Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró acorda un Manifest amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient 2020

Escoltar

Mataró acorda un Manifest amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient 2020

La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat un manifest amb motiu, avui 5 de juny, del Dia Mundial del Medi Ambient. El text recull la trajectòria de la ciutat en aquest àmbit, la situació actual i també una vintena d’actuacions emmarcades en l’Agenda 2030 que s’han de posar en marxa a curt i mig termini. La implicació de la ciutadania en aquests projectes és fonamental per aconseguir una societat sostenible amb recursos per a tothom.

La Junta de Portaveus celebrada avui 5 de juny ha aprovat un manifest conjunt amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. El manifest és el següent:

“Enguany la celebració del Dia mundial del Medi Ambient ha de comportar una declaració d’intencions més ferma i compromesa que mai.

Els efectes de la pandèmia que vivim ha de significar un revulsiu per afrontar la crisi ambiental en general, i la climàtica en particular, amb més força; i amb la necessària i imprescindible complicitat de la ciutadania i els agents econòmics i socials.

Situacions extremes com la de la Covid-19 permeten visualitzar el potencial de reinventar-nos dia a dia i d’emprendre accions i assolir fites que en d’altres moments no ens semblaven possibles.

Mataró té una llarga trajectòria apostant per la sostenibilitat i el medi ambient, que es va concretar al 1993 amb la creació del Consell Municipal de Medi Ambient i sobretot quan al 1995 es va endegar el procés Agenda 21, que ha comportat l’aprovació de diversos fulls de ruta en aquest àmbit i l’adhesió a diverses iniciatives europees. Aquest  procés ha culminat, recentment, en l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Mataró (juliol 2018), la Declaració d’Emergència Climàtica (gener 2020) i l’emmarcament de l’actual Pla de Mandat municipal en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Més enllà de les declaracions i els plans d’acció, al llarg d’aquests anys Mataró ha assolit fites importants i s’han materialitzat projectes rellevants: des l’emblemàtica aposta de la Biblioteca Pompeu Fabra en l’energia fotovoltaica, fins a la implantació i extensió més recent del Tub verd, passant per la doble xarxa d’aigua pel reg de parcs i jardins.

En aquesta línia, la Junta de Portaveus del passat 29 de maig va aprovar per unanimitat una Declaració institucional que demana una major consciència i respecte envers del Medi Ambient. L’Ajuntament de Mataró referma, amb aquesta Declaració, el seu comprimís amb el medi ambient i amb la lluita contra el canvi climàtic i es compromet a continuar treballant per assolir aquests objectius a nivell local (reducció d’emissions, promoció del comerç de proximitat, per exemple).

El full de ruta iniciat es materialitzarà en els propers anys en diverses actuacions, emmarcades plenament en l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, entre d’altres:

 • Aprovar el Pla de Reconstrucció social i econòmica de Mataró per a la promoció d’una economia circular i saludable en el marc del “Pacte de ciutat per a la reactivació social i econòmica de Mataró després de la crisi provocada per la Covid-19”.
 • Impulsar l´Estratègia “Mataró pel Clima” a través de la qual es contextualitzaran les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic previstes al PAESC, per adaptar-nos-hi i assolir els nivells de reducció d’emissions previstos pel Pacte d’alcaldies europeu (un 42,7 % de reducció de les emissions l’any 2030, respecte l’any base del 2005, en el cas de Mataró).
 • Dinamització de la Casa Capell com un espai de sostenibilitat en el sentit més ampli, i que més enllà de l’educació i la sensibilització permeti consolidar sinergies i complicitats amb el teixit social i econòmic de Mataró.
 • Aprovació d´una estratègia municipal de Resiliència Urbana que permeti avançar cap a una ciutat més preparada per afrontar els riscos i reptes del futur derivats del canvi climàtic i sigui capaç de fer front a les vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de forma proactiva , amb l´objectiu de garantir la qualitat de vida de la ciutadania.
 • Aposta clara per un model de transició energètica: creació de l’Oficina de Transició Energètica; implantació de sostres fotovoltaics per l’autoconsum; promoció de comunitats energètiques amb participació d’agents econòmics i ciutadania organitzada.
 • Promoure un canvi cultural al voltant dels usos de l’energia a través de la promoció d’accions de sensibilització i programes de bones pràctiques entre els treballadors municipals i els usuaris dels equipaments són els primers a gestionar millor l’energia que consumeixen.
 • Replantejament de la contractació pública amb la introducció de compra pública innovadora i models de contractació per servitització en la prestació de serveis públics.
 • Implantació del nou Pla director de l’enllumenat públic, on l’avenç cap a l’eficiència energètica n’és l’eix motor.
 • Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, emmarcat en el Pacte per la Mobilitat signat l’ant 2016.
 • Renovació de les flotes municipals amb vehicles més eficients i ambientalment sostenibles.
 • Promoció de la mobilitat sostenible amb la promoció del vehicle elèctric, de l’ús de la bicicleta a través del projecte de l´Anella Ciclista i la progressiva pacificació de vies públiques.
 • Continuar comprant energia elèctrica verda certificada pels equipaments i serveis municipals.
 • Vetllar per la qualitat ambiental per garantir que l’aire net és un requisit bàsic per a la salut.
 • Planificar la retirada de l’amiant en les cobertes dels equipaments municipals i incentivar la retirada de fibrociment en cobertes d´edificis de titularitat privada.
 • Aprovar un nou Mapa de Capacitat Acústica per reduir la contaminació acústica derivada de sorolls i vibracions.
 • Implantació de nous serveis de recollida de residus i neteja viària, on es preveu criteris de sostenibilitat i elements de compra pública innovadora que hi aportaran un clar valor afegit.
 • Desenvolupament del Parc d´Economia Circular Mataró-Maresme com a projecte estratègic per a la promoció de l’economia verda a través de la recuperació i revalorització dels recursos.
 • Impulsar projectes en el marc de la simbiosi industrial per avançar d’un model de desenvolupament econòmic sostenible.
 • Estendre el Tub verd i promoure la connexió de nous equipaments públics i edificis privats.
 • Impulsar les Cinc Sènies com a espai agrari per tal d´aprofitar el seu potencial econòmic i ambiental en el marc de la promoció del comerç de proximitat.
 • Desplegament del Projecte Anella Verda de Mataró.
 • Protegir la zona dunar i la posidònia coma patrimoni natural de la nostra ciutat.
 • Implantació del Pla director de l’Aigua en els nous escenaris del canvi climàtic.

En la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, la ciutat de Mataró renova, amb fets i nous projectes, el seu compromís amb la sostenibilitat, en el marc d’una agenda política i social d’àmbit global.

Mataró, pensa en global i actua en local!”

Publicat a