Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus exigeix a ADIF que executi les obres per a la instal·lació de sistemes de seguretat al final de la Via 4 de l’Estació de Mataró

Escoltar

La Junta de Portaveus exigeix a ADIF que executi les obres per a la instal·lació de sistemes de seguretat al final de la Via 4 de l’Estació de Mataró

La Junta de Portaveus, celebrada avui 29 de juny, ha aprovat una Declaració institucional per exigir a ADIF que executi immediatament les obres per a la instal·lació de sistemes de seguretat al final de la Via 4 de l’Estació de Mataró. El text, presentat per Junts per Mataró, s’ha aprovat amb tots els vots a favor menys els negatius de Ciutadans.

La Declaració institucional és la següent:

“Dimarts passat, un tren de Rodalies va xocar amb el final d'una de les vies de l'estació de RENFE de la nostra ciutat. L’accident va tenir lloc al final de la via 4 de la línia quan estava fent maniobres d'estacionament provocant una quinzena de ferits lleus.

El xoc del tren de Rodalies a al final de la via 4, és el tercer accident que es produeix en els darrers 11 anys. El 10 d'abril de 2009 un tren provinent de l'Hospitalet va xocar contra el límit de seguretat de la via, durant la maniobra d'estacionament provocant ferides en un total de cinc passatgers, tots ells de caràcter lleu, per contusions. El 9 de febrer de 2012 la mateixa via 4 va viure un accident de característiques gairebé calcades però més aparatós i amb conseqüències pitjors. El comboi va xocar amb el topall a força velocitat i una desena de passatgers van resultar ferits.

Després de l’accident de 2012 la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris del Ministeri de Foment va recomanar a Adif la instal·lació uns nous topalls hidràulics que "absorbeixin i amorteixin l'impacte" en cas d'accident en aquesta via per seu elevat trànsit. Sis anys després, el 2019, en un segon informe, Foment va instar la companyia al compliment d'aquestes recomanacions.

Després de l'accident de 2012 es va redactar un informe del succés que acabava recomanant "estudiar la possibilitat" de renovar aquests topalls. Un topall és un dispositiu fix generalment col·locat en vies ferroviàries terminals, que tenen la missió de detenir la circulació del tren, si per alguna incidència no s'hagués detingut abans. Els topalls poden ser de dos tipus: rígids o deformables. Si bé els més estesos són els rígids, generalment de formigó i metàl·lics, cada vegada són més freqüents els topalls deformables hidràulics més eficients a nivell seguretat davant qualsevol incidència. A dia d'avui, però, aquesta obra encara no s'ha fet.

A més de la renovació dels topalls, Foment també va recomanar a Adif instal·lar unes balises de control de velocitat i frenada que augmentessin encara més la seguretat en el final de via. Aquestes balises són un sistema d'alarma automàtic que fa frenar el tren si el conductor no respon. Vuit anys després de les primeres recomanacions, aquestes balises tampoc s'han instal·lat. De fet, l’any 2017, ja va haver-hi un accident similar a l’Estació de França de Barcelona i aquestes millores ja es van executar.

Aquest fet és una mostra més d'una falta d'inversió crònica que es porta arrossegant des de fa molt anys a Rodalies de Catalunya per part d’Adif. De fet, del Pla de Rodalies, que es va anunciar fa deu anys i només s'ha complet el 14%, posant en evidència que hi ha una part important d'inversions en sistemes de seguretat o prevenció d'accidents que no s’han executat.

En conseqüència, el Grup Municipal de Junts per Mataró proposa a la Junta de Portaveus els següents acords:

Primer.- Requerir a ADIF l’execució immediata de la instal·lació de sistemes de seguretat i prevenció al final de la via 4 de l’estació de Mataró, concretament, uns topalls hidràulics així com balises de control de velocitat i frenada per evitar més accidents a l’esmentada línia. En cas de no donar-se compliment a aquesta exigència per part d’Adif i del Ministeri de Foment i en el benentès que s’està posant en risc la seguretat de milers de usuaris d’aquesta línia, aquest Ajuntament es compromet a exercir totes aquelles accions polítiques i legals per tal que es doni compliment a aquest requeriment.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords subscrits, en el Pla de Rodalies així com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat.

Tercer.- Instar al Ministeri de Foment a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específicament a:

- Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

- Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora Renfe

- Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les estacions ferroviàries.

Quart.- Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya”.