Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En marxa les obres de rehabilitació de les façanes de l’Ajuntament

Escoltar

En marxa les obres de rehabilitació de les façanes de l’Ajuntament

Els treballs duraran un any però els primers sis mesos les feines es fan a taller. Les bastides es muntaran al gener i les obres s’han planificat per no afectar a la vegada el carrer d’en Palau i el Carreró.

Façana de l'Ajuntament des de La Riera. Foto. Ajuntament
Façana de l'Ajuntament des de La Riera. Foto. Ajuntament

El Servei d’Equipaments Municipals va donar la setmana passada el tret de sortida a les obres de rehabilitació de les façanes de l’Ajuntament. Els treballs tenen com a objectiu rehabilitar les façanes, fusteries i vidres exteriors de la Casa Gran per tal de millorar la imatge de l’edifici i a la vegada el confort tèrmic interior.

L’edifici de l’Ajuntament, amb més de 400 anys d’història, està catalogat pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró amb un nivell de protecció A, que protegeix les façanes, la volumetria i l’estructura general de l’edifici. El seu primer ús conegut va ser el d’hospital. El primer projecte de reforma constatat data de 1635 (Jaume Vendrell) però la reforma que va marcar definitivament l’aspecte de l’edifici va ser la de 1867 (Miquel Garriga i Roca), qui va seguir els criteris del racionalisme de l’arquitectura neoclàssica i va eliminar les cases adossades perquè l’immoble esdevingués un cos exempt. Des del segle XIX les reformes s’han centrat més a l’interior que a l’exterior. L’última gran reforma va ser al 2003, a càrrec del Servei d’Obres, i va recuperar el pati central que havia quedat cobert per obres anteriors als anys 70 del segle XX.


El projecte de rehabilitació

El projecte actual compta amb l’informe favorable del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

Els treballs consisteixen en la substitució de totes les fusteries exteriors, reproduint-les com les originals, tant els bastiments com les finestres i porticons de llibret, i en la restauració dels vitralls de les balconeres i dels revestiments de façana. En aquest cas, contemplen la neteja dels elements de pedra existents, la reparació puntual de balustrades, el cosit i segellat d’esquerdes, el repicat de l’estucat existent i el nou estucat amb morter de calç.

Les tasques a executar duraran un any. Durant els primers sis mesos es prendran les mides i es faran a taller tots les fusteries exteriors. Quan s’hagin acabat aquestes feines es muntaran les bastides perimetrals, cobrint primer una de les façanes principals i un lateral i després les altres per garantir sempre l’accés a la plaça de l’Ajuntament (des del Carreró o des del carrer del Palau). Llavors se substituiran les finestres i altres elements de fusteria exterior un a un perquè mai quedi cap obertura desprotegida i, paral·lelament, es faran els treballs de neteja de pedra, repicat, nous revestiments i pintura.

La porta d’accés principal a la planta baixa de l’edifici no se substituirà. S’escatarà i decaparà de pintures i vernissos i es restaurarà per deixar la fusta vista al natural.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Rehatec Obres i Restauracions, SAU per un pressupost de 611.129,73 € (IVA inclòs).

Aquesta acció, emmarcada en el Pla d’Impuls del Centre, és una de les actuacions incloses en el projecte “Mataró: Innovació urbana en el comerç” que ha estat objecte d’una subvenció Next Generation  per part del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. En concret, de la subvenció total concedida (1,4 milions) es destinaven a la façana 189.481,20 €.