Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució sobre l’avaluació dels aiguats del passat 16 de setembre

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució sobre l’avaluació dels aiguats del passat 16 de setembre

La proposta inicial presentada pel grup municipal d’ERC, i que va motivar ahir la celebració d'un Ple extraordinari, es va modificar amb la incorporació d’una esmena del Govern municipal (PSC i En Comú Podem Mataró). El text final es va aprovar amb els vots favorables de PSC, ECPM i ERC, l’abstenció de Junts per Mataró i els vots contraris de Ciutadans.

Una imatge del carrer de Sant Joan el passat 16 de setembre. Foto: Ajuntament
Una imatge del carrer de Sant Joan el passat 16 de setembre. Foto: Ajuntament

El text íntegre aprovat pel Ple és el següent:

“La tarda del passat 16/09/2022 va tenir lloc a Mataró un episodi excepcional de pluges, concentrat en la zona baixa de la ciutat i en un període de temps molt reduït, el qual va comportar la inundació de passos subterranis de vianants i pas subterrani de vehicles –amb cotxes atrapats per l’aigua al pas del Cargol–, caiguda del sostre d’una edificació, així com diverses incidències per filtracions d’aigua en equipaments, aixecament de tapes de clavegueram a alguns carrers i inundacions dels baixos d’alguns immobles.

El 16 de setembre a les 11:48 es rep l’avís de Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) comunicant l’activació del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d'ALERTA i informa que «es preveuen xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i localment es probable que de calamarsa o pedra a partir del migdia d'avui al quadrant Nord-Est de Catalunya així com al Litoral i Prelitoral Central. La intensitat de pluja pot superar els 20mm en 30 minuts. La distribució geogràfica del fenomen dins de la zona avisada serà de caràcter local”.

D’acord amb el comunicat d’activació de la fase d’ALERTA INUNCAT i tal i com estableix el Document Únic de Protecció Civil de Mataró (DUPROCIM), divendres 16/09/2022 es va activar el Pla d’Acció Municipal (PAM) per inundacions per intensitat de pluja a les 12:00 h. (Expedient: 2022/000050737). Les accions orientades a prevenir i protegir els riscos per a la ciutadania, d’acord amb els protocols vigents, van ser les següents:

. Comunicació d’alerta a tots els serveis municipals gestors d’emergències.

. Comunicació de prohibicions i recomanacions a la ciutadania.

. Col·locació de senyalització excepcional i tancament dels guals de rieres.

. Vigilància als passos subterranis de vehicles i de vianants.


Segons l’Agència Espanyola de Meteorologia, l’episodi de pluja intensa i localitzada a les zones pròximes al Port de Mataró es va iniciar a partir de les 19:00 hores, amb una intensitat màxima de les precipitacions entre les 19.20-19.25 hores, moment a partir del qual es  comencen a rebre comunicacions d’incidències relacionades amb aquest episodi de pluges al CRA – Centre de Recepció d’Alarmes de Mataró (Policia Local).  La precipitació observada a l’estació meteorològica del Port de Mataró va ser de 91 mm en 1 hora, molt superior als 20 mm en 30 minuts previstos a l’Alerta INUNCAT, superant la intensitat de les precipitacions els llindars ordinaris i extraordinaris de pluviometria, i situant-se en llindars d’excepcionalitat, tal com ho descriu AEMET.

El mateix divendres 16/09/2022, a les 21.01 – una hora i quaranta minuts desprès dels aiguats de més intensitat - es rep nou avís de CECAT on se’ns informa que «el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'observació d'acumulació de pluja a la zona del Port de Mataró que està descarregant 90mm/60min». «La forta acumulació en poc temps al Port de Mataró ha provocat incidències, entre les que destaca l'enfonsament d'un vaixell, que tenia baixa càrrega de combustible i per ara no se n'ha detectat fuita.».

Per la seva part, AMSA, al seu informe de data xx/09/2022 destaca que el 16/09/2022 es va produir un episodi de pluja excepcional, d’una durada aproximada d’una hora en la que van caure 92,4 mm/m2. El moment de màxima intensitat, van caure 42 mm/m2 en 15 minuts. Aquestes pluges estan caracteritzades en el Pla Director de Clavegueram com a molt extremes (T500).

D’entre les incidències provocades per la tempesta, la més rellevant va ser la d’un vehicle que va entrar dins del bassal d’aigua que es va produir al pas subterrani del Cargol i que va fer necessari el rescat i posterior reanimació del seu conductor per part d’efectius de la Policia Local, bombers i mossos d’esquadra.

El pas del Cargol està inclòs al DUPROCIM com a Zona Inundable sobre la qual s’ha de fer vigilància, sense avingudes d’aigua i dotada de sistema de bombament, però no com a Punt d’Actuació Prioritària (PAP). Els PAP inclouen únicament els encreuaments a nivell (guals) de la xarxa viaria amb les rieres. Durant les funcions pròpies de vigilància dels passos subterranis, un cop avisada la Policia Local, va procedir al seu tancament. És precisament durant les tasques de tancament del pas del Cargol per part de la Policia Local - que acabaven de tancar l’accés al pas des de l’Av. Maresme – que han d’intervenir en el rescat del conductor atrapat dins del seu vehicle.

L’Alcalde i el regidor de Seguretat i Protecció Civil van estar des del primer moment presents en la direcció i coordinació de l’emergència. L’Alcalde in situ en el pas del Cargol i en la inspecció d’edificis municipals i carrers més afectats pels aiguats, i el regidor en la sala establerta com a CECAT a l’edifici de Comissaria de Policia Local i serveis de Via Pública.

El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) realitza reunió telemàtica a les 22.00 hores del mateix dia 16/09 presidit pel regidor de Seguretat. En aquesta reunió del CECOPAL hi assisteix, a més dels responsables i tècnics de Protecció Civil i dels serveis municipals membres del Comitè, el subdirector general de Programes en Protecció Civil del Departament d’Interior.

El 17/09 a les 8:21, es rep avís de CECAT de desactivació del Pla INUNCAT en fase d’ALERTA. El mateix 17 a les 10:30 h es realitza una nova reunió telemàtica del CECOPAL per fer el seguiment i avaluació de la situació.

El mateix divendres 16/09 , personal d’AMSA, procedeix a la neteja i evacuació d’aigua dels passos inundats i durant el cap de setmana, dies 17-19 de setembre, per part dels serveis competents es realitzen accions per al retorn a la normalitat en equipaments, espais públics, jardineria, neteja viària, semàfors i enllumenat.

A Mataró es manté l’activació del Pla INUNCAT municipal fins al restabliment de la normalitat en el funcionament d’equipaments, serveis i espais públics (19 de setembre).

Atès que el propi Alcalde a les seves primeres declaracions de la tarda del dia 16/09 va anunciar la necessitat de revisar els protocols per tal d’adequar la resposta del serveis municipals davant el risc d’episodis per aiguats i tempestes.

Atès que el regidor de Seguretat a la Comissió Informativa extraordinària de l’àmbit de Seguretat que va tenir lloc el dia 20/09 va explicar que tot i que el protocol va funcionar,  d’acord amb el DUPROCIM, quan passen episodis d’aquest tipus, s’han de revisar els protocols i, en qualsevol cas, s’estudiaran propostes de millora, com ara posar barreres, reforçar senyalització, disposar de sensors de nivell d’aigua, millorar la comunicació de les emergències, entre d’altres possibles mesures.

Atès que l’informe d’AMSA del 26/09/2022 es fa una sèrie de recomanacions. Entre les quals refer un estudi de pluges, atès que les actuals pluges de referència van ser les calculades en el PDCLAM del 2003 i el règim de pluges ha canviat des del 2003; canviar la localització de l’armari elèctric de l’estació de bombament de Sant Agustí per evitar que quedi inundat; així com aspectes a tenir en compte en les propostes futures d'ordenació urbanística.

És per això, que proposem l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró vol posar en valor i felicitar als membres de la Policia Local, Bombers, Mossos d’Esquadra i Servei d’Emergències Mèdiques que van intervenir directament i decisivament en el rescat i recuperació vital del conductor atrapat a l’interior del seu vehicle submergit al bassal d’aigües del pas subterrani de El Cargol.

SEGON.- L’Ajuntament de Mataró, a través dels òrgans específics previstos (Consell  Municipal de Protecció Civil i Comissió Informativa de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència), avaluarà les incidències derivades del fenomen climatològic excepcional ocorregut el passat dia 16/09/2022 a Mataró, per tal de formular les propostes de millora que s’escaiguin, en pro de treballar per una Mataró més resilient al canvi climàtic.

TERCER.- L’Ajuntament de Mataró sol·licitarà la col·laboració de la Direcció General de Protecció del Departament d’Interior, tant per la fase d’avaluació de les incidències climatològiques del dia 16/09/2022, com en la formulació de propostes.

QUART.- L’Ajuntament reforçarà entre la població la divulgació dels efectes del canvi climàtic i la difusió de campanyes de sensibilització en vers els riscos naturals als quals ens enfrontem a Mataró i el Maresme”.