Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró referma el seu compromís com a Ciutat Educadora en el 30è aniversari de la creació de la Carta de les Ciutats Educadores

Escoltar

Mataró referma el seu compromís com a Ciutat Educadora en el 30è aniversari de la creació de la Carta de les Ciutats Educadores

La Junta de Portaveus ha aprovat una Declaració institucional conjunta de tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional de les Ciutats Educadores, avui 30 de novembre.

El text íntegre aprovat és el següent:

“Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir a la 1a Carta de Ciutats Educadores els principis bàsics per a l’impuls educatiu a les ciutats. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar.

Avui més que mai, la ciutat o el poble, gran o petit, disposa d’incomptables possibilitats educadores, però al municipi també hi poden incidir forces i inèrcies deseducadores. D’una manera o d’una altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de potenciar els factors educatius i de transformació social.

Enguany es celebra el 30è aniversari de la proclamació d'aquesta Carta, sota el lema “30 anys transformant persones i ciutats per a un món millor”, i amb ella, el compromís per promoure una visió de ciutat que situa l'Educació com a vector de la transformació social i millora de la vida comunitària.

Aquesta carta ha renovat els seus objectius sota el paraigües de tres grans principis: El Dret a la ciutat educadora, el Compromís de la ciutat i el Servei integral a les persones. Tot per què el Dret a la Ciutat Educadora es proposa com una extensió del dret fonamental de totes les persones a l’educació.

Assegurar una educació inclusiva al llarg de la vida amb unes polítiques educatives àmplies i fomentades en la diversitat i en la no discriminació cultural, fer un seguiment i millora contínua dels diferents programes educatius, fomentar la orientació i la inserció laboral inclusiva o la corresponsabilitat contra les desigualtats i a favor de la cohesió social, són alguns dels reptes recollits a la Carta de la Ciutat Educadora i que Mataró els pren com a propis.

Per tot l'exposat i amb l'objectiu de donar resposta al compromís amb l'Educació de la ciutat de Mataró, el Grup Municipal Socialista de Mataró, Esquerra Republicana Mataró, En Comú Podem Mataró, Junts per Mataró i Ciutadans Mataró proposen a la Junta de Portaveus l'adopció del següent acord:

- Reafirmar el compromís de la ciutat de Mataró amb la Carta de la Ciutat Educadora amb l'objectiu  de reforçar i fer visible el compliment de tots els seus principis”.

Publicat a