Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici 2019 amb un resultat positiu lleugerament superior al milió d'euros

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici 2019 amb un resultat positiu lleugerament superior al milió d'euros

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar ahir, 4 de juny, els comptes anuals del 2019. PUMSA va tancar l’any amb un guany d’1.005.490 €.

Reforma del pàrking de plaça de les Tereses. Foto: PUMSA.
Reforma del pàrking de plaça de les Tereses. Foto: PUMSA.

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar el passat 4 de juny  els comptes anuals del 2019. PUMSA va tancar l’any amb un guany d’1.005.490 € (3.458.769 € a l’exercici anterior).

 

Suport municipal

L’aportació municipal al 2019 ha estat de 7.890.353 €, 2.352.042 € destinats a pagar la darrera quota anual a FCC per la construcció de l’Edifici del Rengle -quota aquesta que incorpora una quitança de 500.000 €-, i, la resta, s’han destinat bàsicament a fer front a part del deute amb bancs. En contrapartida a aquestes aportacions s’escripturarà la transmissió a favor de l’Ajuntament d’una sèrie d’immobles.

 

Endeutament financer

L’endeutament financer s’ha anat reduint dels 93.547.779 € del 2011 als 19.325.991 € al tancament de 2019.

La despesa financera bancària al 2019 ha estat de 571.449 €, mentre que al 2018 va ser 798.798 €.

 

Gestió del patrimoni i serveis municipals

La xifra de negocis del 2019 ha estat de 10.628.566 € enfront els 17.722.852 euros del 2018. Al 2018 les vendes d’immobles -Terrenys i solars-, van arribar fins els 10.766.334 €, enfront els 3.744.303 € d’aquest 2019.

D’altra banda, els ingressos derivats de la zona blava al 2019 han estat d’1.260.614 €, un 11,7% inferiors als de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests han tingut un lleuger decrement, d’un 2,8%, passant dels 4.319.426 € del 2018 als 4.198.936 € de l’any 2019. PUMSA gestiona el lloguer de 42 oficines, 29 locals i 11 naus, uns 37.021 m² de sostre, del quals actualment es té llogat un 86 %. També gestiona 1.181 places d’aparcament per a cotxes distribuïdes entre 26 aparcaments per a residents, i altres 838 places en els diferents aparcaments de rotació que gestiona l’empresa municipal (l’aparcament de Plaça de Cuba, el de Plaça Granollers, Parc Central i el de Plaça de les Tereses).

PUMSA gestiona també un parc de 268 habitatges de titularitat municipal. Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu del lloguer que se’ls hi aplica. Així, hi ha 116 habitatges destinats a protecció oficial, posats a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró hi ha un total de 103 habitatges, 17 habitatges inclosos a la Borsa de Lloguer (Xarxa de Mediació per al lloguer social), 9 llogats a entitats de la ciutat, 6 per a reubicats d’afectacions urbanístiques, 6 habitatges de lloguer lliure i 11 habitatges en altres situacions. El lloguer dels habitatges posats a disposició del Servei de Benestar Social per atendre les demandes que els hi arribin el marca directament l’Ajuntament en funció de les circumstàncies de les famílies que accedeixen a aquests habitatges.

Pel que fa a l’activitat de PUMSA com administració actuant en diferents sectors urbanístics de Mataró, les principals actuacions al 2019 han estat als àmbits d’Ernest Lluch/Valldeix (107.287€), on s’han iniciat les obres d’urbanització de la zona verda, i l’Eix Herrera (818.214€), on s’han urbanitzat vials i zones verdes així com dut a terme obres d’electrificació del sector.

PUMSA gestiona també l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), servei gratuït fruit de convenis entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: gestió dels lloguers dels habitatges de titularitat municipal, tramitació dels ajuts al lloguer que atorga la Generalitat, gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, tramitació de prestacions econòmiques d’especial urgència, tramitació de cèdules d’habitabilitat, tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis.

Per últim, en l’àmbit de la mobilitat i amb efectes l’1 de gener de 2019, PUMSA va assumir la gestió directa del servei de zona blava, -amb prop de nou-centes places-, i el servei de retirada de vehicles de la via pública (grua municipal). La societat municipal ja gestionava directament el dipòsit de vehicles i els aparcaments públics soterrats. La subrogació del personal adscrit a aquets nous serveis ha suposat que la plantilla de l’empresa hagi passat de 45 persones al 2018 a 71 persones al 2019.