Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Econòmic i Social de Mataró fa balanç de la seva activitat al 2020 i apunta les prioritats d’acció per al 2021

Escoltar

El Consell Econòmic i Social de Mataró fa balanç de la seva activitat al 2020 i apunta les prioritats d’acció per al 2021

L’emergència provocada per la pandèmia de la Covid-19, i especialment l’estat d’alarma i el confinament, han condicionat en l’últim any el pla de treball previst pel Consell Econòmic i Social de Mataró, que s’ha centrat principalment en ajudar a definir i impulsar mesures de xoc, urgència i reactivació econòmica a la ciutat. El consell preveu reprendre al 2021 el seu pla de treball.

Reunió telemàtica del CESM el passat octubre
Reunió telemàtica del CESM el passat octubre

El Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM) és l’òrgan de concertació a través del qual els màxims representants de l’empresariat i els sindicats de la ciutat proposen i debaten sobre les polítiques socioeconòmiques del municipi. El seu màxim òrgan de govern és el Plenari, que està presidit pel segon tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, i integrat per 3 representants d’UGT, 3 representants de CCOO, 3 representants de PIMEC , 3 representants de FAGEM  i 6 representants nomenats per l’alcalde, David Bote, entre persones representatives de la vida política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat, i tenint en compte la proposta dels grups municipals.

Com a resultat de la crisi de la COVID-19, el CESM va haver de modificar el pla de treball programat per al 2020 per contribuir en la definició i impuls de les mesures de la Taula de reconstrucció social i econòmica de Mataró per donar suport a la ciutadania i l’activitat econòmica de la ciutat en les diferents fases de la pandèmia.

Entre les propostes que han promogut el CESM i els agents que el conformen com a suport a les necessitats sorgides arran de la Covid-19 destaquen:

  • L’elaboració i difusió d’un banc de proveïdors configurat per empreses del Maresme que produeixen productes i serveis per fer front al coronavirus.
  • La donació per part del sector empresarial de 1.300 protectors facials a empreses i ajuntaments de la comarca.

A banda d’aquestes propostes i col·laboracions concretes, el CESM ha esdevingut prescriptor i difusor permanent de les mesures de reconstrucció impulsades des de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica, a través dels canals de comunicació propis dels agents que el conformen.

Malgrat aquest enfocament prioritari cap a la reconstrucció, el CESM va continuar operatiu durant tot l’any realitzant de forma regular les sessions mensuals de la comissió executiva, portant a terme la celebració d’un consell plenari en format virtual i executant altres accions en el marc de les seves competències com són:

  • Aprovació d’una proposta de resolució per requerir a les entitats supralocals competents la priorització d’acció i de recursos en matèria ocupacional i formativa.
  • Aprovació d’una proposta de resolució per requerir a les entitats supralocals competents un increment de recursos per a l’eficiència de la gestió en matèria d’ERTO pendent de tràmit, així com de la inspecció de treball.
  • Definició d’un decàleg de prioritats en matèria socioeconòmica a considerar de cara a l’estratègia de ciutat i la seva focalització cap als futurs fons europeus Next Generation. Aquest decàleg va esdevenir el resultat d’una sessió de treball i reflexió específica de l’executiva del CESM que va comptar amb la participació d’experts en l’àmbit socioeconòmic, facilitats pels propis agents i organitzacions que conformen el consell.

 

Pla d’acció 2021

El CESM es planteja com a objectiu per a aquest 2021 reprendre el seu pla de treball a partir de les línies d’actuació definides fins l’any 2023, en el marc de les funcions i competències establertes en els seus estatuts, i en els àmbits i línies d’actuació del Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic següents:

  1. Política industrial.
  2. Política d’activitat econòmica als polígons.
  3. Política de formació i ocupació.
  4. Economia social i solidària i responsabilitat social.
  5. Política de salut.

Com a línea de treball transversal el consell preveu definir i desplegar accions implementables a més curt termini, amb l’objectiu de generar un major coneixement públic i més visibilitat de l’àmbit d’actuació d’aquest consell.

Alhora és rellevant destacar que el CESM preveu contribuir a la definició estratègica de Mataró en matèria de polítiques actives d’ocupació i formació amb la mirada posada en el futur desplegament del nou sistema de concertació territorial previst pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Igualment, preveu mantenir la seva línia de contribució en projectes estratègics per a la ciutat, com poden ser els vinculats a les convocatòries Next Generation UE per a la transformació del model productiu de la ciutat o a les estratègies en l’àmbit de la formació professionalitzadora.

Aquests objectius per a 2021 són complementaris a la participació i contribució que es continuarà realitzant com a agents participants de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró.