Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament destinarà 3 milions més a reconstrucció econòmica i social, actuacions als barris i programes prioritaris

Escoltar

L’Ajuntament destinarà 3 milions més a reconstrucció econòmica i social, actuacions als barris i programes prioritaris

És la part del romanent de tresoreria que queda disponible liquidat l’exercici 2020, i un cop s’ha reservat un fons per garantir pagaments i per a necessitats sobrevingudes. L’Ajuntament ha tancat en positiu la liquidació sobretot pels 3,8 milions d’ingressos no previstos que es van rebre a finals d’any, principalment per transferències de l’Estat i pagament de deutes pendents per part de la Generalitat.

L'alcalde, David Bote, acompanyat de Juan Carlos Jerez (esquerra) i Sergi Morales (dreta)
L'alcalde, David Bote, acompanyat de Juan Carlos Jerez (esquerra) i Sergi Morales (dreta)

L’alcalde, David Bote, el regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, i el segon tinent d’alcalde, Sergi Morales, han explicat avui en roda de premsa com distribuirà l’Ajuntament el romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de 2020.

La liquidació s’ha tancat amb un resultat pressupostari ajustat de 8.997.301,65 €, que és la diferència entre tots els ingressos liquidats i totes les despeses efectuades. L’Ajuntament tanca així amb superàvit per setè any consecutiu. Aquest resultat es deu principalment a:

  • La no execució de bona part de les despeses pressupostades arran de la crisi de la COVID-19: hi ha hagut més despesa en alguns serveis com la neteja, però també es van suspendre temporalment d’altres o no es van executar activitats previstes (Cultura, Ensenyament, etc.).

  • L’arribada d’ingressos no previstos a finals d’any: en concret 3,8 milions d’euros, provinents sobretot d’una liquidació major de l’esperada de la Participació en els Ingressos de l’Estat (la PIE és la part dels impostos recaptats per l’Estat que aquest destina als municipis), i del cobrament d’1,2 milions en subvencions de la Generalitat i la Diputació per finançar les escoles bressol municipals. Aquests majors ingressos procedents d’altres administracions han compensat en part la davallada d’ingressos propis (-4,5 milions) pel que fa a la menor recaptació d’impostos i taxes municipals.

 

El romanent de tresoreria ha estat de 7 milions, però un cop retinguts els compromisos contrets i reservat un fons de solvència i per afrontar possibles imprevistos queda un romanent disponible de 3.028.752,47 €. La distribució d’aquests 3 milions es concretarà en una modificació del pressupost 2021 que es preveu portar a aprovació inicial al mes de maig, però el Govern municipal ja té previst que a nivell general es repartirà de la següent manera:

  • 1 milió per ampliar el fons de reconstrucció econòmica i social, que se sumen als 3,2 ja incorporats al pressupost 2021.

  • 1 milió a actuacions per posar la ciutat al dia, vinculades als barris.

  • 1 milió per reforçar alguns dels programes prioritaris del Pla de Mandat que permetin reforçar serveis adreçats a la ciutadania en matèria d’Habitatge, Llicències, Obres, Compres i Contractacions i la gestió de fons europeus.

Ha estat un any de grans incerteses on l’impacte de la COVID-19 ha provocat un desequilibri en el pressupost de 10,8 milions, tenint en compte el dèficit d’ingressos, les despeses associades i la dotació del fons de reconstrucció. Malgrat això, l’Ajuntament ha continuat reduint l’endeutament públic, que a 31 de desembre era del 64 % (75 % a finals de 2019). La ràtio se situa ara ja per sota del límit del 75 % que obligaria a demanar autorització a la Generalitat per augmentar l’endeutament.