Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una Proposta de resolució per actualitzar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament

Escoltar

El Ple aprova una Proposta de resolució per actualitzar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament

El Ple ordinari del mes de gener ha aprovat una Proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ERC per actualitzar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Mataró i el foment de l’ús del català al conjunt de la ciutat. La proposta es va aprovar amb els vots negatius de Ciutadans i els favorables de la resta de grups municipals.

Imatge d'una de les campanyes del foment del català que fa la Generalitat de Catalunya.
Imatge d'una de les campanyes del foment del català que fa la Generalitat de Catalunya.

El text íntegre de la proposta, que inclou esmenes del grup municipal del PSC, és el següent:

“El ‘Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana’ de l’Ajuntament de Mataró data del 16 de desembre del 1996, i ha fet doncs ja els 25 anys.

Durant tot aquest temps la realitat sociodemogràfica de Mataró ha canviat molt, a causa bàsicament de l’augment de població nouvinguda al municipi.

A banda d’això, el món, la societat en general i, és clar, la mataronina, han sofert nombroses canvis fonamentalment a partir de l’aparició de noves tecnologies que han modificat els hàbits i consums de tothom, la manera de relacionar-nos, de comunicar-nos, etc. Tots aquests canvis afecten l’ús de totes les llengües i per tant, també, l’ús de la llengua catalana.

Darrerament, la Secretaria General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha iniciat una tasca de diagnosi de la situació de la llengua catalana en tots els àmbits del govern, i ara comencen a haver-hi sobre la taula els primers resultats d’aquestes anàlisis que no fan més que evidenciar els mals auguris que durant els últims anys han explicat ja nombrosos estudis sobre la situació de la llengua catalana al nostre país.

Una realitat de la qual Mataró no n’és, desgraciadament, cap excepció. La situació de la llengua catalana a la nostra ciutat necessita una bona diagnosi i un pla d’acció que fomenti l’ús del català en tots els àmbits, especialment en aquells on hi hagi una vulneració dels drets dels catalanoparlants.

Aquest pla d’impuls, ha d’estar encapçalat per la institució municipal, com a garant de la Llei de Política Lingüística, el Reglament d’ús de la llengua catalana i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,

Davant de tot això exposat, des del Grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres proposem els següents acords:

PRIMER. Avaluar el grau de compliment del Reglament per a l’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament, en tots els àmbits d’actuació municipal: realitzar estudis de forma periòdica, avaluant una sèrie d’indicadors que ens ajudin a entendre les tendències de millora, les principals mancances, etc.

En aquest sentit instem al Govern Municipal a promoure reunions d’una manera més freqüent de la Comissió interdepartamental de seguiment i avaluació del Reglament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Mataró, tal i com es preveu al capítol desè. Recordem al Govern municipal la conveniència de fer partícips en aquesta Comissió els actors que el Reglament preveu, així com els responsables del Consorci per a la normalització lingüística, el representat del comitè d’empresa i un altre de la junta de personal. Aquesta comissió hauria d’encapçalar el grau de compliment del Reglament i fer els estudis i propostes de millora pertinents.

SEGON. Fer una proposta de millora i reforma del Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Mataró per adequar-lo a la realitat de la societat 25 anys després de la seva aprovació, tenint en compte les mancances existents en matèria de promoció de la llengua catalana i el retrocés de l'ús social del català en els darrers anys.

TERCER.  Fer una diagnosi de l’ús del català en diferents sectors econòmics i socials del municipi, en els diferents àmbits de l’Ajuntament de Mataró i en les seves empreses municipals, i fer un mapeig de la situació real de la llengua catalana arreu del municipi.

QUART. A partir d’aquesta diagnosi, desenvolupar un pla d’acció per fomentar l’ús social del català, especialment en els àmbits on la seva situació sigui més deficient.

CINQUÈ. Seguir fomentant l’aprenentatge de la llengua catalana entre la comunitat de nouvinguts i facilitar eines i recursos en aquest sentit”.