Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de Seguretat Local 2021-2024 es proposa entre les prioritats combatre la percepció d’inseguretat

Escoltar

El Pla de Seguretat Local 2021-2024 es proposa entre les prioritats combatre la percepció d’inseguretat

El document s’ha elaborat a partir d’un ampli procés participatiu per poder donar una millor resposta a les necessitats de la ciutat en matèria de seguretat pública.

La regidora de Seguretat Pública, Anna Villarreal. Foto: Ajuntament
La regidora de Seguretat Pública, Anna Villarreal. Foto: Ajuntament

El Ple ordinari de març, celebrat dijous 4, va donar compte del Pla de Seguretat Local 2021-2024, aprovat en l’última Junta Local de Seguretat, celebrada l’11 de febrer.

La Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya proposa l’elaboració i desenvolupament dels plans de seguretat local com instrument estratègic per definir i gestionar les polítiques globals orientades a la millora contínua de la seguretat pública. Al 2005 Mataró va ser la primera ciutat catalana a aprovar un Pla de Seguretat Local. 

Aquest document, doncs, té per objectiu millorar la resposta, en termes d’eficàcia, eficiència, qualitat de servei i transparència, a les necessitats i demandes de la ciutadania en matèria de seguretat pública. És per aquest motiu que, a més de l’estudi de les dades, s’ha realitzat un procés participatiu per completar l’anàlisi objectiva de la situació amb la informació, percepció, idees i opinions dels principals agents implicats en la gestió de la seguretat local: serveis de seguretat, serveis municipals, representants polítics, entitats socials i veïnals i ciutadania.

El Pla de Seguretat Local 2021-2024, doncs, s’ha elaborat a partir d’un ampli procés participatiu a tres nivells (ciutadà, polític i tècnic) de manera que, finalment, sigui el millor reflex possible d’allò que demana i necessita la ciutat, del consens polític amb què s’ha de gestionar un àmbit tant sensible com el de la seguretat, i de la plena implicació i coordinació de tots els operadors municipals que, directa o indirectament, intervenen en la gestió de la seguretat urbana.


Objectius i prioritats

El Pla Local de Seguretat s’orienta a tres objectius estratègics:


-Conèixer i avaluar contínuament l’estat de la seguretat pública; detectar les necessitats i demandes de la ciutadania; i impulsar un model de millora contínua en l’eficàcia, eficiència i qualitat dels serveis de seguretat pública.

-Crear un sistema global de seguretat pública a la ciutat de Mataró que articuli els instruments i procediments de coordinació, col·laboració i actuació de tots els serveis públics amb competències en matèria de seguretat, així com la participació de la ciutadania.

-Integrar i donar coherència als diferents àmbits de la seguretat, desenvolupar actuacions de caràcter transversal i fomentar la participació de la ciutadania en els processos d’informació i decisió, per millorar l’estat general de la seguretat pública a la ciutat.

Partint d’aquests tres objectius, es defineixen 10 prioritats:

 1. Augmentar els índexs de seguretat i civisme, amb especial atenció a aquells fets que generen major victimització en la ciutadania
 2. Incrementar la percepció de seguretat a la ciutat i als barris.
 3. Millorar la qualitat i proximitat del servei a la ciutadania.
 4. Millorar la coordinació dels cossos i serveis de seguretat.
 5. Mantenir permanentment actualitzat el mapa de riscos de la ciutat.
 6. Integrar les estratègies d’actuació preventiva en matèria de risc social, educació, civisme i seguretat.
 7. Promoure els valors i comportaments vinculats a la seguretat i el civisme.
 8. Potenciar el rol de la ciutadania com a subjecte actiu de la seguretat
 9. Actualitzar els instruments normatius, procedimentals i disciplinaris en matèria de seguretat.
 10. Aplicar les noves tecnologies per optimitzar els processos d’informació, actuació i comunicació amb el ciutadà.


El Pla de Seguretat està estructurat en 6 programes:

 1. Seguretat Ciutadana
 2. Seguretat Viària
 3. Protecció Civil
 4. Civisme i Convivència
 5. Activitats Públiques
 6. Salut Pública


Per al seguiment del Pla de Seguretat Local està previst un sistema d’indicadors i un informe anual d’avaluació, que serà validat per la Junta Local de Seguretat i del qual es donarà compte al Ple Municipal.

Les funcions de direcció del Pla de Seguretat Local correspondran als caps de l’ABP de Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Mataró.Publicat a