Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró presenta els comptes anuals de 2021 amb un resultat d’1 milió d’euros

Escoltar

Aigües de Mataró presenta els comptes anuals de 2021 amb un resultat d’1 milió d’euros

El control pressupostari ha permès obtenir un resultat positiu que s’invertirà a millorar les infraestructures i en la digitalització per assegurar la qualitat del servei

Dipòsit Bellavista. Foto: Aigües de Mataró
Dipòsit Bellavista. Foto: Aigües de Mataró

La Junta General d’Aigües de Mataró, formada pel Ple de l’Ajuntament, va presentar i aprovar ahir dijous, 5 de maig els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2021. 

La gestió econòmica d’Aigües de Mataró es va tancar el darrer any amb un resultat abans d’impostos d’1.049.542 €, que la companyia destinarà principalment a millorar les infraestructures i la digitalització per assegurar la qualitat del servei en el futur. La xifra de negoci ha estat de 15.635.381 €. El control pressupostari de les despeses ha facilitat mantenir aquest nivell de resultats.

Els ingressos provinents de la facturació d’aigua han disminuït lleugerament a conseqüència de la reducció de consums domèstics respecte a l’any anterior (recordem que l’any 2020 va estar marcat per un patró de consum alterat pel confinament i el teletreball). Cal destacar que l’augment dels consums no domèstics i públic ha esmorteït en part aquesta reducció.

Pel que fa a la integració del Tub Verd a AMSA, els ingressos per venda d’energia estan d’acord amb el pressupost, en canvi, les despeses s’han incrementat per la pujada dels preus dels subministraments i per la pujada sobtada del mercat elèctric.

La pujada dels preus de matèries primeres de totes les activitats de la companyia en general, i   principalment, de  l’energia,  ha comportat desviacions a l’alça de les despeses.


El resultat final abans d’impostos se situa en 1.049.542 €, fet que representa una disminució  del 9,54% respecte al resultat de 2020.


Previsió per al 2022

En l’àmbit de les infraestructures, l’activitat més significativa ha estat la posada en marxa del nou dipòsit de Bellavista i del Parc dels Garrofers durant el primer trimestre de 2022.

En general, durant el 2022 es preveu un increment de  la inflació no prevista en el moment de l’elaboració dels pressupostos que pot comportar desviacions en les despeses i  que s’haurà d’anar controlant de prop en el seguiment econòmic periòdic.

Pel que fa al cicle integral de l’aigua es preveuen uns ingressos similars als de l’any anterior i pel que fa a Tub Verd un increment de facturació a causa de les noves connexions realitzades tant d’equipaments com de clients industrials.

Tot i això, la companyia continuarà invertint en l’estratègia marcada pels seus plans directors. Es continuarà amb la tasca de renovació de les canonades antigues de la xarxa d’aigua potable i clavegueram i la millora d’instal·lacions i infraestructures segons el que marquen els plans directors per mantenir el rendiment de la xarxa en els nivells d’excel·lència habituals.

Aquest 2022 s’amplia l’activitat de l’energia amb els projectes de fotovoltaiques i dels nous clients del TubVerd. Dins d’aquest àmbit, s’incrementarà la xarxa TubVerd per fer-la arribar a més persones usuàries amb la nova connexió d’equipaments municipals, d’habitatges i també d’empreses privades que aposten pel compromís amb la millora del medi ambient. 

Aigües de Mataró també treballarà per introduir els canvis que comporta la nova directiva europea relativa a l’aigua de consum humà, sobretot en l’àmbit del Laboratori. 

Altres inversions importants es dedicaran a augmentar la digitalització de les operacions tècniques i comercials, per tal de millorar l’eficiència dels processos així com per poder extreure anàlisis, conclusions i accions de millora. 

Aigües de Mataró també té previst incrementar els tipus de  tràmits que es poden realitzar a l’Oficina Virtual i activar el servei Comunicaigua d’enviament d’alarmes als clients per a les incidències del servei. A més, aquest increment de la digitalització permetrà continuar amb l’aposta per la telelectura remota dels comptadors, que suposarà un augment de la qualitat del servei a les persones usuàries d’AMSA.

Tots els mecanismes de suport a les famílies amb dificultats econòmiques, que la companyia va posar en funcionament i potenciar a partir del 2012 (Fons Social, Tarifa Social, pagaments a terminis, altes provisionals, etc.) es mantindran també el 2022.

En el 2022 també s’ha posat en marxa el projecte “Parlem Clar” de xerrades a Associacions i entitats per donar a conèixer la companyia, mesures d’estalvi d’aigua, explicació sobre els conceptes de la factura, etc.  

En definitiva, Aigües de Mataró aspira a apropar-se més a la ciutadania, tant des de l’àmbit més tècnic com des del punt de vista més social i mediambiental. Publicat a