la nostra administració i la ciutadania. Preguntar per allò que més els agrada i el que més els desagrada als ciutadans, és essencial per aprofundir en els aspectes de millora de la ciutat i de la seva gestió.
  2. Ser coneixedors dels canvis i accions per facilitar la presa de decisions i la coordinació en aquest àmbit. Accions com augmentar la nostra capacitat de reacció davant d’una realitat complexa, no poden esperar. Accions com fer seguiment de les propostes d’àmbit urbà aprovades en els diferents plens de la nostra corporació ( Pla director d’àrees de jocs infantils, Pla director de l’arbrat viari, Pla director Parc Forestal, Pla d’acció ambiental, propostes com fer un cens de les infraestructures amb amiant...) són essencials per disposar d’una administració eficient i efectiva. Aquest document tècnic ens ha de permetre veure l’evolució i fer comparativa dels anys anteriors respecte a aspectes vinculats amb els principals serveis i activitats que tenen impacte en l’espai públic. El seu objectiu final és facilitar la presa de decisions i la coordinació de les actuacions en aquest àmbit. En l’àmbit pressupostari ens pot ajudar a prioritzar actuacions en funció de la seva importància. En l’àmbit organitzatiu ens pot ajudar a coordinar els diferents departaments per treball de forma transversal. Ens cal actualitzar i definir el model de ciutat, necessitem una estratègia per construir el Mataró del futur.

Per això es proposa una metodologia de treball a tres bandes, aquest informe d’espai públic hauria de ser generat a partir de la informació obtinguda de diverses fonts, entre elles els resultats d’una auditoria d’espai públic, de les enquestes de serveis municipals i altres indicadors de percepció ciutadana; els comunicats d’incidències, reclamacions i suggeriments dels veïns i les veïnes.

Dins del bloc de serveis urbans, l’informe determinaria quina és la valoració de la neteja de carrers i places de la ciutat. En definitiva el concepte estat de netedat com per exemple distribució de les papereres, dels contenidors de recollida... Valorar l’estat dels parcs, jardins i de les platges. Valorar l’estat dels elements urbans (bancs, senyalització vertical i l’accessibilitat). Seria interessant també saber quin és el grau de satisfacció amb l’enllumenat.

Les obres que es duen a terme a la ciutat també han de disposar d’un apartat a l’informe. En especial, les obres de serveis –actuacions vinculades als subministraments d’aigua, gas, etc.– la seva senyalització, la seva informació prèvia i la seva diligència.

Dins de l’àmbit de qualitat ambiental, ens cal conèixer i valorar la percepció ciutadana de l’estat de l’aire de la ciutat i també la dels diferents barris. El nivell de soroll en relació amb el barri i respecte a la ciutat.

ACORDS:

És per això que aquest Grup municipal proposa:

L’elaboració d’un estudi per conèixer grau de satisfacció en la valoració de l’espai públic i del seu entorn per part dels mataronins i mataronines. Que aquest estudi sigui publicat i constitueixi el punt de partida en la presa de decisions estratègiques envers la gestió d’aquest espai.”