Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana que l’activitat física es consideri un bé essencial

Escoltar

Mataró demana que l’activitat física es consideri un bé essencial

La Junta de Portaveus, que es va celebrar el 30 de novembre, va aprovar una Declaració institucional a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física “bé essencial”. El text va ser presentat i votat favorablement pels cinc grups municipals amb representació a l’Ajuntament de la ciutat.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

“Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:

▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.

▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades.

▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre.

▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya. ▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.

▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la població.

▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

És per tot l’exposat, que els grups municipals Socialista de Mataró, Esquerra Republicana de Catalunya de Mataró, En Comú Podem Mataró, Junts per Mataró i Ciutadans Mataró proposen a la Junta de Portaveus, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya.

SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya”.

Publicat a