Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró proposa exportar a altres centres el model d’èxit associatiu dels familiars de la residència Sant Josep

Escoltar

Mataró proposa exportar a altres centres el model d’èxit associatiu dels familiars de la residència Sant Josep

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir una proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC-MES-AM, amb una esmena parcial dels grups del PSC i En Comú Podem Mataró, que posa en valor el model d’associacionisme implantat per familiars, tutors i amics de la residència Sant Josep de Mataró.

Foto: Arxiu
Foto: Arxiu

La proposta, que es va aprovar per la unanimitat de tots els grups, proposa exportar aquest model d’Associació de Residents, Familiars tutors i Amics a altres centres de la ciutat i demanar a la Generalitat que ho implanti a les seves residències de gent gran. El text íntegre aprovat és el següent:

“La pandèmia ha posat sobre la taula la necessitat de reflexionar sobre les deficiències de l’atenció de la nostra societat cap a les persones més grans. Algunes d’elles de caràcter més operatiu, com la dotació de mitjans de tota mena, la manca de capacitació tècnica o la insuficient supervisió, però d’altres més de plantejament, com la necessitat d’una atenció amb més control i supervisió per part de metges i personal d’infermeria ben format, entre d’altres.

Una de les denúncies més freqüents que els familiars d’usuaris de moltes residències han fet arran de la pandèmia ha estat la manca d’informació.

Aquest fet revela no només la necessitat d’una millor comunicació, sinó més aviat la conveniència de canviar alguns aspectes culturals que no faciliten percebre les famílies i els familiars com un agent més, plenament implicats en l’àmbit residencial. En definitiva, una redefinició del paper de les famílies fonamentat en la col·laboració i en unes noves dinàmiques de participació en l’atenció als usuaris.

“Les famílies de les persones grans, usuàries de recursos assistencials han de considerar-se també com famílies cuidadores, ja que no abandonen mai aquest rol, sinó que l’exerceixen de forma diferent, des d’una altra posició, en col·laboració amb l’equip assistencial” com afirma la prestigiosa catedràtica emèrita (UAM) i psicogerontòloga Dra .Rocío Fernández-Ballesteros.

Hi ha exemples que reforcen aquesta idea, un d’ells a Mataró. Per aprofundir aquesta implicació directa en les activitats, el 2015 els familiars de la residència Sant Josep de Mataró van constituir-se en una associació, anomenada ARFA (Associació de Residents, Familiars i Amics de la Residència de Sant Josep).

Implicats en els òrgans de participació i en l’activitat diària, han participat amb la direcció en decisions sobre múltiples aspectes de la gestió i organització diària i inclús sobre aspectes organitzatius com remodelació d’espais o perfils professionals de l’equip de la residència.

D’aquesta manera s’ha aconseguit crear un vincle de confiança mútua que en aquests moments de dificultat, ha estat molt útil pel flux transparent de la informació entre direcció i famílies.

Més enllà de la necessària reflexió a nivell parlamentari, d’administracions públiques i de la societat en general sobre els aspectes de plantejament que fèiem referència al començament del document, estem convençuts que la participació de les famílies, organitzades, contribuiria a millorar la qualitat de les residències, a obrir-les a la societat per conèixer la seva realitat i per a transformar-les d’una manera més eficient.

La Normativa Catalana de Serveis Socials contempla la constitució de Consells de Participació en les Residències. Per altra banda, tant des de l’Administració Local com des de la Generalitat, pensem que haurien de promoure aquest implicació dels familiars, no només per a una adequada fiscalització del servei sinó també, i per damunt de tot, per transformar el model d’atenció a les persones afavorint el diàleg entre tots els agents implicats.

Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, proposem l'adopció dels següents:

ACORDS

  1. En el marc de la definició i establiment d’un nou model residencial a Catalunya, creiem necessari que s’hi contempli la conveniència de promoure l’associacionisme en el si d’aquest recurs social especialitzat. Vincular-hi un nou mecanisme associatiu que complementaria la participació ja prevista per mitjà dels consells de participació existents.

  1. L’Ajuntament de Mataró contribuirà a difondre l’experiència d’èxit associatiu de la Residencia Municipal Sant Josep als altres centres residencials de la ciutat i donarà suport i difusió a la creació i desenvolupament d’ARFA’s a les residències de Mataró, sempre des del respecte a les direccions, equips professionals i familiars dels usuaris de cadascun dels centres.

  1. L’Ajuntament de Mataró demanarà a la Generalitat que impulsi el projecte a totes les residències a les quals hi té competències plenes”.

Publicat a