Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) engega un programa transversal de lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

Escoltar

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) engega un programa transversal de lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

La Regidoria de Benestar Social i Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Mataró ha iniciat un nou programa per orientar les activitats de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) en la lluita contra les desigualtats. L’orientació se centra en garantir el benestar personal i col·lectiu de la ciutadania independentment de la seva situació social o les seves capacitats.

Dins de les directrius de les polítiques d’Igualtat d’Oportunitats del Govern Municipal hi ha les de garantir el benestar personal i col·lectiu a totes les persones independentment de la seva situació social o capacitats i també dins de les directrius polítiques d'acció comunitària, l'objectiu és enfocar les accions a la ciutadania amb l'objectiu d'enfortir la comunitat, millorar les condicions de vida i augmentar la inclusió i cohesió social. Trencar amb l' individualisme i evitar que les persones més vulnerables es vegin abocades a l’aïllament requereix orientar les polítiques a enfortir el teixit social i comunitari, fomentar el diàleg i l’esperit crític i compromès. 

L’OMIC està integrada a la Direcció de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats,  de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania i centra la seva activitat en la tramitació de les queixes, reclamacions i les denúncies dels ciutadans i ciutadanes i ha portat a terme funcions d’informació, orientació i assessorament  sobre els seus drets  i les formes d’exercir-los.  

Però els drets de les persones consumidores han anat evolucionant per adaptar-se a les noves necessitats socials i els serveis públics de consum s’han especialitzat, cada cop més, en la lluita contra les desigualtats i en la defensa dels drets de les persones consumidores, especialment les més vulnerables. 

Totes les persones consumidores, en algun moment de la seva vida, poden passar a ser vulnerables a causa de factors externs i en les seves interaccions amb les empreses, poden tenir dificultats per a accedir a una informació adequada i poden precisar una protecció especial per exercir els seus drets. 

La primera vulnerabilitat ja la tenim totes i tots només pel fet de  ser persones consumidores, però hi ha situacions, que aniran apareixent al llarg de les nostres vides, que  ens poden posar en situacions que encara  ens poden fer més vulnerables, sigui per l’edat,  per ser infants o per ser persones grans, per patir una malaltia. 

És per això que la protecció dels drets de les persones consumidores i la tramitació de les seves reclamacions, també s’aplica a l’àmbit de les problemàtiques que la societat està patint actualment, especialment en l’àmbit de l’exclusió residencial, la pobresa energètica, la protecció de la infància i l’adolescència, la protecció de la gent gran, i de tota la resta dels col·lectius que pateixi qualsevol mena de vulnerabilitat, tot insistint que la vulnerabilitat de les persones la provoca precisament l’entorn i que treballant per millorar l’entorn, les vulnerabilitats haurien de desaparèixer. 

En aquest context, es vol orientar les activitats de l'Oficina Municipal d'Informació a la lluita contra les desigualtats socials en les relacions de consum, per oferir una millor atenció a les persones consumidores, tant des de la prevenció, com des de l'assessorament i suport en la resolució de les problemàtiques concretes que afecten la ciutadania, en les seves relacions de consum. 

L’objectiu és potenciar l'OMIC com una oficina municipal especialitzada que pugui donar suport als altres serveis municipals que treballen contra les desigualtats socials i en aquest cas, contra les desigualtats que es produeixen en les relacions de consum. Aquest suport s'estén als àmbits de les polítiques de gènere, feminisme i LGTBI+, gent gran, persones amb discapacitats, persones en risc d'exclusió social, pobresa energètica, infants i adolescents ... 

Els objectius 

Amb aquest nou programa es vol potenciar el coneixement, entre la ciutadania, del servei municipal de consum (OMIC i JAC) i  de les possibilitats que tenen els ciutadans i les ciutadanes, d’utilitzar aquest servei per lluitar contra les desigualtats en les relacions de consum, en especial, per part dels col·lectius de persones consumidores que puguin patir algun tipus de vulnerabilitat en la compra i la contractació de serveis. 

Les accions 

Durant l’últim trimestre de l’any 2021, tècnics i tècniques de l’OMIC contactaran amb totes les associacions i entitats de la ciutat i participaran en els consells municipals de participació i en les Taules sectorials, per donar a conèixer els recursos municipals per a la lluita contra les desigualtats en les relacions de consum i poder recollir les  problemàtiques i les propostes en aquest àmbit, per poder oferir solucions a les noves necessitats i establir sistemes d’atenció de l’OMIC adaptats a aquestes necessitats. 

Els àmbits del projecte són la sensibilització a la ciutadania en la lluita contra les desigualtats socials en les relacions de consum, la formació pels professionals dels altres serveis municipals que assessoren els diferents col·lectius, perquè també puguin assessorar o derivar a l'OMIC els casos en què es cometin infraccions de consum relacionades amb la discriminació o la seva protecció especial i finalment, en l'anàlisi dels diferents casos que es puguin produir i que requereixin  un estudi, un assessorament i una gestió de la derivació als organismes competents implicats, ja sigui davant de l'Agència Catalana del Consum, o qualsevol altra oficina especialitzada de defensa de les persones consumidores. 

Publicat a