Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Declaració institucional vol revisar la Llei de contractes de serveis a les persones per prioritzar la qualitat sobre el preu

Escoltar

Una Declaració institucional vol revisar la Llei de contractes de serveis a les persones per prioritzar la qualitat sobre el preu

La Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 13 de gener, va aprovar una Declaració institucional, presentada per En Comú Podem Mataró, sobre la Llei de contractes de serveis a les persones “Llei Aragonés”. El text va rebre el suport del govern, format pel PSC i En Comú Podem Mataró, l’abstenció del grup de Ciutadans i els vots en contra d’ERC i Junts per Mataró.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

 “Les Directives europees i la nova llei de contractes del sector públic estatal permeten regular la contractació pública i en concret els serveis a les persones de manera que es prioritzi la qualitat sobre el preu i amb garanties socials, ambientals i laborals per la prestació dels serveis. És la base teòrica sobre la que el Govern impulsa l’anomenada “Llei Aragonés”.

L’objectiu del projecte de llei presentat pel Govern de la Generalitat és regular els contractes que l’administració de la Generalitat i l’administració local realitzen mitjançant licitació pública per a la gestió de serveis a les persones.

L’àmbit d’aplicació del projecte de llei és ampli i divers, afecta a la prestació de serveis sanitaris, socials i educatius molt diversos: casals infantils i de joves, assistència a la gent gran, menjadors escolars, hospitals de dia, serveis d’urgències, serveis d’ajuda a domicili, escoles bressol... entre molts d’altres.

En la seva actual formulació, aquesta llei, en el marc de la política de la Generalitat, no blinda la qualitat del servei davant les rebaixes de preu (ni davant les ofertes desproporcionades (estableix que el criteri del preu pot determinar el 40% de la puntuació). Obre la porta, de forma genèrica, a fórmules de copagament. És molt poc exigent en l’establiment dels criteris de valoració de la responsabilitat social dels licitadors. És poc exigent pel que fa a les clàusules d’incompliment dels contractes.

Tampoc clarifica el paper de les entitats d’iniciativa social i no deixa clar que els serveis a les persones es prestaran prioritàriament de forma directa.

Si aquests aspectes no es blinden, la “llei Aragonés”, pot esdevenir un instrument per a l’extensió, mercantilització i clientelisme de la prestació o privatització de serveis públics, per exemple, en àmbits com l’educació infantil, els serveis d’ocupació o els serveis sanitaris, entre altres.

Així, i vistes les experiències de privatització que hem patit al nostre país, abans de regular aquest procediment, cal clarificar el model de gestió, per a blindar els serveis públics, posar límits a l’externalització i la mercantilització en la prestació de serveis i clarificar el paper de la iniciativa social, de les entitats socials sense ànim de lucre en la prestació de serveis.

I -com han fet altres comunitats autònomes- cal prèviament una legislació que clarifiqui el paper de la concertació social, de la prestació de serveis per entitats sense afany de lucre.

Per tot això, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l'adopció dels següents acords: 

1. Rebutjar l’actual plantejament del projecte de llei de contractes de serveis a les persones.

2. Manifestar que els serveis d’atenció a les persones s’haurien de prestar, prioritàriament, de forma directa per les administracions competents. Quan la prestació directa per part de l’administració competent no sigui possible, els criteris de gestió no poden ser economicistes i s’ha de preservar el dret de la ciutadania a uns serveis públics de qualitat.

3. Instar a que es retiri el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, mentre no es clarifiqui formalment quin és el model de gestió que ha de millorar i fer sostenibles aquest tipus de serveis al nostre país.

4. Exigir al Govern de la Generalitat que creï i presenti eines legislatives i reglamentàries per a blindar la priorització de la prestació directa per part de les administracions públiques dels serveis a les persones i per a regular de forma clara i transparent les fórmules no contractuals via convenis o concertació prioritàriament amb l’economia social i el tercer sector.

5. Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop clarificada aquesta priorització de la gestió directa i de la concertació, reprengui la tramitació parlamentària, pública i transparent, d’una regulació de la via contractual, que ha de servir per a garantir que qualsevol contractació pública de serveis a les persones respondrà als criteris de qualitat del servei com a garantia de drets de la ciutadania, condicions laborals dignes, justícia de gènere i sostenibilitat medi ambiental.

6. Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als sindicats de CCOO i UGT, a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Marea Blanca de Catalunya, a la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, FaPaC, CONFAVC i a les entitats municipalistes de Catalunya”.