Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per instar l’adhesió de Mataró a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per instar l’adhesió de Mataró a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública

El text va ser presentat per Junts x Mataró al Ple ordinari de gener, celebrat ahir dijous 14. Es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, ERC-MES, En Comú Podem Mataró i els sotasignants, Junts x Mataró, i amb les abstencions de C’s.

El text íntegre de la resolució aprovada és el següent:

 

“La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte

hivernacle exigeixen passos decidits en favor de la transició energètica. Aquest concepte no només significa un canvi de fonts d’energia fòssil i contaminants per altres de renovables i ecològiques sinó tot un model de gestió nou, lluny de l’oligopoli actual, insostenible pels seus costos insostenibles en termes econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones.

 

El sistema elèctric de Catalunya es troba en una situació molt desfavorable, amb un gran predomini del consum de combustibles fòssils i una enorme dependència de les centrals nuclears. El compromís de l’Estat amb la UE és arribar al 42% d’aportació de les energies renovables al sistema elèctric, partint d’una contribució actual del 18%. Però si ens fixem només amb Catalunya, partim de més avall, i només tenim una contribució del 8% de generació d’energia elèctrica renovable.

 

L’energia, com els serveis d’aigua o les comunicacions, és un dret fonamental i les administracions públiques n’han de ser garants. Regular la iniciativa privada, sovint privatitzada, s’ha demostrat insuficient per preservar l’interès públic. En contraposició la

transició energètica ens ha de portar a un model que garanteixi el dret social a l’accés a

l’energia, a democratitzar-ne la gestió, a la producció d’energies renovables autòctones,

distribuïdes i properes als punts de consum, a superar l’energia nuclear i els combustibles fòssils, a la transformació dels nostres edificis i formes de consum, a la modernització de les xarxes de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar-les de manera més efectiva.

 

La finalitat de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible i per fer realitat aquests objectius durà a terme les següents accions:

 

  1. a) Creació d’una línia comunicativa pròpia.
  2. b) Organització de jornades, seminaris i cursos.
  3. c) Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis.
  4. d) Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.
  5. e) Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació.
  6. f) Col·laboració i participació en xarxes nacionals, estatals i internacionals.
  7. g) Incidir en les polítiques públiques relatives a l’energia.
  8. h) Creació d’un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o estudis.
  9. i) Realitzar serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis per assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.
  10. j) Sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats, o altres formes de col·laboració, per finançar les activitats de l’associació i dels municipis per l’assoliment de les finalitats esmentades.

 

Per totes això, el GM de Junts per Mataró, proposem:

 

Primer. INSTAR a l’Ajuntament de Mataró a adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, amb la prèvia tramitació del procediment legalment previst.

 

Segon. NOTIFICAR l’adopció del present acord a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Maresme, a la Xarxa per la Sobirania Energètica i a l’Associació de Municipis i Entitats per l’energia pública.”

Publicat a