Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Al Maresme 8.923 alumnes reben la beca menjador, 3.367 són de Mataró

Escoltar

Al Maresme 8.923 alumnes reben la beca menjador, 3.367 són de Mataró

Segons el conveni de col·laboració que tenen establert l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la gestió de les beques menjador, a Mataró 3.367 infants reben aquest ajut. Al conjunt de la comarca, el Consell Comarcal del Maresme atorga 6,9 milions d’euros en beques menjador arribant a 8.923 alumnes.

A Mataró 3.367 alumnes reben l'ajut de beca menjador durant aquest curs 21-22. Foto: Ajuntament.
A Mataró 3.367 alumnes reben l'ajut de beca menjador durant aquest curs 21-22. Foto: Ajuntament.

L’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme tenen establert un conveni de col·laboració per a la gestió de les beques menjador. Enguany, el Servei de Benestar Social municipal ha articulat un circuit urgent i extraordinari per agilitzar l’atenció a les famílies que es troben en situació de risc social i que han vist denegada, inicialment, la seva sol·licitud.

Del total de 8.923 ajuts atorgats al Maresme en la convocatòria del curs 2021/2022, n’han resultat beneficiaris 3.367 alumnes de Mataró. A banda, el Consistori ha destinat una dotació de 35.000 € per complementar l’import dels ajuts a 103 infants del municipi.

A més de la gestió de les beques menjador, fins al passat mes d’octubre l’Ajuntament de Mataró ha facilitat suport alimentari a 6.027 persones, a través del Centre de Suport Alimentari L’Entorn on s’entreguen aliments per cobrir necessitats bàsiques de persones en situació de vulnerabilitat econòmica. De manera extraordinària, 41 famílies més també han rebut aliments en períodes no lectius.

El Consell Comarcal del Maresme ha atorgat 8.923 ajuts de menjador escolar per un import de 6.896.165,86 € fins aquest mes de novembre a tots els municipis maresmencs. Actualment, s'han rebut 10.774 sol·licituds, de les quals 106 estan pendents de resoldre.

El curs escolar 2021-2022 començava amb l’assoliment d’un dels objectius que s’havia proposat l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Maresme, que era agilitzar la tramitació i els atorgaments de les beques menjador abans de l’obertura de les escoles. A la primera setmana de setembre ja s’havien resolt més del 90 % de les sol·licituds d’aquell moment. Tenint en compte que la convocatòria és oberta a alumnes nouvinguts a la comarca o a alumnes amb situacions socioeconòmiques sobrevingudes degudament justificades pels serveis socials, les sol·licituds han anat augmentant.

Com cada any, el Consell Comarcal del Maresme elabora i aprova les bases per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador, d'acord amb els criteris establerts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, el Consell Comarcal ja està treballant per incorporar novetats en les futures convocatòries que facilitarà la tramitació i beneficiarà a les famílies. L’augment de les sol·licituds de beques, any rere any, denota un preocupant creixement de les situacions de vulnerabilitat entre les famílies de la comarca, a les quals es pretén donar resposta.


Millores en l’atorgament

L’alumnat que opta a l’ajut de menjador escolar ha de complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria i per això es porta a terme una valoració tenint en compte la situació socioeconòmica familiar. En el cas d’alumnes que el pare, mare o tutors no disposen de número d’identificació vàlid, ja sigui NIF o NIE, l’atorgament es fa quan els serveis socials del municipi de residència acrediten una situació de risc social de l’alumne. En el curs 2021-2022 hi ha hagut 362 sol·licituds de beques d’alumnes amb aquesta casuística, de les quals se n’han atorgat 160, fins a dia d’avui.

El Consell Comarcal del Maresme està treballant en algunes millores de la convocatòria del curs 2022-2023 per facilitar l’accés a la beca menjador a més alumnes en situació de risc. En primer lloc, quan acabi el termini de la convocatòria, el Consell Comarcal del Maresme avançarà els llistats dels menors als serveis socials perquè els professionals puguin començar a treballar en les valoracions de les famílies abans de resoldre les sol·licituds; i, en segon lloc, s’actualitzarà el document tècnic per a la valoració d'indicadors de situació de risc o desemparament, per tal d'ampliar les circumstàncies segons les quals es determina que un alumne es troba en situació de risc social.

Publicat a